Indbyggere fra staten Californien finder her vores CCPA Privacy Policy

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Navn og kontaktoplysninger for den dataansvarlige samt virksomhedens databeskyttelsesrådgiver

Følgende er medansvarlige for de data, der behandles på denne hjemmeside:

 • Chrono24 GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Tyskland

og

 • MPN Marketplace Networks GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Tyskland

Virksomhederne (herefter "Chrono24") kan kontaktes på:

 • E-mail:
 • Telefon: +49 721 96693-0
 • Fax: +49 721 96693-990

Chrono24´s driftsmæssige databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under den ovennævnte adresse, afdeling for databeskyttelse, eller på .

Oplysninger om databehandlere og tredjelandsoverførsler

Som en del af flere processer kan Chrono24 bruge tjenesteudbydere, der behandler personoplysninger på vores vegne (såkaldte databehandlere).
Chrono24 har indgået tilsvarende ordrebehandlingskontrakter i henhold til artikel 28 GDPR med alle databehandlere, der er dokumenteret nedenfor. Gennem disse kontrakter sikrer databehandlerne, at de behandler dataene på vores vegne i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og garanterer beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

Hvis personoplysninger overføres til et tredjeland (f.eks. USA) i forbindelse med ordrebehandling, vil Chrono24 tage passende garantier for at sikre et i det væsentlige tilsvarende niveau af databeskyttelse.
Chrono24 har indgået standarddatabeskyttelsesklausuler med alle databehandlere baseret i et tredjeland. Disse blev vedtaget af Europa-Kommissionen og repræsenterer i overensstemmelse med artikel 46 (2) (c) GDPR en passende garanti for at sikre det nødvendige databeskyttelsesniveau. Derudover bestiller vi kun tjenesteudbydere baseret i et tredjeland, som kan påvise over for os, at de kan garantere et i det væsentlige tilsvarende niveau af beskyttelse for de overførte personoplysninger ved at træffe passende yderligere foranstaltninger.

Indsamling og lagring af personlige oplysninger samt typen og formålet med deres anvendelse

Ved besøget på webstedet

Når vores websted åbnes, sendes der vha. den browser, der benyttes på din enhed, automatisk informationer til vores websteds servere. Disse informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende informationer indsamles i den forbindelse, uden at du gør noget, og de slettes automatisk efter 20 uger:

 • IP-adressen på den anmodende computer,
 • datoen og tidspunktet for adgangen,
 • navn og URL på den hentede fil,
 • webstedet, hvorfra der er adgang (henvisnings-URL),
 • sessions-id´en,
 • brugeragenten,
 • Cookies / Flash-cookies og
 • og anvendt browser, hvis relevant operativsystemet på din computer og navnet på din adgangsudbyder.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at sikre en smidig forbindelse til webstedet,
 • for at sikre komfortabel brug af vores websted og for at optimere vores platform,
 • for at sikre og evaluere systemsikkerhed og stabilitet,
 • for at opdage og forhindre angreb på vores websted og
 • til andre interne statistiske og administrative formål.

Grundlæggende benytter vi ikke de indsamlede oplysninger til at drage konklusioner om dig som person. I tilfælde af et angreb på vores netværksinfrastruktur, analyseres din indsamlede IP-adresse dog med henblik på at gøre retskrav gældende eller forsvare dem.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Vores legitime interesser fremgår af de førnævnte formål med indsamlingen af oplysninger.

Derudover anvender vi cookies i forbindelse med besøget på vores websted samt analysetjenester. Du kan læse nærmere forklaringer om det under pkt. 6. og 7. i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ved registreringen som bruger af vores platform

Købere og private sælgere samt kommercielle forhandlere kan oprette en Chrono24-konto på vores platform. For at oprette en konto er det obligatorisk at indtaste de data, der er angivet under 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. og 3.2.4.. Behandlingen af disse data finder sted

 • forat være i stand til at identificere dig som vores kontraktlige partner,
 • til begrundelse, indholdsmæssig udformning, gennemførsel og ændring af kontraktforhold med dig om brugen af vores platform og de tjenester, der tilbydes her,
 • for at kontrollere de indtastede data for plausibilitet,
 • om nødvendigt med henblik på kontakt i tilfælde af forespørgsler og om nødvendigt
 • for at gøre krav gældende mod dig.

Behandlingen af de oplysninger, der nævnes under 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. og 3.2.4. sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Derudover er det obligatorisk at angive dit skatte-id, hvis du bruger vores platform til at sælge varer. Indsamlingen af dit skatte-id-nummer er lovligt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesser, der kræves herefter, er resultatet af opfyldelsen af skatteindberetningsforpligtelser fra PStTG og den tilhørende undgåelse af at begå administrative lovovertrædelser. Hvis du ikke er en anmeldelsespligtig udbyder i PStTGs forstand, slettes dit skatteidentifikationsnummer i slutningen af rapporteringsperioden - medmindre du har indtastet samtykket til yderligere opbevaringi henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. Se 4.1. for at få flere oplysninger om, hvordan dit skatte-id-nummer behandles.

Alt afhængig af typen af brugerkonto, har du til dels mulighed for at komme med frivillige angivelser. Behandlingen af sådanne angivelser, der er fremkommet frivilligt, bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den har til formål at forbedre muligheden for at tage kontakt til dig, og den skal sikre en hurtig afklaring af eventuelle efterfølgende spørgsmål.

Efter sletning af din brugerkonto, slettes dine oplysninger automatisk i forhold til den videre anvendelse, med mindre, at vi i henhold til artikel 6 stk. 1 litra c) GDPR pga. skatte- og handelsretlige opbevaring- og dokumentationspligter (ifølge HGB, StGB eller AO), er forpligtede til en længere lagring, eller hvis du har givet dit samtykke til en lagring, der rækker ud over dette i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR.

Chrono24 konto

I forhold til registreringen som bruger (køber) og etableringen af en brugerkonto, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • en frit valgbar adgangskode.

Oplysningerne bruges som login-oplysninger til brugerkontoen.

Du har også mulighed for at uploade et profilbillede og frivilligt give følgende data:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land),
 • dit telefonnummer,
 • din fødselsdato,
 • dit køn,
 • dit erhverv samt
 • det sprog, du taler.
Registrering eller login med Google / Apple (tredjepartsudbyder)

Ved din første registrering på Chrono24 eller når du igen logger dig ind i din Chrono24 konto, har du mulighed for at gøre det vha. en tredjepartsudbyder. Du kan altså verificere dig med dit Apple- eller Google-login og benytte det til registreringen eller login på Chrono24.

Hvis du vælger registrering eller login via tredjepartsudbyder, sendes du videre til det pågældende website fra Apple eller Google, hvor du kan logge ind med dine loginoplysninger. Herefter giver Apple eller Google dig besked om, hvilke verifikationsdata der sendes til os som en del af registrerings- eller loginprocessen. Her er der tale om følgende:

 • Dit for- og efternavn,
 • et eksisterende profilbillede, hvis relevant, og
 • din e-mailadresse (medmindre du har valgt "Skjul e-mailadresse" i tilfælde af Apple-login).

Hvis vi ikke kender din e-mailadresse, vil vi spørge, om du allerede har en Chrono24-konto. Hvis du allerede har en Chrono24-konto, kan du linke den til dit tredjepartslogin. Hvis du endnu ikke har en Chrono24-konto, kan du oprette en ny ved at bruge et tredjepartslogin.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesse i at muliggøre din brug af en ekstra komfortservice i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR.

Formålet med, og omfanget af, indsamlingen af oplysninger samt den videre benyttelse af dine oplysninger gennem Apple eller Google samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse ift. at beskytte din privatsfære, kan du læse i Apple's Privatlivspolitik og i Google's Privatlivspolitik.

Privat sælger

For at sende annoncer som privat sælger skal du først have en Chrono24-konto (se under 3.2.1.). For at offentliggøre en annonce på platformen er det obligatorisk at indtaste følgende data:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse (gade, postnummer, by, land),
 • din fødselsdato,
 • din nationalitet og
 • dit skatte-id.
Ved registreringen i forhold til salget via escrow-servicen

For at kunne sælge din vare som en del af escrow-servicen, skal du som privat sælger registrere dig ift. salget via escrow-servicen.

Som en del af registreringen ansøger du om åbning af en administratorkonto hos betalingstjenesten Mangopay fra Mangopay SA (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg; i det følgende benævnt "Mangopay"). De betalinger, der er tildelt dig som en del af trustee-servicen, vil senere blive bogført via denne konto.

I overensstemmelse med love om hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme er Mangopay forpligtet til at identificere hver sælger ved hjælp af specificerede dokumenter og oplysninger.

Af denne grund kræves følgende data og dokumenter som en del af registreringen til escrow-tjenesten og videregives til Mangopay:

 • Efternavn, fornavn, e-mailadresse, fødselsdato samt nationalitet og bopælsland,
 • oplysninger om hvilken bankkonto der skal bruges til betalingerne og
 • en kopi af et gyldigt officielt identifikationsdokument:
  • for tyskere det tyske identitetskort (for- og bagside), for udlændinge bosat i Tyskland eller i udlandet passet;
  • inden for EØS: pas, nationalt identitetskort eller kørekort, for ikke-EU-statsborgere en opholdstilladelse;
  • Uden for EØS: passet, for personer fra Canada eller USA, kan kørekortet også bruges som et alternativ til passet.
Forhandlere

I forhold til registreringen som erhvervsmæssig forhandler, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • Dit firma
 • en kontaktperson (for- og efternavn)
 • din adresse (vej, postnummer, by, land)
 • et telefonnummer
 • en gyldig e-mailadresse
 • et brugernavn, der frit kan vælges
 • en adgangskode, der frit kan vælges
 • skatteregistreringsnummeret
 • dit handelsregisternummer

Derudover har du mulighed for at indtaste flere frivillige oplysninger:

 • et faxnummer
 • en mobiltelefonnummer
 • en internetadresse.

For at autentificere en forhandlerkonto vha. en anden faktor, så modtager du en SMS efter oprettelsen af en forhandlerkonto. I den forbindelse sendes det telefonnummer, som du har angivet, til serviceudbyderen Twilio Inc. (101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, USA). Twilio Inc. gennemfører en 2-faktorgodkendelse på baggrund af det tilsendte telefonnummer.

Behandlingen af personoplysninger er iht. Artikel 6, stk. 1 litra f) GDPR lovlig. Vores legitime interesse, der kræves herefter, ligger i den generelle stigning i sikkerheden på markedspladsen og som følge heraf i optimering af behandlingsprocessen.

Som en del af registreringen som erhvervsmæssig forhandler på Chrono24 kan det desuden ske, at vi sender dig trykte reklamer for at holde dig opdateret om aktuelle urtrends. I den forbindelse sendes
følgende personoplysninger til de pågældende forsendelsesfirmaer, så de kan sende den trykte reklame til dig:

 • Dit for- og efternavn
 • Din adresse.

Behandlingen af personoplysningerne er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede legitime interesse fra Chrono24 GmbH´s side består i gennemførelsen af direkte reklame. Iht. GDPR´s ErwGr. 47 anses det som en lovlig og legitim interesse.

Det er også muligt at registrere sig som erhvervsforhandler ved at kontakte os ved hjælp af kontaktformularen, der vises som en annonce på LinkedIn. Vi modtager også forhandleradressedata til ny kundeerhvervelse gennem køb af data og den tilsvarende research på internettet. Vi bruger de modtagne data til at kontakte dig vedrørende registrering som kommerciel forhandler på Chrono24. Ved brug af kontaktformularen og ved anskaffelse af nye kunder behandles følgende personoplysninger:

 • Dit for- og efternavn
 • Din e-mailadresse og
 • Dit forretningsmæssige telefonnummer.

Behandlingen af personoplysninger er lovlig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse, der kræves herefter, skyldes det ovennævnte formål med at etablere kontakt.

Når du kontakter os, vil de data, du giver, blive gemt i Salesforce CRM-løsningen fra udbyderen Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA).

Når du overholder den amerikanske "Sales Tax"

For at overholde de juridiske skatteregler i USA, er vi afhængige af den cloud-baserede løsning AvaTax fra vores processor Avalara, Inc. (255 South King Street Suite 1800 Seattle, WA 98104 USA). AvaTax automatiserer både fastsættelse af momssats og kompleks beregning af amerikansk momssats. Følgende personlige data behandles af forhandlere (se under 3.2.4.) baseret i USA:

 • Leverings- og faktureringsadresse.

Dataindsamlingen tjener til at bestemme, hvilke regionale skatteregler vi er underlagt. I USA er disse forskellige ikke kun på delstatsniveau, men nogle gange også fra amt til amt i en stat. Af denne grund er det vigtigt for os at vide præcis, hvor en forhandler er placeret i USA, for at kunne bruge AvaTax til at bestemme den korrekte momssats.

Behandlingen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR i. Sammenholdt med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR lovlig, da behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelse til at overholde amerikanske skattelove, og som en internationalt opererende platform har vi en legitim interesse i at overholde de juridiske bestemmelser at spore vores markeder. Derudover behandles kun personoplysninger fra amerikanske forhandlere, som allerede er underlagt amerikansk skattelovgivning.

