Log ind

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Navn og kontaktoplysninger for den dataansvarlige samt den driftsmæssige databeskyttelsesrådgiver

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for behandlingen af oplysninger gennem:

Ansvarlig: Chrono24 GmbH (i det følgende “Chrono24“)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-mail:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

Chrono24´s driftsmæssige databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under den ovennævnte adresse, afdeling for databeskyttelse, eller på .

2. Indsamling og lagring af personlige oplysninger samt typen og formålet med deres anvendelse

a) Ved besøget på webstedet

Når vores Chrono24-websted åbnes, sendes der vha. den browser, der benyttes på din enhed, automatisk informationer til vores websteds servere. Disse informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende informationer indsamles i den forbindelse, uden at du gør noget, og de slettes automatisk efter 20 uger:

 • IP-adressen for den anmodende computer,
 • datoen og tidspunktet for adgangen,
 • navnet og URL´en for den hentede fil,
 • webstedet, hvorfra adgangen etableres (referrer URL),
 • sessions-id´en,
 • brugeragenten,
 • den benyttede browser og evt. din computers operativsystem samt navnet for din internetudbyder.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at sikre webstedets uproblematiske etablering af forbindelse,
 • for at sikre en komfortabel brug af vores websted og optimering af vores platform,
 • for at sikre og analysere systemsikkerheden og -stabiliteten,
 • for at identificere og forhindre angreb på vores websted samt
 • til andre interne statistiske og administrative formål.

Grundlæggende benytter vi ikke de indsamlede oplysninger til at drage konklusioner om dig som person. I tilfælde af et angreb på vores netværksinfrastruktur, analyseres din indsamlede IP-adresse dog med henblik på at gøre retskrav gældende eller forsvare dem.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Vores legitime interesser fremgår af de førnævnte formål med indsamlingen af oplysninger.

Derudover anvender vi cookies i forbindelse med besøget på vores websted samt analysetjenester. Du kan læse nærmere forklaringer om det under pkt. 4 og 5 i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

b) Ved registreringen som bruger af vores platform

På vores platform kan købere, private sælgere samt erhvervsmæssige forhandlere oprette en brugerkonto. I forhold til etableringen af en brugerkonto, er indtastningen af de oplysninger, der nævnes under i), ii) og iii) strengt nødvendig. Behandlingen af disse oplysninger sker,

 • for at kunne identificere dig som vores kontraktpartner,
 • til begrundelse, indholdsmæssig udformning, gennemførsel og ændring af kontraktforhold med dig om brugen af vores platform og de tjenester, der tilbydes her,
 • til at kontrollere om de indtastede oplysninger er sandsynlige,
 • evt. til den nødvendige kontakt med dig ved efterfølgende spørgsmål samt
 • evt. til at gøre eventuelle krav gældende over for dig.

Behandlingen af de oplysninger, der nævnes under i), ii) og iii) sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Alt afhængig af typen af brugerkonto, har du til dels mulighed for at komme med frivillige angivelser. Behandlingen af sådanne angivelser, der er fremkommet frivilligt, bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Den har til formål at forbedre muligheden for at tage kontakt til dig, og den skal sikre en hurtig afklaring af eventuelle efterfølgende spørgsmål.

Efter sletning af din brugerkonto, slettes dine oplysninger automatisk i forhold til den videre anvendelse, med mindre, at vi i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra c GDPR pga. skatte- og handelsretlige opbevaring- og dokumentationspligter (ifølge HGB, StGB eller AO), er forpligtede til en længere lagring, eller hvis du har givet dit samtykke til en lagring, der rækker ud over dette i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

i) myChrono24-brugerkonto

I forhold til registreringen som bruger (køber) og etableringen af en brugerkonto, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • et kodeord, der frit kan vælges.

Oplysningerne bruges som login-oplysninger til brugerkontoen.

Derudover har du mulighed for at indtaste flere frivillige brugeroplysninger:

 • dit for- og efternavn,
 • et profilbillede,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land) samt
 • dit telefonnummer.
ii) Privat sælger

For at oprette tilbud som privat sælger, har du først brug for en brugerkonto (se under i)). For at offentliggøre et tilbud på platformen, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • dit for- og efternavn,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land) samt
 • dit telefonnummer.
iii) Forhandlere

I forhold til registreringen som erhvervsmæssig forhandler, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • dit firma,
 • en kontaktperson (for- og efternavn),
 • din adresse (vej, postnummer, by, land),
 • et telefonnummer,
 • en gyldig e-mailadresse,
 • et brugernavn, der frit kan vælges, samt
 • et kodeord, der frit kan vælges.

Derudover har du mulighed for at indtaste flere frivillige brugeroplysninger:

 • et faxnummer,
 • et mobilnummer samt
 • en internetadresse.

c) Ved brug af vores platforminterne meddelelses-værktøjer

Som registreret bruger har du vha. et platforminternt meddelelses-værktøj, der stilles til rådighed på webstedet, mulighed for, at kommunikere med os eller med en forhandler/køber/privat sælger. I forhold til brugen af det platforminterne meddelelses-værktøj, er en registrering nødvendig (se 2. b) ).