Når du bruger vores platform-interne messengers

Som registreret bruger tilbyder vi dig muligheden for at kommunikere med os og en forhandler/køber/privat sælger via en messenger på webstedet og på platformen. Registrering er påkrævet for at bruge platformens interne messenger (se under 3.2.).

Kommunikation via den platform-interne messenger foregår altid mellem dig, din kommunikationspartner og Chrono24. Chrono24 er en aktiv kommunikationspartner og modererer den. Som en del af brugen af vores platform-interne messenger bliver dine sendte beskeder automatisk og manuelt scannet og analyseret af os. Dette er til formålet

 • forebyggelse af svindel,
 • opdage ulovlige aktiviteter og overtrædelser af vores generelle vilkår og betingelser og
 • forbedre kommunikation og kundepleje.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

Du kan selv administrere dine sendte og modtagne meddelelser og du kan anmode os om at slette dem. I tilfælde af et forsøg på svig, en ulovlig handling eller overtrædelse af vores Forretningsbetingelser, kan vi på baggrund af vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR, også fortsat opbevare de pågældende meddelelser efter din anmodning om sletning med henblik på dokumentationsmæssige formål og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Automatisk oprettelse af en kundeprofil

Inden for rammen af brugen af vores platform som registreret bruger/forhandler, opretter Chrono24 en kundeprofil til din brugerkonto. For at du kun modtager sådanne informationer, som formodes at være interessante for dig, kategoriserer og tilføjer vi flere oplysninger til din kundeprofil. Til det benytter vi:

 • Oplysninger om dig (f.eks. grundlæggende data for din kundeprofil),
 • varigheden af dit medlemskab,
 • statistiske oplysninger (f.eks. typen, hyppigheden og intensiteten af brugen af webstedet) samt
 • historikken for de annoncer, producentens mærker og sælgere, der er blevet kaldt op.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til statistiske evalueringer,
 • til markedsundersøgelser, for at muliggøre en gnidningsløs funktion af platformen og behovsbaseret design af vores platform
 • for at personalisere vores tjenester og
 • sende dig annoncer udelukkende baseret på dine faktiske eller formodede behov og derfor ikke genere dig med irrelevante annoncering.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

Oprettelse af e fuld profil er dog kun muligt, hvis du har givet os dit samtykke til at indstille Chrono24-tilpasningscookien i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. a) GDPR (for yderligere information om cookies, se punkt 6.). Du kan selv administrere dine cookieindstillinger .

Hvis du gør indsigelse mod oprettelsen af en kundeprofil, evaluering og personalisering af vores tjenester og annoncering, hvilket du til enhver tid kan gøre ved at klikke på denne link, stoppes behandlingen, og din kundeprofil slettes med det samme.

Som et alternativ, kan du også til enhver tid sende din indsigelse via e-mail til .

Ved brugen af escrow-servicen

For at forberede og indgå købsaftaler med forhandlere/private sælgere via vores escrow-service, har du for det første brug for en Chrono24-konto (se under 3.2.1.). Derudover er angivelsen af følgende oplysninger strengt nødvendigt:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse (gade, postnummer, by, land) og
 • dit telefonnummer.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til kontrol og identifikation af, hvem der er forhandlerens/den private sælgers kontrahent,
 • til støtte ved begrundelsen, den indholdsmæssige udformning og gennemførsel af købsaftaler samt
 • evt. til den nødvendige kontakt med dig, hvis der er efterfølgende spørgsmål.

I tilfælde af, at du anmoder en forhandler / privat sælger om et købstilbud eller indgår en købsaftale med forhandleren / den private sælger, sender vi også dine personlige oplysninger til forhandleren / den private sælger til de førnævnte formål.

Behandlingen af dine førnævnte oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Ved betaling på Chrono24 med kreditkort eller bankoverførsel

Efter tegning af en købekontrakt for en vare, kan du betale for den vha. kreditkort eller overførsel. For at sikre den generelle gennemførsel af disse betalingsformer og forhindre mulige tilfælde af bedrageri, gennemføres betalingerne vha. den benyttede serviceudbyder Mangopay (10 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg). I den forbindelse sendes følgende personoplysninger til Mangopay:

 • Dit for- og efternavn
 • Din adresse
 • Dine konto- eller kreditkortoplysninger

Databehandling sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, da det er nødvendigt for opfyldelse af købekontrakten.

Yderligere oplysninger finder du i Mangopays Privatlivspolitik.

Hvis du betaler med kreditkort, kan du også behandle denne betaling gennem tjenesteudbyderen Checkout Ltd. (Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ, Storbritannien). Følgende personlige data overføres til Checkout Ltd. overført:

 • Dit for- og efternavn
 • Din e-mailadresse
 • Din faktureringsadresse
 • Eventuelt en alternativ leveringsadresse

Denne databehandling er også baseret på artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, da den er nødvendig for opfyldelse af købskontrakten.

Checkout Ltd. har sit hovedsæde i Storbritannien. Gennem overførslen af personoplysninger finder der således en overførsel sted til et tredjeland. Dataoverførslen til Storbritannien er ligeledes lovlig. Europa-Kommissionen har udstedt en afgørelse om tilstrækkelighed af beskyttelsen iht. artikel 45 stk. 3 GDPR for Storbritannien. Således er der i Storbritannien et passende beskyttelsesniveau for de overførte personoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i udtalelsen fra Europa-Kommissionen .

Derudover kan du finde databeskyttelseserklæringen fra Checkout Ltd. her .

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende vores personaliserede nyhedsbrev til dig. I forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet, er angivelsen af en e-mailadresse tilstrækkelig.

Med det formål at personalisere indholdet af nyhedsbrevet kan der oprettes en kundeprofil til dig baseret på følgende persondata:

 • Dit for- og efternavn,
 • dit køn og
 • dit oprindelsesland.

Derudover behandles og analyseres personlige aspekter såsom produkttilhørsforhold, interesser, købsbeslutninger, foretrukken indkøbstid osv., som følge af ordrer, automatisk på en sådan måde, at vi kan vise dig relevante annoncer. Profilering kan også finde sted uden samtykke på grundlag af artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR på grundlag af legitime interesser (se under 3.5.).

Eventuelt benytter vi også din e-mailadresse uden dit udtrykkelige samtykke til at sende dig informationer om vores virksomheds lignende produkter, hvis du allerede er vores eksisterende kunde og ikke har gjort indsigelser mod brugen af din e-mailadresse. I tilfælde af reklame til eksisterende kunder bygger vi behandlingen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Behandlingen af din e-mailadresse med henblik på direkte reklame, gælder i den forbindelse som en anerkendt, lovlig interesse ifølge GDPR.

I begge tilfælde er afmelding til enhver tid mulig, f.eks. via et link, der befinder sig i alle nyhedsbreve. Som et alternativ, er du også velkommen til at sende dit ønske om afmelding via e-mail til .

Vi bruger Mailchimp-værktøjet fra The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) til at sende vores nyhedsbrev.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem databehandleren på https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Forsendelse af nyhedsbreve gennem vores partnere

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, sender vi din e-mailadresse videre til vores partnere, Chrono24 Direct GmbH, (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Tyskland) og Fratello Watches B.V. (Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Holland), Vores partnere benytter din e-mailadresse til jævnligt at sende dig personlige nyhedsbreve med tilbud, produktnyheder og kampagner. For at kunne modtage nyhedsbrevet, er det nok at angive en e-mailadresse.

Afmeldingen er til enhver tid mulig, f.eks. via et link, der befinder sig i alle nyhedsbreve. Som et alternativ, er du også velkommen til at sende dit ønske om afmelding via e-mail til .

Ved brug af vores kontaktformular

Ved enhver form for spørgsmål, tilbyder vi dig vha. en formular, der stilles til rådighed på webstedet, mulighed for, at tage kontakt til os eller en forhandler/privat sælger. I tilfælde af, at du ønsker at stille dit spørgsmål til en forhandler eller privat sælger, sender vi din kontaktanmodning videre til denne. I forhold til brugen af kontaktformularen, er angivelsen af de følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • dit specifikke spørgsmål eller besked.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at kunne identificere dig,
 • for at kunne besvare dit spørgsmål og
 • om nødvendigt videresende det til den relevante forhandler/privat sælger.

Derudover kan du frivilligt angive dit navn og dit telefonnummer, så det er hurtigere at tage kontakt.

Inden for rammen af brugen af vores kontaktformular, scannes og analyseres din meddelelse evt. af os. Dette gøres med det formål at forebygge svindel og for at opdage ulovlige aktiviteter eller overtrædelser af vores generelle platformsbetingelser og for generelt at forbedre kommunikation og kundeservice.

Behandlingen af oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR nødvendig til de førnævnte formål ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten. Derudover bygger behandlingen af oplysninger inden for rammen af kontaktanmodningen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Disse fremgår ligeledes af de førnævnte formål.

De personlige oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med brugen af kontaktformularen, slettes automatisk efter at det spørgsmål, som du har stillet, er blevet besvaret.

Ved kontakt gennem og rådgivning af en Premium Købsrådgiver

For ure over en vis værdi kan en kontaktformular bruges direkte i annoncen til at kontakte en Premium Købsrådgiver.
For at kontakte Premium Købsrådgiver er det obligatorisk at give følgende oplysninger:

 • Dit navn,
 • titel,
 • anmodning og
 • besked.

Afhængigt af den kontaktmetode, du vælger at blive kontaktet af Premium Købsrådgiveren, skal du muligvis også angive din e-mailadresse eller telefonnummer.

Inden for rammen af brugen af vores kontaktformular, scannes og analyseres din meddelelse evt. af os. Dette gøres med det formål at forebygge svindel og for at opdage ulovlige aktiviteter eller overtrædelser af vores generelle platformsbetingelser og for generelt at forbedre kommunikation og kundeservice.

Behandlingen af oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR nødvendig til de førnævnte formål ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten. Derudover bygger behandlingen af oplysninger inden for rammen af kontaktanmodningen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Disse fremgår ligeledes af de førnævnte formål.

De indtastede data ender via en grænseflade i den HubSpot-software, vi bruger fra vores processor HubSpot Ireland Ltd. (1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland).

Hvis du allerede har en Chrono24-konto, når du kontakter os, vil dataene i HubSpot blive beriget med yderligere data fra vores database.

Som en del af kontakten har Premium Købsrådgiveren adgang til følgende informationer for at kunne rådgive dig bedst muligt:

 • Information om brugen af Chrono24 markedspladsen og de tilbudte funktioner, såsom notesblok, gemt søgning eller Ursamling, for at støtte dig i din ursøgning og for at kunne give dig passende tilbud,
 • information om løbende forespørgsler og købsprocesser, for at hjælpe du være proaktiv i at bruge platformen til at kunne supportere og
 • den tidligere kommunikation med Chrono24 for at kunne tage højde for indhold, der allerede er blevet diskuteret.

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med rådgivning fra en Premium Købsrådgiver sker i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Vores legitime interesser er resultatet af ovenstående formål.

Når du bruger Co-Browsing-Toolet

For at kunne tilbyde dig effektiv live support både på nettet og i appen, bruger vi co-browsing-værktøjet TeamViewer Engage fra TeamViewer Germany GmbH (Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Tyskland). Under en telefonsamtale med vores supportteam starter du co-browsing-sessionen via et link i sidefoden på webstedet. Efter din udtrykkelige bekræftelse vil du modtage et sessions-id, som giver vores medarbejder mulighed for at se dit aktuelle browservindue. Vores medarbejder har ingen adgang til andre browservinduer eller din pc og kan derfor hverken installere programmer eller fjerne uautoriserede data fra din pc. Følgende personoplysninger behandles:

 • Din IP-adresse,
 • Ihre din position på webstedet,
 • De undersider, du har besøgt
 • hvor lang tid du har brugt på siden eller i browseren,
 • dit operativsystem og
 • oplysninger om din slutenhed.

Databehandling vil kun finde sted, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR. Etableringen af en co-browsing-session afhænger af behandlingen af din IP-adresse. Ellers kan co-browsing-sessionen ikke bruges.

Når du sender en pakke

For at gøre det muligt for dig at spore din ordre elektronisk fra afsendelsen, bliver private sælgere bedt om at angive den forsendelsestjenesteudbyder, der er bestilt med forsendelsen og det tilhørende sporings-id. Sælgere er forpligtet til at oplyse sporings-id'et. Ved hjælp af disse oplysninger kan tjenesteudbyderen, der bruges af os, AfterShip Ltd. (One Midtown 38/f Hoi Shing Road Tsuen Wan Unit 2 No. 11, Hong Kong) give en sporingsmulighed til sporing af leveringsstatus. Følgende personoplysninger behandles:

 • Din forsendelses- eller leveringsadresse,
 • andre forsendelsesdata,
 • ordredata og
 • data om forsendelsesstatus.

Behandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR, da det er nødvendigt for opfyldelsen af kontrakten for brugen af platformen eller for opfyldelsen af købskontrakten.

Ved skrivning af en kommentar i vores magasin

Du har mulighed for at skrive en kommentar til en artikel, som du kan få adgang til der i vores magasin. Vi behandler din IP-adresse for at offentliggøre en kommentar. Ud over en kommentar skal følgende data angives:

 • dit navn,
 • en gyldig e-mailadresse samt
 • kommentaren.

Det er frivilligt at kommentere på artikler. Vi benytter dine personlige oplysninger til at kunne offentliggøre din kommentar og til at give andre brugere mulighed for, at kommentere på den. Vi har brug for din e-mailadresse for at kunne tage kontakt til dig og forfølge eventuelle lovovertrædelser.

Vi baserer behandlingen af dine data til de ovennævnte formål på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR ved at tilbyde dig muligheden for at kommentere artikler i vores magasin og interagere med os og andre brugere.

For at skrive en kommentar i vores magasin bruger vi WordPress-pluginet wpDiscuz fra tjenesteudbyderen gVectors Team.

Se https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/privacy-and-gdpr/ for at få flere oplysninger om wpDiscuz.

Ved indsendelse af kundeanmeldelser via Trustpilot og sitejabber

Din mening om vores produkter og vores service er vigtig for os. Vi giver dig derfor mulighed for, at anmelde vores platform via anmeldelsestjenesten www.trustpilot.com Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. sal, 1112 København K, Danmark; i det følgende "Trustpilot"). Hvis du skriver en anmeldelse, så offentliggøres den på vores websted samt Trustpilots websted. Vi forbeholder os dog ret til sletning eller ikke-offentliggørelse.

Når du har gennemført købet, modtager du en e-mail fra os, hvor du bliver bedt om at bedømme vores platform og vores tjenester. I mailen finder du et "Business Generated Link" fra Trustpilot, som fører dig til Trustpilot og giver en anmeldelse af din ordre. "Business Generated Link" indeholder følgende personlige data:

 • Dit for- og efternavn,
 • dit oprindelsesland (f.eks. Tyskland),
 • din e-mailadresse og
 • transaktions-id.

Når du har klikket på linket, vil dine personlige oplysninger blive sendt til Trustpilot, så vi kan matche din anmeldelse med dit køb og sikre ægtheden af anmeldelsen.

Derudover kan anmeldelser, der er afgivet direkte hos Trustpilot, også offentliggøres på vores websted, hvis vi kan bekræfte, at anmeldelsen er ægte.

Behandlingen af oplysninger inden for rammen af kundeanmeldelser via Trustpilot sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 litra f) GDPR. Hermed vil vi sikre en behovsorienteret udformning og optimering af vores websted.

Du kan læse mere om formålet og omfanget af databehandlingen gennem Trustpilot i Trustpilots persondatapolitik.

Hvis vi på baggrund af din faktureringsadresse kan se, at du befinder dig i USA, så giver vi dig mulighed for at skrive anmeldelser af vores platform vha. anmeldelsestjenesten www.sitejabber.com fra firmaet GGL Projects, Inc (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402, USA, i det følgende "sitejabber"). Hvis du skriver en anmeldelse, så offentliggøres den på sitejabbers websted.

Når du har gennemført købet, modtager du en e-mail fra os, hvor du bliver bedt om at bedømme vores platform og vores tjenester. I e-mailen finder du en "Review Request" fra sitejabber, som fører dig til sitejabber og giver en gennemgang af din transaktion. "Anmodning om gennemgang" indeholder følgende personlige data:

 • Dit for- og efternavn,
 • din e-mailadresse og
 • transaktions-id inklusive datoen for transaktionen.

Efter du har klikket på linket sendes dine personoplysninger til sitejabber, så vi kan tilknytte din anmeldelse til dit køb og sikre os, at anmeldelsen er ægte.

Du kan læse mere om formålet og omfanget af databehandlingen gennem sitejabber i sitejabbers persondatapolitik .

Ved brugen af Watch Collection

Du har mulighed for at vedligeholde og administrere din ursamling online i din personlige ursamling ved at tilføje ure, gemme data og uploade dine egne billeder af dine ure. Du kan se og administrere ursamlingen hjemmefra og på farten. Du kan også bruge Watch Collection til at se ure, du ikke allerede ejer, eller for at få en hurtig og nem vurdering af dit ur.

Her er det absolut nødvendigt, at vi registrerer følgende oplysninger:

 • referencenummer, mærke, model, urets stand og
 • urets ejerskabsstatus.

Du kan også indtaste købsprisen, tidspunkt og sted for køb og uploade et billede af dit ur. Dette er dog frivillig information.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • at dokumentere og vurdere værdien af din personlige samling,
 • at registrere dine interesser i enkelte ure, som du endnu ikke ejer,
 • til statistisk evaluering af dine ure og
 • at udvide vores produktkatalog til at omfatte ure, som vi aldrig har set før.

De data, vi indsamler, er ikke persondata, men personrelevante data. Persondata er data uden direkte personlig reference, hvorfra en person kan udledes. Vi har derfor også brug for et retsgrundlag for behandlingen af personrelevente oplysninger.

Vi baserer behandlingen af dataene på artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR og vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR.

Den legitime interesse her ligger i at bruge Ursamlingen som en informationskilde, hvor vi kan udvide vores viden om den aktuelle markedssituation gennem statistisk evaluering af dataene og optimere vores tjenester i fremtiden efter behov.

Hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR, vil de anførte data også blive brugt til køb og salg af urene i din ursamling.

Køb og salg af ure og forsendelser i samarbejde med vores partnervirksomheder

Hvis du ved salg af dit ur har besluttet at sælge det direkte til Chrono24 eller at sælge det som en sending og har givet dit udtrykkelige samtykke hertil i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR, kontakter vi dig via e-mail og informere dig i samarbejde med Chrono24 Direct GmbH og Xupes Watches Ltd. afgive et købstilbud. Til dette formål skal følgende personlige data sendes til Chrono24 Direct GmbH og Xupes Watches Ltd. overført:

 • Dit for- og efternavn
 • din e-mailadresse,
 • din tekstbesked, hvis det er nødvendigt,
 • oplysninger om det tilbudte ur (mærke, model, referencenummer) og
 • dit telefonnummer.

Databehandlingen, forstået som forsendelsen af oplysningerne til Chrono24 Direct GmbH, sker udelukkende efter du iht. art. 6 stk. 1 litra a) GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til det.

Vi tilbyder dig som service at købe et ur i samarbejde med vores partnervirksomheder Chrono24 Direct GmbH og Xupes Watches Ltd. I den forbindelse overføres følgende personlige oplysninger til Chrono24 Direct GmbH og Xupes Watches Ltd.:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse og
 • dine beskeder til forhandleren.

De anførte data indsamles for at kunne sælge og sende uret til dig.

Samtidig tilbyder vi dig, at rådgive dig i forhold til spørgsmål om direkte salg i samarbejde med Chrono24 Direct GmbH. For at kunne give dig en god, faglig rådgivning og behandle din henvendelse så hurtigt som mulig, bliver følgende personlige oplysninger sendt til Chrono24 Direct, med henblik på at inddrage deres ekspertise i forbindelse med besvarelsen af dine spørgsmål:

 • Dit for- og efternavn
 • Dit telefonnummer
 • Dit anliggende.

Behandlingen af de nævnte oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR nødvendig ift. en uproblematisk gennemførsel af salgsprocessen, og således ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Ved indsamling af personoplysninger fra tredjeparter

Lejlighedsvis kan det ske, at brugere giver os personlige data fra tredjeparter (f.eks. autoriserede repræsentanter, kontaktpersoner, forskellige kontohavere). I disse tilfælde er brugerne kun forpligtet til at give oplysninger i det omfang, den pågældende tredjepart er bekendt herom. Dette omfatter især kendskab til os som den ansvarlige og om de leverede data og formålene med en indikation.
I modsat fald gælder disse databeskyttelsesoplysninger i overensstemmelse hermed for de berørte tredjeparter, i det omfang oplysningerne ikke kun er relevante for kontraktpartnere. Dette omfatter især oplysninger om os som ansvarlig og vores databeskyttelsesrådgiver samt oplysninger om registreredes rettigheder. Hvis vi undtagelsesvis modtager kontaktoplysninger for en berørt tredjepart, vil vi informere dem direkte. Som udgangspunkt anmoder vi dog ikke om nogen kontaktoplysninger fra tredjeparter. Oplysningerne fra tredjeparter vil kun blive brugt af os til det formål, hvortil de blev givet (f.eks. nødvendig kontakt, betalingsbehandling via de angivne kontooplysninger).
Berørte tredjeparters data slettes senest, når den angivne persons data slettes, eller hvis denne person ændrer eller sletter de pågældende oplysninger.

Behandlingen af berørte tredjeparters data sker på grundlag af vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 litra f), og giver vores kontraktpartnere mulighed for lovligt at involvere tredjeparter.

Ved deltagelse i brugerundersøgelser

Du tilbydes at deltage i brugerundersøgelser på platformen. Formålet med disse frivillige brugerundersøgelser er, at opnå målrettet viden om brugernes adfærd, behov og motivation. Målet er optimeringen af Chrono24´s platform, apps, produkter og processer.

Afhængigt af hvilken brugerundersøgelse du deltager i, vil den blive udført med et af de to online undersøgelsesværktøjer SurveyMonkey eller Hotjar.

Når du deltager i en brugerundersøgelse via SurveyMonkey fra vores processor Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA), overføres følgende personlige data til dem:

 • Dato og tidspunkt for undersøgelsesdeltagelse og formularafsendelse
 • Clusterlignende personoplysninger som f.eks. din aldersgruppe (19-29)
 • Din IP-adresse.

Iht. artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR er behandlingen lovlig, hvis du har givet dit samtykke til den.

Hvis du beslutter dig for at deltage i en brugerundersøgelse, kan du også blive taget til et screeningsspørgeskema, der blev oprettet ved hjælp af Hotjar-værktøjet fra vores processor Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Dette spørgeskema tjekker, om du er egnet til undersøgelsen. Følgende personoplysninger behandles:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse og
 • Dit telefonnummer.

Iht. artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR er behandlingen lovlig, hvis du har givet dit samtykke til den.

Desuden spørges der i spørgeundersøgelsen til, hvilke yderligere behandlinger af dine personoplysninger, som du giver dit samtykke til inden for brugerundersøgelsens ramme. Følgende behandlinger er lovlige iht. artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR, hvis du har givet dit samtykke til det:

 • optagelse af en samtale og
 • deling og optagelse af din skærm.

Optagelsen bruges til den interne evaluering af undersøgelsen og vil blive slettet efter dens afslutning. Det foregår via video- og telekommunikationssoftwaren Zoom. Zoom er en tjeneste leveret af udbyderen Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA).

Som en del af brugen af Zoom har vi lavet vores Zoom-konfiguration som en ekstra beskyttelsesforanstaltning på en sådan måde, at det kun er datacentre i EU, EØS eller i sikre tredjelande som f.eks. B. Canada eller Japan kan bruges.

Ved after sales-opkald

For at forbedre gennemløbstiden for after sales-opkald, benytter vi os af et callcenters serviceydelser. Hvis du potentielt har foretaget et køb via platformen sendes dine data videre til et callcenter, så det vha. et opkald kan tjekkes, om der har fundet et salg sted. I den forbindelse sendes følgende personoplysninger til callcenteret:

 • Dit for- og efternavn og
 • Dit telefonnummer

Behandlingen af personoplysninger er lovlig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesser, der kræves herefter, er resultatet af en forbedring af gennemløbstiden for after sales-opkald og den tilhørende forbedrede kundeoplevelse.

Vi bruger tjenesterne fra vores kontraktbehandler Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Tyskland) til at udføre after sales-opkald.

Ved oversættelsen af brugergenereret indhold

For at oversætte forhandlerbedømmelser, meddelelser i Chrono24 Messenger, annoncer og annoncebeskrivelser, benytter vi os af oversættelsestjenesten Google Translate fra Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) via en API. Desuden benytter vi os af oversættelsestjenesten DeepL Translate fra DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Tyskland) via en API, til at oversætte annoncebeskrivelser.

Alt afhængig af det oversatte indhold kan en overførsel af personlige oplysninger ikke udelukkes.

Behandlingen af personoplysninger er lovlig i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse er resultatet af de ovennævnte formål og det tilhørende behovsbaserede design af webstedet, især fjernelse af sprogbarrierer ved kommunikation af brugergenereret indhold.

Ved optagelse af opkald

Til kvalitetssikring og træningsformål optager vi indgående opkald med dit samtykke. I den forbindelse behandles følgende personoplysninger:

 • Lyddata og
 • samtaleindhold.

Dataene vil kun blive behandlet af de medarbejdere, du har haft samtalen med, og deres overordnede. Tredjeparter har ikke adgang til dine personlige data.

Iht. artikel 6 stk. 1 litra a GDPR er behandlingen lovlig, hvis du har givet dit samtykke til den.

Foretagne optagelser gemmes i en periode på 90 dage og slettes derefter.

Kontakt med supportteamet

Hvis du kontakter vores supportteam telefonisk eller pr. e-mail, administrerer medarbejderne din henvendelse ved hjælp af omnichannel-værktøjet Sprinklr fra vores databehandler Sprinklr, Inc. (29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA).

I den forbindelse er det nødvendigt at behandle følgende personoplysninger:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse
 • og dit anliggende.