Inden for rammen af brugen af vores platforminterne meddelelses-værktøjer, scannes og analyseres dine sendte meddelelser automatisk og manuelt af os. Det sker med det formål, at

 • forebygge svig,
 • afdække ulovlige handlinger og overtrædelser af vores Forretningsbetingelser
 • samt for at forbedre kommunikationen og betjeningen af kunder.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

Du kan selv administrere dine sendte og modtagne meddelelser og du kan anmode os om at slette dem. I tilfælde af et forsøg på svig, en ulovlig handling eller overtrædelse af vores Forretningsbetingelser, kan vi på baggrund af vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR, også fortsat opbevare de pågældende meddelelser efter din anmodning om sletning med henblik på dokumentationsmæssige formål og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

d) Automatisk oprettelse af en kundeprofil

Inden for rammen af brugen af vores platform som registreret bruger/forhandler, opretter vi en kundeprofil til din brugerkonto. For at du kun modtager sådanne informationer, som formodes at være interessante for dig, kategoriserer og tilføjer vi flere oplysninger til din kundeprofil. Til det benytter vi:

 • oplysninger om dig som person (f.eks. din kundeprofils basisoplysninger),
 • varigheden af dit medlemskab,
 • statistiske oplysninger (f.eks. typen, hyppigheden og intensiteten af brugen af webstedet) samt
 • historikken for de hentede tilbud, producentmærker og udbydere.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til statistiske analyser,
 • til markedsforskning,
 • for at muliggøre, at platformen fungerer uden problemer, og for at udforme vores platform, så den passer til behovene,
 • til personlig tilpasning af vores ydelser og
 • for udelukkende at sende dig reklamer, som bygger på dine faktiske eller formodede behov, og i henhold hertil ikke at genere dig med reklame, som du ikke har brug for.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

I tilfælde af en indsigelse mod oprettelsen af en brugerprofil, analyse og personlig tilpasning af vores ydelser og reklamer, som du til enhver tid kan indgive ved at klikke på dette link , stopper behandlingen og din brugerprofil slettes med det samme, hvis du ikke har givet dit samtykke til en lagring, der rækker udover dette i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

Som et alternativ, kan du også til enhver tid sende din indsigelse via e-mail til .

e) Ved brugen af Trusted Checkout-tjenesten

For at forberede og indgå købsaftaler med forhandlere om vores Trusted Checkout tjeneste, har vi for det første brug for en brugerkonto (se under pkt. 2.b)i) ). Derudover er angivelsen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • dit for- og efternavn,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land) samt
 • dit telefonnummer.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til kontrol og identifikation af, hvem forhandlerens kontraktpartner er,
 • til støtte ved begrundelsen, den indholdsmæssige udformning og gennemførsel af købsaftaler samt
 • evt. til den nødvendige kontakt med dig, hvis der er efterfølgende spørgsmål.

I tilfælde af, at du anmoder en forhandler om et købstilbud eller indgår en købsaftale med forhandleren, sender vi også dine personlige oplysninger til forhandleren til de førnævnte formål.

Behandlingen af dine førnævnte oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

f) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende vores personaliserede nyhedsbrev til dig. I forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet, er angivelsen af en e-mailadresse tilstrækkelig.

På baggrund af dine indsamlede personlige oplysninger kan der oprettes en kundeprofil om dig med det formål, at personalisere indholdet af nyhedsbrevet. I den forbindelse bliver personlige aspekter, som for eksempel de produktpræferencer, der fremgår af bestillinger, interesser, købsbeslutninger, foretrukket indkøbstidspunkt etc., behandlet automatisk og analyseret på en sådan måde, så der kan forudsiges relevante tilbud i forhold til dig. Profileringen kan desuden også foretages uden samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra f GDPR pga. legitime interesser (se under pkt 2.c) ).

Eventuelt benytter vi også din e-mailadresse uden dit udtrykkelige samtykke til at sende dig informationer om vores virksomheds lignende produkter, hvis du allerede er vores eksisterende kunde og ikke har gjort indsigelser mod brugen af din e-mailadresse. I tilfælde af reklame til eksisterende kunder bygger vi behandlingen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af din e-mailadresse med henblik på direkte reklame, gælder i den forbindelse som en anerkendt, lovlig interesse ifølge GDPR.

I begge tilfælde er afmelding til enhver tid mulig, f.eks. via et link, der befinder sig i alle nyhedsbreve. Som et alternativ, er du også velkommen til at sende dit ønske om afmelding via e-mail til .