Afhængigt af om du kontakter os telefonisk eller pr. e-mail, vil din e-mailadresse eller dit telefonnummer derudover blive behandlet ved hjælp af omnichannel-værktøjet.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på din anmodning og er påkrævet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) i GDPR. I den forbindelse er brugen af omnichannel-værktøjet Sprinklr desuden vores legitime interesse med henblik på at standardisere vores kundehåndtering i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

Hvis du ved telefonsamtalens start i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR har afgivet dit samtykke til det, bliver telefonsamtalen desuden optaget. Optagelserne bruges udelukkende til uddannelsesformål og til transskription af samtalen med henblik på at sikre, at dit anliggende kan behandles i sit fulde omfang. Derudover slettes optagelserne tre måneder efter optagelsesdatoen.

Desuden bruger vi Sprinklr AI, som er kunstig intelligens (i det følgende benævnt „KI“) fra Sprinklr, Inc., til at sammenfatte henvendelser pr. e-mail eller transskription af telefonsamtaler, der kræver samtykke, og til at hjælpe vores medarbejdere med kundekommunikationen og med behandling af dine forespørgsler. Før overførsel af indhold fra e-mails og transskriptioner til KI og behandling af disse bliver de eksisterende personoplysninger anonymiseret. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at fuldstændig anonymisering ikke kan garanteres, men at det overførte indhold i henhold til vores indgåede aftale med Sprinklr ikke må bruges til KI-træningsformål. Det kan på den måde fortsat sikres, at behandlingen sker til de fastsatte formål, og at en overførsel af personoplysninger i videst mulige omfang afbødes.

Behandlingen af dine personoplysninger som led i brugen af KI sker således på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den ifølge lovgivningen påkrævede legitime interesse er de ovennævnte behandlingsformål.

Oplysninger vedrørende behandlingen af dine personoplysninger inden for rammerne af certificeringstjenesten

Hvis du eller din aftalepartner gør brug af den certificeringstjeneste, vi tilbyder, vil vi overføre personoplysninger til Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Tyskland). Chrono24 Direct GmbH er vores partnervirksomhed og tager sig blandt andet af certificering af ure. Uanset om du eller din kontraktpartner gør brug af certificeringstjenesten, vil følgende personoplysninger blive overført til Chrono24 Direct GmbH:

 • Dit for- og efternavn
 • Din e-mailadresse

Chrono24 Direct GmbH har brug for disse data for at kunne identificere dig og sende dig oplysninger via e-mail som en del af certificeringen.

Hvis du gør brug af certificeringstjenesten, sender vi også din adresse til Chrono24 Direct GmbH, så de kan sende uret direkte til dig efter en vellykket certificering. Behandlingen af dine personoplysningerne foregår i dette tilfælde på din anmodning og ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Hvis din kontraktpartner gør brug af tjenesten, vil personoplysningerne blive behandlet på grundlag af vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den påkrævede legitime interesse skyldes forebyggelse af svig og den dermed forbundne generelle forbedring af markedspladsens sikkerhed..

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Chrono24 Direct GmbH i overensstemmelse med artikel 28 GDPR. Med denne kontrakt sikrer Chrono24 Direct GmbH, at de overførte data behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR og garanterer beskyttelsen af de berørte personers rettigheder og friheder.

Videregivelse af oplysninger

Vi giver kun dine personlige oplysninger videre til en tredjepart, hvis:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR,
 • er der en juridisk forpligtelse for offentliggørelsen i henhold til artikel 6 stk. 1 litra c) GDPR eller
 • offentliggørelsen i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f) GDPR er forpligtet til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav, og der er ingen grund til at antage, at du har en altoverskyggende legitim interesse i ikke at videregive dine data.

Videregivelse som en del af skatteretslige forpligtelser

Som en del af lovgivningen i forbindelse med implementeringen af EU-direktivet 2021/514, der omhandler samarbejdet mellem administrative myndigheder inden for beskatning og modernisering af skatteprocesretten (fremover: „DAC 7“), er vi som platformsoperatør forpligtet til at behandle oplysninger om personer og virksomheder, der leverer bestemte betalingspligtige aktiviteter vha. vores platform. For at gennemføre beskatningsprocessen skal oplysningerne årligt meldes til forbundsskatteforvaltningen sammen med andre informationer om typen og omfanget af den leverede aktivitet. Forbundsskatteforvaltningen sender herefter de oplysninger, som vi har meldt, videre til de ansvarlige finansmyndigheder i indlandet eller til de ansvarlige myndigheder i andre medlemslande.

Således sendes årligt følgende af dine personlige oplysninger til forbundsskatteforvaltningen, hvis du er udbyder med meldepligt:

 • Dit for- og efternavn
 • din adresse
 • de(t) skatteregistreringsnummer, som du har oplyst
 • din fødselsdato samt
 • dit registreringsnummer ift. moms

Hvis du er registreret som erhvervsmæssig forhandler, så er vi som platformsoperatør iht. DAC 7 ligeledes forpligtet til, årligt at sende følgende oplysninger til forbundsskatteforvaltningen, hvis du bliver aktiv som meldepligtig udbyder:

 • Dit firma
 • din adresse
 • de(t) skatteregistreringsnummer, som du har oplyst
 • din momsregistreringsnummer samt
 • dit handelsregisternummer

Så snart du sælger ure på Chrono24, er du meldepligtig udbyder.

Overførslen af dine personoplysninger til forbundsskatteforvaltningen er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra c) GDPR, da vi som platformsoperatør er forpligtet til det iht. § 13 DAC 7.

Derudover er vi forpligtet til, at sende følgende oplysninger til forbundsskatteforvaltningen:

 • din finansielle kontoidentifikator
 • alle yderligere informationer, der kan identificere kontoindehaveren
 • ethvert medlemsland, hvor du regnes som bosiddende, samt
 • kvartalsvist opdeltalle gebyrer, provisioner eller skatter, som vi har tilbageholdt eller beregnet i meldetidsrummet
 • det samlede betalte eller krediterede vederlag samt
 • antallet af de relevante aktiviteter, som der er blevet betalt eller overført vederlag til i meldetidsrummet

Som en del af overførslen af de ovennævnte oplysninger til forbundsskatteforvaltningen, kan du fortsæt gøre dine rettigheder som registreret gældende iht. pkt. 12. af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger.

Videregivelse inden for rammerne af fælles ansvar for behandling af personoplysninger

I løbet af vores arbejde som platformoperatør fastlægger vi formålene og midlerne til en vis behandling sammen med andre ansvarlige parter, således at vi fungerer som fælles controllere i henhold til artikel 26 GDPR i denne sammenhæng.

Fælles ansvar mellem Chrono24 og vores partnervirksomheder

På grund af vores organisationsstruktur arbejder vi tæt sammen med vores partnervirksomheder (herefter "parter" eller "vi") på mange områder. Vi bruger ensartede EDP-systemer på tværs af alle virksomheder og driver fælles databaser, hvori især kundedata fra begge parter behandles.

I denne sammenhæng behandler vi personoplysninger om forhandlere og brugere af Chrono24 online platforme som fælles controllere i overensstemmelse med artikel 26 GDPR. På grund af dette fælles ansvar har vi indgået tilsvarende aftaler om vores fælles ansvar for de pågældende personoplysninger.

Chrono24 er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, hvis det berører leveringen af edb-systemerne og interne databanker til kunder.

Begge parter er ansvarlige for indlæsningen af data i de interne databaser, for plejen af posterne med personoplysninger fra registrerede og ikke registrerede brugere af platformene, samt for personoplysninger fra registrerede forhandlere.

Inden for rammen af det fælles ansvar, har vi især også aftalt, hvem af os, der opfylder hvilke pligter iht. GDPR. Det berører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligterne iht. artikel 13 og artikel 14 GDPR.

Begge parter har betinget, at Chrono24 vil offentliggøre de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13 og artikel 14 i GDPR med hensyn til den databehandling, der reguleres inden for rammerne af fælles ansvar og det væsentlige indhold af behandlingsbetingelserne på deres platforme.

Begge parter informerer også hinanden om databeskyttelsesrettigheder påberåbt af berørte brugere. De giver hinanden alle de oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger om oplysninger.

Databeskyttelsesrettigheder kan gøres gældende både over for Chrono24 og mod den respektive forhandler. Chrono24 forpligter sig til at overholde de registreredes rettigheder til information, rettelse, sletning eller blokering af deres personlige data efter anmodning.

Delt ansvar mellem Chrono24 og kommercielle forhandlere

Vi og vores kontraktlige partner (herefter "forhandler") arbejder kontraktligt sammen i forbindelse med online markedspladsen for ure. Chrono24 driver online platformen, hvorpå den respektive forhandler kan sælge og købe ure.

I denne sammenhæng behandler Chrono24 og den respektive forhandler personoplysninger om brugere af platformen som fælles controllere i overensstemmelse med artikel 26 GDPR. På grund af dette fælles ansvar har Chrono24 og den respektive forhandler indgået en tilsvarende aftale om fælles ansvar for de pågældende persondata.

I overensstemmelse hermed er Chrono24 ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, for så vidt som teknikkerne til at analysere brugeradfærd på webstedet, den statistiske evaluering og levering af statistiske data til forhandleren og videregivelse af kundekontaktoplysninger med henblik på ordrebehandling/levering forsendelsesproblemer. Den respektive forhandler er derimod ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, for så vidt det drejer sig om konfigurationen af de statistiske data gennem drop-down funktionen samt modtagelse og brug af kontaktdata til forsendelse af købsgenstanden.

Inden for rammen af det fælles ansvar, har Chrono24 og den enkelte forhandler især også aftalt, hvem af os, der opfylder hvilke pligter iht. GDPR. Det berører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligterne iht. artikel 13 og artikel 14 GDPR.

Begge sider har betinget, at Chrono24 vil offentliggøre de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 13 og artikel 14 i GDPR med hensyn til den databehandling, der er reguleret inden for rammerne af fælles ansvar og det væsentlige indhold af behandlingsbetingelserne på sin platform.

Begge sider informerer også hinanden om databeskyttelsesrettigheder, som de berørte brugere gør gældende. De giver hinanden alle de oplysninger, der er nødvendige for at besvare anmodninger om oplysninger.

Databeskyttelsesrettigheder kan gøres gældende både over for Chrono24 og mod den respektive forhandler. Chrono24 forpligter sig til at overholde forpligtelsen til at give oplysninger i henhold til artikel 15 GDPR og til at give de registrerede de oplysninger, som de er berettiget til i henhold til artikel 15 i GDPR efter anmodning.

Med Mangopay som følge af 1099-K-meldingen til IRS

Vi samarbejder kontraktmæssigt med Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg; i det følgende: „Mangopay“) med henblik på, at gennemføre den 1099-K-rapportering, som IRS kræver. Amerikanske sælgere, som i forretningsåret har haft transaktioner på mindst 600 USD, skal således meldes til IRS vha. 1099-K-skatteformularen. Som betalingsudbyder er Mangopay forpligtet til at indberette de rapportpligtige amerikanske sælgere. Som følge heraf indhenter vi som platformsoperatør de skatteregistreringsnumre fra amerikanske sælgere, som er nødvendige ift. registreringen. Herefter sender vi de pågældende skatteregistreringsnumre til Mangopay, for at sikre, at Mangopay og Chrono24 fuldt ud kan opfylde deres lovmæssige pligter over for IRS.

Hvis du er en amerikansk sælger, behandler vi med Mangopay dit skatteregistreringsnummer som fælles ansvarlige iht. artikel 26 GDPR. Pga. dette fælles ansvar har vi med hensyn til de registrerede personoplysninger lavet en passende aftale.

Som følge heraf er Chrono24 ansvarlig for indhentningen af skatteregistreringsnumre. De er nødvendige i forhold til 1099-K meldingen til IRS. Gennemførslen af meldingen er Mangopays ansvar.

Inden for rammen af det fælles ansvar, har vi især også aftalt, hvem af os, der opfylder hvilke pligter iht. GDPR. Det berører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligterne iht. artikel 13 og artikel 14 GDPR.

Mangopay og Chrono24 giver hinanden besked om databeskyttelsesrettigheder, som berørte brugere har gjort gældende. Vi stiller samtlige de informationer, der er nødvendige ift. svar på anmodninger om oplysninger, til rådighed for hinanden.

Du kan gøre dine registreredes rettigheder gældende iht. pkt. 12. af denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger samt over for Mangopay. Vi forpligter os til at efterkomme registreredes rettigheder ift. indsigt, berigtigelse, sletning eller spærring af deres personoplysninger, hvis de anmoder om det, så længe der ikke er andre lovkrav, der taler imod det.

Synligheden af dine oplysninger for tredjepart

Som bruger og privat sælger

De personlige oplysninger, der er gemt i din brugerkonto (myChrono24, se under pkt. 3.2.1. og 3.2.3.), kan ikke ses af tredjeparter, hvis du ikke har offentliggjort nogen tilbud på platformen. Hvis du offentliggør tilbud på platformen som privat sælger, kan registrerede og ikke registrerede brugere kun se dine udbyderoplysninger på platformen, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en offentliggørelse i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a GDPR.

Som forhandler

Hvis du som forhandler er registreret og offentliggør tilbud på platformen, kan registrerede og ikke registrerede brugere se dine udbyderoplysninger (se under 3.2.4.) på platformen. Du kan allerede inden for rammen af registreringen, og senere inden for din profil, begrænse synligheden af dine oplysninger, så din adresse ikke bliver vist.

Offentliggørelsen af forhandleroplysningerne er inden for rammen af platformbrugen i henhold til artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR nødvendig til opfyldelsen og gennemførslen af kontrakten mellem Chrono24 og forhandleren.

Cookies og pixels

Vi bruger såkaldte cookies og pixels på vores websted (herefter også kaldet "scripts") for statistisk at registrere brugen af vores websted og for at evaluere den med det formål at optimere vores tilbud til dig (se under 7.). Disse scripts gør det muligt for os automatisk at genkende, når du besøger vores websted igen, at du allerede har været hos os. De scripts, der bruges på vores websted, er opdelt i teknisk påkrævet og teknisk ikke påkrævet.

Hvis personoplysninger også behandles i tilfælde af teknisk påkrævede cookies, baserer vi denne behandling på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. At kunne drive vores websted problemfrit er at betragte som berettiget i henhold til førnævnte forordning. Scripts, der ikke er teknisk nødvendige, vil kun blive aktiveret efter dit forudgående udtrykkelige samtykke. Du kan se, hvilke scripts der er involveret under 7..

Cookies

Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din enhed (bærbar, tablet, smartphone o.l.), når du besøger vores websted. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

I cookien lagres der oplysninger, som hver især opstår i forbindelse med den enhed, der specifikt anvendes. Det betyder dog ikke, at vi herved direkte får kendskab til din identitet.

Brugen af cookies har for det første det formål, at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Således anvender vi såkaldte sessionscookies, for eksempel for at kunne vide, at du allerede har besøgt enkelte sider af vores websted, eller at du allerede har logget dig på din Chrono24-konto. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side.

Derudover anvender vi, ligeledes til optimering af brugervenligheden, midlertidige cookies, der gemmes på din enhed i et bestemt, fastlagt tidsrum. Hvis du besøger vores side igen for at gøre brug af vores tjenester, registreres det automatisk, at du allerede har været hos os før samt hvilke indtastninger og indstillinger, du har foretaget, så du ikke endnu en gang er nødt til at indtaste dem.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog indstille din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din computer eller altid vises en meddelelse, inden en ny cookie bliver gemt. Den fuldstændige deaktivering af cookies kan dog føre til, at du ikke kan benytte alle funktionerne på vores websted.

Liste over alle cookies

Pixels

Pixels, også kendt som sporingspixels, er små GIF-filer med en størrelse på 1x1 pixel, som ved besøg på et websted f.eks. kan være gemt i grafikker, e-mails o.l. Pixels forårsager ingen skader på din enhed, de indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

Pixlerne sender din IP-adresse, referrer URL´en for det websted, der blev besøgt, tidspunktet, hvor pixlen blev set, den benyttede browser samt tidligere satte cookie-informationer til en webserver. Herved er det muligt for os, at gennemføre målinger af rækkevidden og andre statistiske analyser, som har til hensigt at optimere vores platform og vores tilbud.

De fleste browsere accepterer automatisk pixels. Vha. passende værktøjer eller browsertilføjelser, kan du forbyde brugen af pixels på vores sider (f.eks. gennem tilføjelsesprogrammet "AdBlock" til Firefox-browseren).

Strengt nødvendige teknologier

For at sikre driften af vores platform og for at drive vores websted og vores app problemfrit og dermed tilbyde dig den service, der er angivet i de generelle vilkår og betingelser, er det i henhold til § 25, stk. 2, nr. 2, TTDSG tvingende nødvendigt, at vi bruger visse teknologier til at gøre det for at opfylde de ovennævnte formål. Hvis personoplysninger behandles i denne sammenhæng, vil behandlingen være baseret på vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, som også udspringer af ovennævnte årsager. Følgende strengt nødvendige cookies bruges, når du besøger hjemmesiden og appen:

Chrono24

Når du går ind og henter vores websted og vores app, sætter vi cookies, der er strengt nødvendige, så vi kan tilbyde dig alle funktionerne på vores online platform. De informationer, som vores cookies indsamler, bruges bl.a. til følgende formål:

 • For at sikre, både mens du bruger webstedet eller appen, og efter at have lukket din browser eller app, at du forbliver logget ind, forudsat at du har givet passende samtykke i login-vinduet
 • For at identificere hvilken app-version, du bruger og korrekt vise dig de tilsvarende funktioner i din app
 • For at minde dig om at bekræfte din e-mailadresse, når du bruger visse funktioner, der ledsager e-mailnotafikationer
 • For at vise dig webstedet eller appen på det relevante sprog
 • For at genkende hvilket land du befinder dig i, så vi kan vise dig de korrekte forsendelsesomkostninger, samt den korrekte valuta og tidszone
 • For at kunne genkende dig under 2-faktor autentificering og tredjepartslogin
 • For at kunne genkende dig, mens du nulstiller din adgangskode
 • For at sikre din sikkerhed og forhindre tredjeparter i at misbruge dine data
 • For at afgøre, om og hvordan du allerede har interageret med Cookie Consent Manager

Følgende data indsamles regelmæssigt af vores cookies:

 • Din IP-adresse,
 • informationer om din browser og de enheder, du bruger, og
 • relevante informationer om din adfærd.

Hvor længe de enkelte cookies gemmes fremgår af tallet 6.1..

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, i de førnævnte formål.

Riskified

Med det formål at forebygge svig med kreditkortbetalinger bruger vi tjenesterne fra Riskified, Inc. (220 Fifth Avenue, Floor 2, New York, NY 10001, USA; herefter "Riskified"). Riskified er en uafhængig dataansvarlig i henhold til artikel 4 nr. 7 GDPR. Riskified afgør, om dine kreditkortbetalinger til Chrono24, der ikke er sikret ved hjælp af 3D Secure-processen, skal sikres mod svigagtige tilbageførsler. Til dette formål indsamles følgende data ved hjælp af en cookie og behandles af Riskified for at analysere din brugeradfærd på hjemmesiden og i appen til det ovenfor anførte formål:

 • Din IP-adresse,
 • informationer om din browser og de enheder, du bruger, og
 • information om din generelle adfærd på webstedet.

De behandlede data opbevares af Riskified i 48 måneder og slettes derefter fuldstændigt.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR, i at øge den generelle sikkerhed på vores platform og forebygge svig. Forebyggelse af forsøg på svig til skade for vores kunder og til skade for os er beskrevet i betragtning. 47 i GDPR er udtrykkeligt anerkendt som en legitim interesse.

Firebase Crashlytics

Vores app bruger analyseprogrammet Firebase Crashlytics fra vores processor Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; herefter "Crashlytics"). Crashlytics indsamler data om app-brug – specifikt vedrørende systemnedbrud og fejl. Udover information om enheden og den installerede app-version, bruges også anden information, der kan være med til at rette fejl – især i forhold til brugerens software og hardware. Derudover vil din IP-adresse blive overført til Firebase i denne sammenhæng. Yderligere oplysninger finder du i Privatlivspolitik for Crashlytics.

De behandlede data opbevares af Crashlytics i 90 dage og slettes derefter fuldstændigt.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR i analysen og den tilhørende fejlfinding i tilfælde af nedbrud i vores app. For at analysere nedbrud og fejl ved start af appen, initialiseres Crashlytics direkte, når appen startes.

accessiBe

Hvis du besøger domænet „chrono24.com“, er vi forbundet med tjenesterne fra vores processor accessiBe Ltd. (David Ben Gurion Rd 1, Bene Beraq, Tel Aviv, 5120149, Israel; herefter "accessiBe") for at efterleve de amerikanske krav iht. ADA (Americans with Disabilities Act) og for at tilbyde dig vores online platform uden barrierer. Til dette formål gemmes oplysninger på din enhed ved hjælp af et script fra accessiBe for at tilbyde dig en knap i sidefoden på hjemmesiden, hvormed du på egen hånd kan foretage indstillinger vedrørende tilgængelighed. Derudover indsamles oplysninger om din browser og din adfærd på hjemmesiden samt din IP-adresse for at sikre, at tilgængelighedsindstillingerne implementeres efter behov.

Behandlingen af dine personoplysninger er lovlig iht. artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i at tilbyde vores platform uden barrierer, og efterleve de juridiske krav iht. ADA.

Cloudflare

For at beskytte vores online platform mod såkaldte DDoS-angreb (Distributed Denial-of-Service), som kan indskrænke og forringe funktionaliteten af vores platform, og for at øge den tilhørende generelle sikkerhed på vores platform, er vi forbundet med tjenesterne fra vores processor Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA; herefter "Cloudflare"). Når du går ind på webstedet og appen, bliver forskellige parametre og din adfærd på Cloudflare-platformen indhentet og analyseret for angrebsmønstre med henblik på at udføre et tjek for et muligt DDoS-angreb. Til dette formål behandles følgende data af Cloudflare:

 • Din IP-adresse,
 • dine systemkonfigurationsoplysninger,
 • oplysninger om dit operativsystem,
 • indstillinger for din brugerenhed (f.eks. sprog- og browserindstillinger, header, user-agent) og.
 • Din adfærd på platformen.

Behandlingen af personlige oplysninger som en del af beskyttelsen mod DDoS er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede legitime interesse bygger på de ovennævnte formål og den hermed forbundne generelle forhøjelse af markedspladsens sikkerhed.

Videregivelse af data i forbindelse med begrænset samarbejde med reklamebureauer

Vi arbejder tæt sammen med forskellige reklamebureauer for at gennemføre marketingkampagner. For at måle succesen af kampagnerne og den tilhørende optimering af vores online markedsføringsaktiviteter og den behovsbaserede optimering af vores platform, kan vi overføre persondata til vores reklamebureauer. Disse personlige data indsamles som en del af brugen af marketingpixels (se under 6.2.) og sendes derefter, hvis det er nødvendigt, til de tilsvarende reklamebureauer til de ovenfor nævnte formål. Blandt andet er følgende datakategorier berørt:

 • Oplysninger om din browser og de enheder, du bruger,
 • adressen på vores websted og de aktiviteter, du har udført på vores websted,
 • dato og klokkeslæt for din henvendelse, og
 • din IP-adresse.

Personoplysningerne kan kun indsamles, hvis du har givet os dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR til indstilling af den tilsvarende markedsføringspixel. Dataene overføres til vores reklamebureauer i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR på grundlag af vores legitime interesser nævnt ovenfor.

I tilfælde af overførsel af dine data er reklamebureauerne vores databehandlere (se punkt 2.). Vi samarbejder løbende kun med bureauerne i en begrænset periode. Ved at indgå ordrebehandlingskontrakter er reklamebureauerne forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er transmitteret af os umiddelbart efter indgåelsen af kontraktforholdet og ikke at bruge dem til deres egne formål.

Analyseværktøjer

Sporingsværktøjer

Sporingsforanstaltningerne nedenfor bruges kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge Consent Manager separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Du kan finde samtykkeadministratoren i slutningen af Privatlivspolitikken. Lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet for din tilbagekaldelse er ikke omfattet heraf. Med de anvendte sporingsforanstaltninger ønsker vi at sikre, at vores websted er designet til at opfylde behov og løbende er optimeret. På den anden side bruger vi sporingsmålene til statistisk at registrere brugen af vores websted og til at evaluere den med det formål at optimere vores tilbud til dig.

Du kan se de pågældende databehandlingsformål og datakategorier i den følgende liste.

Google Analytics

Med henblik på den behovsorienterede udformning og løbende optimering af vores sider, benytter vi Google Analytics, en webanalysetjenester fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google“). I den forbindelse oprettes der pseudonymiserede anvendelsesprofiler og der benyttes cookies (se under 6.1.). De informationer om din benyttelse af dette websted, der skabes gennem cookien, såsom

 • Din browsertype / din browserversion,
 • det operativsystem du bruger,
 • henvisnings-URLen (den tidligere besøgte side),
 • hostnavnet på den adgangscomputer (IP-adresse) og
 • tidspunktet for serveranmodningen

sendes til en Google-server i USA og gemmes her.

Informationerne benyttes til at analysere brugen af webstedet, til at sammensætte rapporter om webstedets aktiviteter og til at levere andre tjenester, der er forbundet med webstedets brug og brugen af internettet, med henblik på markedsforskning og behovsorienteret udformning af disse internetsider. Desuden overføres disse informationer evt. til en tredjepart, hvis det er lovpligtigt eller hvis en tredjepart behandler disse oplysninger på Googles vegne. Din IP-adresse sammenføres under ingen omstændigheder med andre oplysninger fra Google. IP-adresserne anonymiseres, så en tilknytning ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre indstilling af cookies fra starten ved at indstille browsersoftwaren i overensstemmelse hermed; Vi vil dog gerne gøre dig opmærksom på, at du i dette tilfælde, hvis det er relevant, ikke kan bruge alle funktionerne på denne websted fuldt ud.

Du finder bl.a. mere information om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i Google-Analytics-Hjælp .

Google Ads

For statistisk at registrere brugen af vores websted og med det formål at optimere vores tilbud til dig, bruger vi også Google Ads-værktøjet fra vores processor Google (yderligere oplysninger om Google finder du under 7.1.1.). Google Ads placerer en cookie (se under 6.1.) på din computer, hvis du har nået vores websted via en Google-annonce. De oplysninger, der genereres af cookien, overføres til en Google-server i USA og gemmes der.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, og de har ikke en personlig identificering som formål. Hvis brugeren besøger bestemte sider på en Google Ads-kundes websted og cookien endnu ikke er udløbet, så kan Google og kunden vide, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet sendt videre til denne side.

Alle Google Ads-kunder modtager forskellige cookies. Cookies kan således ikke spores via Google Ads-kunders websteder. De informationer, der indsamles vha. konverteringscookien, har til formål at oprette konverteringsstatistikker for Google Ads-kunder, som har valgt konverteringssporing. Google Ads-kunderne får det samlede antal brugere at vide, som har klikket på deres annonce og som blev sendt videre til en side, som har et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen informationer, hvormed brugere kan identificeres personligt.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du også generelt deaktivere indstillingen af en cookie, der kræves til dette, via browserindstillinger. Du kan finde Googles privatlivspolitik om Google Ads-sporing her .

Meta Custom Audiences

For statistisk at registrere brugen af vores websted og med det formål at optimere vores tilbud til dig, bruger vi også Meta Custom Audiences-værktøjet fra vores processor Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; herefter "Meta"). Meta placerer en cookie (se under 6.1.) på din computer, hvis du er kommet til vores websted via en annonce fra Meta. De oplysninger, der genereres af cookien, overføres til en Meta-server i USA og gemmes der.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 180 dage, og de har ikke en personlig identificering som formål. Hvis brugeren besøger bestemte sider på Meta-Custom-Audiences -kundens websted og cookien endnu ikke er udløbet, så kan Meta og kunden vide, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet sendt videre til denne side.

Hver Meta Custom Audiences-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores via Meta Custom Audiences-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af cookien, bruges til at oprette konverteringsstatistik for Meta Custom Audiences-kunder, der har valgt konverteringssporing. Meta Custom Audiences-kunderne finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, som brugerne kan personligt identificeres med.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du også generelt deaktivere indstillingen af en cookie, der kræves til dette, via browserindstillinger. Metas privatlivspolitik om Meta Custom Audiences Tracking kan findes her.

Hotjar

Vi bruger også Hotjar-analysetjenesten fra vores processor Hotjar Ltd. på vores side. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Hotjar er et værktøj til at analysere brugeradfærd, som vi bruger i brugerundersøgelser. Ved hjælp af Hotjar kan vi måle og evaluere deltagernes adfærd i brugerundersøgelser (f.eks. musebevægelser, klik, rullehøjde osv.). Blandt andet registreres følgende data:

 • Dine musebevægelser,
 • dine klik,
 • din scrollhøjde,
 • indstillingerne for din slutenhed (f.eks. user-agent) og
 • den tid, du brugte på at besvare individuelle spørgsmål.

Til det formål benytter Hotjar cookies (se under 6.1.) på de sidebesøgendes enheder, og de kan gemme oplysninger fra sidebesøgende, som f.eks. browseroplysninger, operativsystem, opholdstid på siden etc. i en anonymiseret form.

Microsoft Advertising

Vi bruger Microsoft Advertising-værktøjet fra vores processor Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland; herefter "Microsoft"). Værktøjet giver os mulighed for at spore brugernes aktiviteter på vores websted, når de er nået til vores websted via annoncer fra Microsoft Advertising. Vi bruger denne såkaldte universal event tracking (UET) til det behovsbaserede design af vores websted.

Hvis du tilgår vores websted via en Microsoft-annoncering, vil en cookie (se under 6.1.) blive placeret på din computer. Et Microsoft-annonceringstag er integreret på vores websted. Dette er et stykke kode, der i forbindelse med cookien bruges til at gemme nogle ikke-personlige oplysninger om, hvordan webstedet bruges. Disse omfatter bl.a

 • Din opholdstid på webstedet og
 • oplysninger om, hvilke områder af webstedet du har tilgået, og hvilken annonce du brugte til at få adgang til webstedet.

Oplysninger om din identitet registreres ikke. De data, der indsamles af Microsoft-Advertising-cookie, overføres til Microsofts servere i USA og opbevares der i maksimalt 180 dage.

Du finder nærmere oplysninger om analysetjenesterne fra Microsoft Advertising på Microsoft Advertising-websted.

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft i Microsofts Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

MaxMind

Med det formål at forhindre svindel sender vi din IP-adresse og oplysninger om den enhed, du bruger, til vores processor MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA; herefter "MaxMind"). Dine data vil blive overført til en MaxMind-server i USA og opbevaret der. Dette giver os statistiske analyser af IP-adresser, brugte enheder og lokationer, som vi kan bruge til at identificere og forhindre svindelforsøg.

Vi bruger dine data behandlet på denne måde udelukkende til denne funktion. Hvis du holder op med at bruge det, slettes dataene. Du kan finde flere oplysninger om dette i Privatlivspolitikken for MaxMind .

Du kan forhindre geolocation i din browser ved at indstille browsersoftwaren i overensstemmelse hermed; Vi vil dog gerne gøre dig opmærksom på, at du i dette tilfælde, hvis det er relevant, ikke kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside fuldt ud.

Google Tag Manager

På vores hjemmeside anvender vi Tag-administrationssystemet „Google Tag Manager“ fra vores processorer Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; herefter „Google“) til at administrere JavaScript- og HTML-tags til sporing og analyse ved hjælp af vores egen software og tredjepartssoftware. Tags er små kode-elementer, der blandt andet hjælper os med at måle trafik og besøgendes adfærd, forstå effekten af vores annoncering, opsætte remarketing og målretning, samt teste og optimere vores hjemmeside. Google Tag Manager er i den forbindelse blot en hjælpetjeneste, der gør det nemmere at integrere og administrere vores tags via en grænseflade. Så snart Google Tag Manager implementerer tags, overføres følgende data til Google:

 • Din IP-adresse og
 • informationer om din browser og de enheder, du bruger

De behandlede data opbevares af Google i 180 dage og slettes derefter fuldstændigt.

De tags, der er sat af Google Tag Manager, udløser andre tags, som igen også indsamler personlige data. Google Tag Manager tilgår dog ikke disse data.

Hvis der er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookie-niveau, bliver den ved med at være gældende for alle tags, hvis de er implementeret med Google Tag Manager. Disse behandlinger finder kun sted, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR.

Du finder yderligere oplysninger i Googles Privatlivspolitik .

Targeting Tools

De målretningsforanstaltninger, der er anført nedenfor og brugt af os, bruges kun, hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge Consent Manager separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Du kan finde samtykkeadministratoren i slutningen af Privatlivspolitikken. Lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet for din tilbagekaldelse er ikke omfattet af dette. Med de anvendte målretningsforanstaltninger ønsker vi at sikre, at du kun får vist annoncer på dine slutenheder, der er baseret på dine faktiske eller formodede interesser.

Du kan se de pågældende databehandlingsformål og datakategorier i den følgende liste.

Google Ads

Vi bruger Google Ads-værktøjet fra vores processor Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; herefter "Google"). Google bruger cookies (se under 6.1.), som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne websted (inklusive din IP-adresse) overføres til en Google-server i USA og gemmes der.

IP-adressen forkortes derefter af Google med de sidste tre cifre. En klar tildeling af IP-adressen er derfor ikke længere mulig. Google vil bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet for webstedsoperatører og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Derudover bruger vi oplysningerne indsamlet af cookien til at segmentere vores kunder i forskellige brugergrupper. I forbindelse med segmentering er personlig reference stadig ikke mulig.

Google kan også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vegne af Google. Tredjepartsleverandører, herunder Google, viser annoncer på websteder på internettet og bruger gemte cookies til at vise annoncer baseret på en brugers tidligere besøg på det pågældende websted. Google vil under ingen omstændigheder forbinde din IP-adresse med andre Google-data.

Du finder flere oplysninger om Googles bestemmelser her .

Meta Custom Audiences

Derudover bruger vi også Meta Custom Audiences fra vores processor Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; herefter "Meta"). Dette er en markedsføringstjeneste leveret af Meta, som gør det muligt for os at vise specifikke grupper af pseudonymiserede besøgende på vores websted, som også bruger Facebook og Instagram, individuelt tilpasset og interessebaseret annoncering på de relevante sociale medieplatforme. Vi bruger derfor de oplysninger, som cookien indsamler, til at segmentere vores kunder i forskellige brugergrupper.

En meta tilpasset publikumspixel er integreret på vores websted. Dette er en Java Script-kode, der bruges til at gemme ikke-personlige data om brugen af webstedet. Dette inkluderer din IP-adresse, den anvendte browser og kilde- og målsiderne. Disse oplysninger overføres til Metas servere i USA.

Her undersøges automatisk, om du har gemt en Meta-cookie. Via Meta-cookien bliver det automatisk undersøgt, om du tilhører den målgruppe, der er relevant for os. Hvis du hører til målgruppen, får du hos Facebook og Instagram vist passende annoncer fra os. Ved denne proces identificeres du gennem datasynkroniseringen ikke personligt af os og heller ikke af Meta.

Du kan gøre indsigelser mod brugen af tjenesten Custom Audiences på Facebooks websted. Efter tilmelding til din Facebook-konto kommer du til indstillingerne for Facebook-reklameannoncer.

Nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Meta kan findes i Metas Privatlivspolitik .

Criteo

På vores websted indsamles og opbevares data til markedsførings- og optimeringsformål ved hjælp af teknologier fra vores processor Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig; herefter "Criteo"). Følgende oplysninger er registreret af Criteo:

 • Din adfærd på vores websted,
 • de websteder du besøger på Chrono24,
 • din købsadfærd og
 • dine adgangstider.

Sammen med Criteo fastlægger vi behandlingens formål og midler og er derfor i fællesskab ansvarlige for behandlingen. Vi er ansvarlige for at behandle de registreredes rettigheder.

Criteos teknologier muliggør bedømmelsen af vores reklamekampagner og reklamemæssige indhold. På baggrund af disse oplysninger kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. Til det formål benyttes der cookies. De oplysninger, der indsamles med Criteo-teknologien, benyttes ikke uden separat tildelt samtykke fra den registrerede, til personligt at identificere den besøgende på dette websted og de sammenføres ikke med personlige oplysninger om bæreren af pseudonymet. På baggrund af en algoritme, analyserer Criteo internetadfærden og kan efterfølgende vise målrettede produktanbefalinger som personaliserede reklamebannere på andre websider (såkaldte publishere). En anden benyttelse eller videregivelse til tredjepart sker ikke. Du finder mere information om Criteos teknologi i Criteos Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

Gennem brugen af Criteo sættes der flere pixels fra kontraktpartnere, som Criteo samarbejder med. En oversigt over alle udgivere og netværk, som sætter pixels, finder du her .

Bemærk venligst, at du efter en eventuel deaktivering af visningen af personaliserede reklameannoncer fra Criteo og andre reklamepartnere, fortsat vil modtage reklameannoncer, men de er i mindre grad tilpasset til dine interesser/din internetadfærd.

CrossEngage

På vores webside indsamles og analyseres der vha. brug af cookies (se under 6.1.) oplysninger om din brugeradfærd på vores websted gennem vores tjenesteudbyder CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin, Tyskland). Det gør det muligt for os, at tilpasse vores marketingtiltag optimalt ift. dine virkelige eller formodentlige interesser og vise dem på andre websteder eller andre reklamekanaler.

Yderligere information om databeskyttelse i forbindelse med CrossEngage kan findes her .

LinkedIn

Vi indsamler og opbevarer data til markedsførings- og optimeringsformål på vores websted ved hjælp af teknologier fra vores processor, LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; herefter "LinkedIn"). LinkedIn-teknologier gør det muligt for os at oprette rapporter om annoncekampagner og at indhente information om vores besøgendes adfærd for at optimere vores annonceringsforanstaltninger og vores platform efter behov. Som en del af dette bruger vi en LinkedIn marketingpixel til at skabe pseudonymiserede brugerprofiler. Vi overfører din IP-adresse i forkortet eller hashed form til LinkedIn. Vi pseudonymiserer IP-adressen inden for syv dage og sletter den senest efter 90 dage.

Du finder mere information om databeskyttelse i forbindelse med behandlingen gennem LinkedIn her .

Pinterest

Ved hjælp af teknologi fra Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland; herefter "Pinterest") indsamler og opbevarer vi data til markedsførings- og optimeringsformål. Pinterests teknologier gør det muligt for os at oprette rapporter om annoncekampagner og at indhente information om vores besøgendes adfærd for at optimere vores annonceringsforanstaltninger og vores platform efter behov. Som en del af dette bruger vi Pinterest-pixlen til at oprette pseudonymiserede brugerprofiler. Logdata fra Pinterest behandles til dette formål. Dette omfatter oplysninger om din browser, den enhed du bruger og din IP-adresse, adressen på vores websted og de aktiviteter, du har udført på den, samt dato og tidspunkt for anmodningen. Pinterest gemmer generelt de indsamlede data, indtil de ikke længere er nødvendige til virksomhedens formål.

Sammen med Pinterest fastlægger vi behandlingens formål og midler, og er derfor i fællesskab ansvarlige for behandlingen. Vi er ansvarlige for at behandle de registreredes rettigheder.

Du finder flere informationer om behandlingen af personlige oplysninger gennem Pinterest her .

Google Customer Match

Vi bruger Google-Ads-Customer-Match-lister fra vores databehandler Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; i det følgende benævnt „Google“) som et led i vores Google-markedsføringsaktiviteter til kundematchning. Til brugen af Customer Match uploades der lister med krypterede („hash-algoritmer“) e-mailadresser hos Google. Google tjekker derefter, om der er overensstemmelse mellem de overførte e-mailadresser og eksisterende Google-kunders e-mailadresser. På dette grundlag kan der oprettes målgrupper, der bruges til at styre annoncering og kampagner. Matchningen kan vare op til 48 timer. Der anvendes sikre hash-algoritmer til at overføre e-mailadresserne pseudonymiseret til Google. Denne kryptering giver således optimal beskyttelse. Efter gennemført matchning slettes de krypterede e-mailadresser automatisk. Google får dermed ingen nye adresser.

Du kan finde mere information om den databehandling, der udføres af Google, her.

Sociale medier

I forbindelse med brugen af sociale medier er vi opmærksomme på vores ansvar, når vi behandler personoplysninger. I denne sammenhæng vil vi gerne informere dig om brugen af plugins til sociale medier på vores platform og vores ansvar i henhold til databeskyttelsesloven i forbindelse med vores tilstedeværelse på sociale medier.

Social-Media-Plugins

Vi bruger sociale plugins fra forskellige sociale netværk på vores hjemmeside. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra a) GDPR. I overensstemmelse hermed kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at bruge Consent Manager separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Du kan finde samtykkeadministratoren i slutningen af Privatlivspolitikken. Lovligheden af behandlingen frem til tidspunktet for din tilbagekaldelse er ikke omfattet af dette. Ansvaret for databeskyttelseskompatibel drift skal garanteres af deres respektive udbydere.

Integrationen af Social-Media-Buttons sker ved at benytte en løsning, som vi selv har udviklet, og som forhindrer, at der allerede opbygges en forbindelse til et socialt netværk udelukkende fordi du åbner en side med en Social-Media-Button, uden at aktivere denne. Det betyder, at der først sendes oplysninger til det sociale netværk, når du benytter knappen.

Facebook

Sociale medier plugins fra Meta Platforms Ireland Ltd. bruges på vores platform. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland; herefter "Facebook") for at gøre brugen mere personlig. For eksempel bruger vi knappen "Synes godt om" eller "Del". Dette er et tilbud fra Facebook.

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og hvor du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse med Facebooks servere. Indholdet af pluginet sendes af Facebook direkte til din browser og integreres af denne i websiden.

Gennem integrationen af pluginerne modtager Facebook den oplysning, at du har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Facebook-konto eller på dette tidspunkt ikke er logget på Facebook. Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Facebook-server i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook direkte tilknytte besøget på vores websted med din Facebook-konto. Hvis du interagerer med pluginet, for eksempel ved at trykke på „SYNES GODT OM“- eller „DEL“-knappen, sendes den pågældende information ligeledes direkte til en Facebook-server og gemmes her. Oplysningerne offentliggøres derudover på Facebook og vises for dine Facebook-venner.

Facebook kan benytte disse oplysninger med henblik på reklame, markedsforskning og behovsorienteret udformning af Facebook-siderne. Til det formål opretter Facebook anvendelses-, interesse- og civilstandsprofiler, f.eks. for at analysere din brug af vores websted i forhold til de reklameannoncer, der vises for dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores websted og for at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook tilknytter de indsamlede oplysninger om din brug af vores websted til din Facebook-konto, skal du logge dig ud inden dit besøg på vores websted.

Formålet med, og omfanget af, indsamlingen af oplysninger og den videre benyttelse af oplysningerne gennem Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse ift. at beskytte din privatsfære, kan du læse i Facebooks Datapolitik .

X (tidligere Twitter)

Plugins til SMS-netværket X for Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; herefter „X“) er integreret på vores hjemmeside. Du kan genkende X-plugins (f.eks. Post-knappen) på X-logoet på vores side.

Hvis du åbner en af siderne af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og du selv aktiverer dette, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og X-serveren. X modtager herved den oplysning, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på „Post-knappen“, mens du er logget på din X-account, kan du forbinde indholdet af vores sider dér. Herved kan X tilknytte besøget på vores sider med din account. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får noget kendskab til indholdet af de sendte oplysninger samt brugen af dem gennem X.

Hvis du ikke ønsker, at X kan tilknytte besøget på vores sider, så log dig venligst af din X-account.

Du finder mere information om det i Xs Privatlivspolitik .

Instagram

På vores websted benyttes der også såkaldte sociale plugins ("plugins“) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram“).

Disse plugins er mærket med et Instagram-logo, for eksempel i form af et "Instagram-Kamera".

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder sådant et plugin, og du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Indholdet af pluginet sendes af Instagram direkte til din browser og integreres i siden. Gennem denne integration modtager Instagram den oplysning, at din browser har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Instagram-profil eller på dette tidspunkt ikke er logget på Instagram.

Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Instagram-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram direkte tilknytte besøget på vores websted med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med pluginnet, for eksempel ved at trykke på "Instagram"-knappen, sendes denne information ligeledes direkte til en Instagram-server og gemmes her.

Oplysningerne offentliggøres derudover i din Instagram-konto og vises for dine kontakter her.

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte tilknytter de indsamlede oplysninger om vores web-tilstedeværelse med din Instagram-konto, skal du logge dig af Instagram inden dit besøg på vores websted.

Du finder mere information om det i Instagrams Privatlivspolitik .

YouTube

På vores websted har du mulighed for at blive videresendt direkte til vores YouTube-side. Dette er ikke et link, der kræver samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR. Derudover bruger vi YouTubes udvidede databeskyttelsestilstand, så der ikke sættes cookies til at analysere brugeradfærd med disse links.

Det ansvarlige organ for dette eksterne link er Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Yderligere information kan findes i Googles Privatlivspolitik .

Optrædener på sociale medier

Vi har offentligt tilgængelige profiler på følgende sociale medier:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (herefter „Facebook“)
 • X (tidligere Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (herefter „X“)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (herefter „Instagram“)
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter „YouTube“)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (herefter „LinkedIn“)
 • Pinterest: Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (herefter „Pinterest“)
 • TikTok: TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland (herefter „TikTok“)

Vi administrerer vores sociale medieprofiler i fælles ansvar med de respektive netværksoperatører på baggrund af aftaler om fælles ansvar iht. artikel 26 GDPR.

Når du besøger vores sociale medieprofiler, behandles personlige data om profilbesøgende af de ansvarlige som følger:

I forbindelse med driften af vores sociale medieprofiler bruger vi de analysefunktioner, der er tilvejebragt der, for at opnå statistiske evalueringer af de besøgende på vores sociale medieprofiler.

Hertil bruges profilcookies og lignende teknologier af netværksoperatørerne, når du besøger vores platform, og der oprettes en unik brugerkode i hvert enkelt tilfælde. Denne kode kan knyttes til dine brugerdata, hvis du er registreret hos den respektive netværksoperatør.

Oplysningerne om brugerkoden behandles af netværksoperatørerne, især når du besøger disse tjenester som bruger. Andre enheder, som f.eks. partnere eller endda tredjeparter, kan også bruge cookies inden for disse tjenester til at levere tjenester til de firmaer, der annoncerer på netværkene.

Du finder flere oplysninger om netoperatørernes databehandling i de respektive databeskyttelseserklæringer:

Databehandlingen sætter på den ene side netværksoperatørerne i stand til at forbedre deres annonceudbud, og sigter på den anden side mod en optimering af vores markedsføringsaktiviteter ved at indhente statistik.

Den genererede besøgsstatistik overføres kun til os i anonym form, og vi har ingen adgang til de underliggende data.

Vi bruger også vores profiler på sociale medier til at kommunikere med vores kunder, brugere og interesserede parter og til at informere dem om vores udvalg af tjenester. Således kan vi modtage yderligere information, f.eks. på grund af brugerkommentarer eller private beskeder. Behandlingen udføres udelukkende med det formål at kommunikere og interagere med dig.

Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i en optimeret virksomheds- og produktpræsentation i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR.

Med Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest og TikTok er der mulighed for, at nogle af de indsamlede oplysninger også vil blive behandlet uden for EU i USA. Dataoverførslen sker hver især på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse. Vi har ingen indflydelse på denne behandling. Vi videregiver ikke personlige data, som vi modtager via vores profiler på sociale medier.

Værktøjer til afsendelse af e-mail

Afsendelse af service- og transaktionsmails

Med det formål at sende transaktions- og service-e-mails bruger vi værktøjerne Mailgun og Sparkpost fra vores processorer Mailgun Technologies, Inc. (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205, USA) og Sparkpost (9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, USA). Til dette formål sender vi følgende personlige data til e-mail-forsendelsestjenesteudbyderen:

 • Din e-mailadresse,
 • for- og efternavn,
 • forhandlernavn og
 • transaktions-id.

Behandling inden for rammerne af afsendelse af transaktions- og service-e-mails er baseret på vores legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. I den forbindelse ønsker vi at sikre, at kommunikationsprocesser automatiseres efter behov, især i tilfælde af handlinger iværksat af dig, og informere dig om sikkerhedsrelaterede oplysninger så hurtigt som muligt.

Udsendelse af outreach-mails

Til administration og gennemførelse af outreach-kampagner bruger vi værktøjet Pitchbox fra Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, USA). Pitchbox er en webbaseret løsning, der for os muliggør forsendelse og modtagelse af e-mails og den dermed forbundne succesmåling for vores outreach-kampagner. I den forbindelse sendes følgende personoplysninger til Pitchbox:

 • Din e-mailadresse.

Hvis du i forbindelse med en outreach-kampagne er blevet kontaktet via Pitchbox, så er det lovligt iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede og overvejende legitime interesse for Chrono24 GmbH bygger på den anerkendte legitime interesse for direkte reklame iht. ErwGr. 47 GDPR og på, at det kun er bloggere og redaktører, som kan have en interesse i at samarbejde med Chrono24, der kontaktes.

Løsninger til forhindring af svindel

Vi ønsker at gøre handel på Chrono24 så sikker som muligt for dig. Derfor bruger vi til forebyggelse af svindel løsninger fra specialiserede tjenesteudbydere og henter oplysninger fra disse tjenesteudbydere i forbindelse med transaktioner på Chrono24. Blandt andet behandles IP-adressen på den slutenhed, hvorfra vores websted tilgås, og andre oplysninger i forbindelse med brugen af Chrono24. En tildeling til en bestemt bruger af os er ikke mulig. Dette sker kun, hvis der på baggrund af oplysningerne er mistanke om svigagtig adfærd. Hvor det er relevant, er de specialiserede tjenesteudbydere virksomheder baseret i USA. Der foretages dog kun et tilsvarende valg for tjenesteudbydere, der tilbyder såkaldte standardkontraktklausuler fra EU-Kommissionen. Dette sikrer, at vi kun arbejder med tjenesteudbydere, der kan garantere et passende niveau af databeskyttelse, der svarer til EU's. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f) GDPR. For at forhindre svindelforsøg på bekostning af vores kunder såvel som på vores regning, er i ErwGr. 47 i GDPR udtrykkeligt anerkendt som en legitim interesse.

IDnow

For at identificere brugere på vores platform, benytter vi AutoIdent-løsningen fra vores registerfører IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Tyskland). Her er der tale om en verifikations-app, der vha. smartphonekamera registrerer slutbrugerens legitimation og således gennemfører en online verifikation. I den forbindelse registreres følgende personoplysninger:

 • Dit for- og efternavn,
 • din fødselsdato,
 • dit ID-nummer,
 • din e-mailadresse,
 • dit mobiltelefonnummer og
 • videooptagelser af dit ansigt.

Derudover registreres personligt identificerbare data på ID-kortet, hvilket tjener til at bekræfte brugerens identitet uden tvivl. Vi bruger udelukkende alle oplysninger til at verificere og identificere brugere. Yderligere behandling til andre formål finder ikke sted.

AutoIdent-løsningen er ikke en fuldautomatisk proces. Så snart bekræftelsesappen registrerer uoverensstemmelser, kontrollerer IDnow-medarbejdere manuelt dataene igen.

Personoplysningerne indsamles som en prækontraktuel foranstaltning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) GDPR.

Derudover indsamles dataene på grundlag af artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Vores legitime interesse ligger i forebyggelse af svindel og den tilhørende generelle stigning i sikkerheden på markedspladsen.

Meld annonce

Hvis du har mistanke om, at der ved en annonce er tale om bedrageri, så kan du melde det til Chrono24 vha. den passende formular. I den forbindelse behandles følgende personoplysninger gennem vores registerførere Sparkpost og Mailgun:

 • Dit for- og efternavn,
 • Din e-mailadresse og
 • Dit telefonnummer.

Behandlingen af dine personoplysninger er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede, overvejende og legitime interesse for Chrono24 GmbH består i forebyggelsen af bedrageri og den hermed forbundne forbedring af markedspladsens sikkerhed.

Se 9.1. i vores privatlivspolitik for at få flere oplysninger om vores udbydere af e-mailleveringstjenester.

Koncernintern videregivelse af personlige oplysninger for at forebygge svig

Som en del af forebyggelsen af svig videresendes data fra potentielt svigagtige kunder koncerninternt til Chrono24 Direct GmbH. Chrono24 Direct GmbH er et af Chrono24 GmbH´s partnervirksomheder, der annoncerer for ure på vores side. Personoplysningerne sendes således til Chrono24 Direct GmbH for at forhindre, at de indgår i en transaktion med potentielt svigagtige kunder. I den forbindelse overføres følgende personoplysninger frem og tilbage mellem Chrono24 GmbH og Chrono24 Direct GmbH:

 • Din e-mailadresse og
 • Dit for- og efternavn.

Overførslen af personoplysningerne er tilladt iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede legitime interesse for os og Chrono24 Direct GmbH, som fælles ansvarlige iht. artikel 26 GDPR, består i forebyggelsen af svig og forhøjelsen af platformens generelle sikkerhed.

Vi har indgået en aftale med Chrono24 Direct GmbH om det fælles ansvar i overensstemmelse med artikel 26 GDPR, så de registrerede personers rettigheder og friheder fortsat kan garanteres af de to parter, og desuden er begge parter forpligtede til at behandle oplysningerne i overensstemmelse med GDPR.

Beskyttelse mod spam

Vi benytter os af redskabet Turnstile fra Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, USA), til at analysere, om indtastninger på vores websted foretages af et menneske eller der er tale om automatiserede, maskinelle behandlinger. Herved kan vi beskytte vores websted mod automatisk udspionering, misbrug og spam.

Turnstile vælger automatisk fra en række af Browser Challenges, som bygger på telemetri og brugerens adfærd under en session på vores websted med henblik på at opnå det ovennævnte formål. Disse data omfatter bl.a.:

 • Din IP-adresse,
 • dine systemkonfigurationsoplysninger,
 • oplysninger om dit operativsystem og
 • dine brugerens enhedsindstillinger (f.eks. sprog- og browserindstillinger, overskrifter, brugeragent).

Derudover bruger Turnstile såkaldte "Private Access Tokens" til at analysere formålet beskrevet ovenfor. Tokensene leveres til Turnstile af enhedsproducenter. Værktøjet bruger disse tokens til at validere, at besøgende på webstedet er mennesker. I samarbejde med tredjeparter såsom enhedsproducenter kan data således bekræftes uden at skulle optages igen af Turnstile.
Hvis den rent databaserede analyse fra Turnstile ikke kommer til et klart resultat, vil den besøgende på webstedet blive bedt om at foretage en anden handling (f.eks. klikke på en knap). Denne interaktion tjener som en sidste kontrol for at afgøre, om den besøgende på webstedet er et menneske.

Cloudflare behandler ikke de indsamlede oplysninger til egne formål. Derudover sættes der hverken cookies som en del af analysen eller søges efter cookies, for at indsamle eller gemme informationer.

Behandlingen af personlige oplysninger som en del af beskyttelsen mod spam gennem brugen af Turnstile er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Den hermed påkrævede legitime interesse bygger på de ovennævnte formål og den hermed forbundne generelle forhøjelse af markedspladsens sikkerhed.

Yderligere oplysninger finder du i Privatlivspolitik for Cloudflare.

Identitetsverificering via Ubble

For at kunne identificere brugere på vores platform som led i foranstaltninger til forebyggelse af svindel bruger vi AutoIdent-løsningen Ubble fra vores databehandler NJFVision SAS (20 Bis Rue La Fayette, 75009 Paris, Frankrig). Som led i identitetsverificeringen modtager du et link til at starte verificeringen enten ved at scanne en QR-kode eller ved at modtage en sms. Derefter bliver du bedt om at optage videoer af din ID-dokumentation og dit ansigt ved hjælp af instruktioner fra Ubble med henblik på at kunne verificere din identitet.

I den forbindelse behandles følgende personoplysninger:

 • Videooptagelser af dit ansigt,
 • videooptagelser af din uploadede ID-dokumentation,
 • dit for- og efternavn,
 • din fødselsdato,
 • din adresse,
 • evt. dit mobilnummer,
 • evt. dit ID-nummer og
 • biometriske identifikatorer.

Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den ifølge lovgivningen påkrævede legitime interesse er forebyggelse af svig og den dermed forbundne generelle forbedring af markedspladsens sikkerhed. Dette er i henhold til betragtning nr. 47 i GDPR en juridisk anerkendt legitim interesse.

Alle oplysninger behandles udelukkende med henblik på verificering af din identitet. Der foretages igen yderligere behandling til andre formål.

De data, du uploader, slettes efter 96 timer. Resultatet af identitetsverificeringen er derefter synligt for os i 90 dage.

AutoIdent-løsningen er ikke en fuldt automatiseret metode. Hvis Ubble registrerer uoverensstemmelser i forbindelse med identitetsverificeringen, kontrollerer en medarbejder med det samme dataene manuelt en ekstra gang.

Online møde-redskaber

Zoom

Til at udføre interviews som en del af brugerundersøgelser, bruger vi Zoom-værktøjet fra vores processor Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA; herefter "Zoom"). Kommunikation via Zoom foregår med Chrono24-brugere, der deltager i vores undersøgelser. Ved brug af Zoom behandles forskellige typer data, hvorved omfanget af de behandlede data afhænger af de oplysninger, du giver før og under deltagelse i et Zoom-møde. I sidste ende kan følgende personoplysninger være genstand for behandling:

 • Dit annoncenavn
 • Din e-mailadresse
 • Dit profilbillede
 • Metadata for møde (dato, klokkeslæt, møde-ID, enheds- og hardwareoplysninger)
 • Din IP-adresse
 • Tekst-, lyd- og videodata

For at muliggøre visningen af videoer og gengivelsen af lyd, behandles dit terminaludstyrs mikrofons og videokameras data i løbet af Zoom-mødets varighed. Du kan dog til enhver tid selv slukke for dit kamera eller slå lyden fra mikrofonen via Zoom-applikationen.

Desuden har du mulighed for, at foretage et opkald til et Zoom-møde vha. en telefon. I den forbindelse behandles følgende ekstra personlige oplysninger:

 • Dit telefonnummer
 • Landenavnet
 • Evt. yderligere forbindelsesoplysninger, som f.eks. den anvendte enheds IP-adresse

Behandlingen af personoplysninger er lovlig iht. artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Vores hermed påkrævede legitime interesse består i den effektive gennemførsel af online møder som en del af brugerundersøgelser.

Hvis du iht. artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR har givet dit samtykke, opretter vi desuden en optegnelse af Zoom-mødet. Her gemmes en MP4-fil af alle video-, lyd- og præsentationsoptagelse, en M4A-fil af alle lydoptagelser samt en tekstfil af Zoom-mødets chat med henblik på evaluering af brugerundersøgelsen internt på vores servere.

For at sikre et passende niveau af databeskyttelse, har vi konfigureret vores zoom på en sådan måde, at det kun er datacentre i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i sikre tredjelande som f.eks. Canada eller Japan kan bruges.

Microsoft Teams

For at gennemføre online møder og webinarer og udveksle informationer via chat, benytter vi redskabet Microsoft Teams (fremover: "Teams") fra Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland). Kommunikationen via Teams sker i den forbindelse med eksterne brugere samt Chrono24-brugere, der deltager i vores undersøgelser. I forbindelse med brugen af Teams benyttes forskellige dataformer, hvorved omfanget af de behandlede data afhænger af dine angivelser inden og under deltagelsen i et Teams-møde. I sidste ende kan følgende personlige oplysninger være genstand for en behandling:

 • Dit annoncenavn,
 • Din e-mailadresse,
 • Dit profilbillede,
 • Metadata for møde (dato, klokkeslæt, møde-ID, enheds- og hardwareoplysninger)
 • Din IP-adresse og
 • Tekst-, lyd- og videodata.

For at muliggøre visningen af videoer og gengivelsen af lyd, behandles dit terminaludstyrs mikrofons og videokameras data i løbet af Teams-mødets varighed. Du kan dog til enhver tid selv slukke for dit kamera eller slå lyden fra mikrofonen via Teams-applikationen.

Desuden har du mulighed for, at foretage et opkald til et Teams-møde vha. en telefon. I den forbindelse behandles følgende ekstra personlige oplysninger:

 • Dit telefonnummer
 • Landenavnet
 • Evt. yderligere forbindelsesoplysninger, som f.eks. den anvendte enheds IP-adresse

Retsgrundlaget for databehandlingen i forbindelse med gennemførslen af Teams-møder er artikel 6 stk. 1 litra b) GDPR, hvis møderne gennemføres inden for rammen af kontraktforhold.

Hvis der ikke er noget kontraktforhold til dig, så er retsgrundlaget til behandlingen af dine personlige oplysninger artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR. Her består vores påkrævede legitime interesse i den effektive gennemførsel af Teams-møder og den behovsrelaterede gennemførsel af brugerundersøgelser.

Hvis vi ønsker at optegne Teams-møder, så kommunikerer vi dette klart inden da. En optegnelse finder herefter kun sted, hvis du iht. artikel 6 stk. 1 litra a) GDPR har givet os dit samtykke til det.

For at sikre et passende niveau af databeskyttelse, som en ekstra beskyttelsesforanstaltning, har vi konfigureret vores Teams på en sådan måde, at dataene kun lagres i datacentre i EU.

Registreredes rettigheder

Du har ret til:

 • i henhold til artikel 7, stk. 3 GDPR, til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke, når det er givet til os. Som følge heraf har vi ikke længere lov til at fortsætte databehandlingen baseret på dette samtykke for fremtiden;
 • at anmode om oplysninger om dine personoplysninger behandlet af os i overensstemmelse med artikel 15 GDPR. Du kan især få oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine data blev eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en ret til at klage, oprindelsen af dine data, hvis de ikke er indsamlet fra os, og eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, om nødvendigt, meningsfuld information om deres detaljer;
 • i overensstemmelse med artikel 16 GDPR, straks at anmode om berigtigelse af ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, der er gemt af os;
 • I henhold til artikel 17 GDPR, at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre behandlingen er nødvendig for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav er påkrævet;
 • i henhold til artikel 18 GDPR at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du bestrider nøjagtigheden af dataene, behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette dem, og vi har ikke længere brug for dataene, men du bruger dem til at hævde, udøve eller forsvare retskrav, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR;
 • i overensstemmelse med artikel 20 GDPR, for at modtage dine personlige data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller for at anmode om overførsel til en anden ansvarlig person og
 • i overensstemmelse med artikel 77 GDPR at klage til en tilsynsmyndighed myndighed. Som udgangspunkt kan du kontakte tilsynsmyndigheden på dit sædvanlige bopæls- eller arbejdssted eller vores virksomhedshovedkvarter.

Ret til indsigelse

Hvis dine personlige oplysninger behandles på baggrund af berettigede interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 litra f) GDPR, har du ifølge artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation eller hvis indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I det sidste tilfælde, har du en generel ret til indsigelse, som følges af os uden angivelse af en særlig situation.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til .

Datasikkerhed

Til vores websted benytter vi den udbredte TLS-proces (Transport Layer Security) i forbindelse med det pågældende højeste krypteringsniveau, som støttes af din browser. TLS er en sikker og gennemtestet standard, der f.eks. også anvendes i netbanker. Du genkender bl.a. en sikker TLS-forbindelse ved det s, der er tilføjet til http (altså https://..) i din browsers adresselinje eller ved låsesymbolet i din browsers nederste område.

Vi benytter derudover egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller bevidst manipulation, delvist eller fuldt tab, ødelæggelse eller mod tredjeparts uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Hvis du registrerer dig som bruger hos os, er adgangen til din brugerkonto kun mulig efter indtastning af dit personlige kodeord. Du bør altid behandle dine login-oplysninger fortroligt og lukke browservinduet, efter du har afsluttet kommunikationen med os, især hvis du bruger computeren sammen med andre.

Vi tager også den virksomhedsinterne databeskyttelse meget alvorligt. Vores medarbejdere og de tjenesteydelses-virksomheder, som arbejder på vores vegne, er forpligtede til fortrolighed og til at overholde databeskyttelsesmæssige bestemmelser.

Opbevarings varighed

Som udgangspunkt slettes dine data under hensyntagen til handels- og skattelovgivningens opbevaringsperioder, hvor formålet med indsamlingen ikke længere er gældende, medmindre du har givet samtykke til videre behandling. Vi forbeholder os også retten til at opbevare visse kategorier af data i en periode på tre år, hvis dataene kan bruges til at bevise visse fakta og til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Aktualitet og ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er pt. aktuel og stammer fra april 2024.

På grund af den videre udvikling af vores websted og tilbud eller på grund af ændrede juridiske eller officielle krav, kan det blive nødvendigt at ændre denne databeskyttelseserklæring. Du kan til enhver tid hente og udskrive den aktuelle databeskyttelseserklæring på webstedet under
https://www.chrono24.dk/info/datenschutz.htm .