Til forsendelsen af vores nyhedsbrev benytter vi værktøjet Mailchimp fra firmaet The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Firmaet er tiltrådt EU-U.S. Privacy Shield.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://mailchimp.com/legal/privacy/.

g) Ved brug af vores kontaktformular

Ved enhver form for spørgsmål, tilbyder vi dig vha. en formular, der stilles til rådighed på webstedet, mulighed for, at tage kontakt til os eller en forhandler/privat sælger. I tilfælde af, at du ønsker at stille dit spørgsmål til en forhandler eller privat sælger, sender vi din kontaktanmodning videre til denne. I forhold til brugen af kontaktformularen, er angivelsen af de følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • dit konkrete spørgsmål eller meddelelse.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at kunne identificere dig,
 • for at kunne svare på dit spørgsmål samt
 • evt. for at sende videre til den pågældende forhandler/private sælger.

Derudover kan du frivilligt angive dit telefonnummer, så det er hurtigere at tage kontakt.

Inden for rammen af brugen af vores kontaktformular, scannes og analyseres din meddelelse evt. af os. Det sker med henblik på at forhindre svig, samt generelt for at forbedre kommunikationen og behandlingen af kunder.

Behandlingen af oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten. Derudover bygger behandlingen af oplysninger inden for rammen af kontaktanmodningen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Disse fremgår ligeledes af de førnævnte formål.

De personlige oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med brugen af kontaktformularen, slettes automatisk efter at det spørgsmål, som du har stillet, er blevet besvaret.

h) Ved skrivning af en kommentar i vores magasin

I vores magasin på https://www.chrono24.dk/magazine/ har du mulighed for at skrive en kommentar til en af de artikler, der kan læses her. I forhold til offentliggørelsen af en kommentar, er det strengt nødvendigt, at angive følgende oplysninger:

 • dit navn,
 • en gyldig e-mailadresse samt
 • kommentaren.

Det er frivilligt at kommentere på artikler. Vi benytter dine personlige oplysninger til at kunne offentliggøre din kommentar og til at give andre brugere mulighed for, at kommentere på den. Vi har brug for din e-mailadresse for at kunne tage kontakt til dig og forfølge eventuelle lovovertrædelser.

Behandlingen af dine oplysninger til de førnævnte formål bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR.

I forhold til kommentarer i vores magasin benytter vi tjenesten Disqus fra firmaet Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

i) Kundeanmeldelser via Trustpilot

Din mening om vores produkter og vores service er vigtig for os. Vi giver dig derfor mulighed for, at anmelde vores platform via anmeldelsestjenesten www.trustpilot.com fra Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. sal, 1112 København K, Danmark; i det følgende »Trustpilot«). Hvis du skriver en anmeldelse, så offentliggøres den på vores websted samt Trustpilots websted. Vi forbeholder os dog ret til sletning eller ikke-offentliggørelse.

Efter et succesfuldt køb modtager du en e-mail fra os, hvor vi beder dig om at anmelde vores platform samt vores tjenester. I e-mailen finder du et "Business Generated Link" fra Trustpilot, hvormed du kommer til Trustpilot og kan anmelde din transaktion. "Business Generated Link" indeholder dit for- og efternavn, dit hjemland (f.eks. Danmark), din e-mailadresse samt transaktions-ID´et. Efter du har klikket på linket, sendes dine personlige oplysninger til Trustpilot, så vi kan tilknytte din anmeldelse til dit køb og sikre os, at anmeldelsen er ægte.

Vi har indgået en databehandleraftale med Trustpilot ift. brugen af anmeldelsestjenesten. I denne kontrakt forsikrer Trustpilot, at de behandler oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningen og sikrer beskyttelsen af den berørte persons rettigheder.

Derudover kan anmeldelser, der er afgivet direkte hos Trustpilot, også offentliggøres på vores websted, hvis vi kan bekræfte, at anmeldelsen er ægte.

Behandlingen af oplysninger inden for rammen af kundeanmeldelser via Trustpilot sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Hermed vil vi sikre en behovsorienteret udformning og optimering af vores websted.

Du kan læse flere detaljer om formålet og omfanget af databehandlingen gennem Trustpilot i Trustpilots persondatapolitik .

j) Indsamling af personoplysninger fra tredjepart

I enkelte tilfælde kan det forekomme, at brugere meddeler os personoplysninger fra tredjepart (fx autoriserede repræsentanter, kontaktpersoner, afvigende kontoindehaver). I disse tilfælde af indsamling af personoplysninger, som ikke sker hos den berørte person selv, men udelukkende hos vores brugere ift. tredjeparter, er vores kontraktpartnere forpligtet til kun at behandle angivelser i det omfang, som den berørte tredjepart har kendskab til det. Til det hører især også viden fra os som ansvarlige samt om de angivne oplysninger og formålene bag en angivelse. I øvrigt gælder disse databeskyttelsesoplysninger også for de berørte tredjeparter, hvis oplysningerne ikke kun er relevante for kontraktpartneren. Det omfatter især oplysninger ift. os som ansvarlige og vores databeskyttelsesrådgiver samt oplysningerne om berørte personers rettigheder. Hvis vi undtagelsesvist modtager kontaktoplysninger for en berørt tredjepart, får denne direkte besked fra os. Normalt beder vi dog ikke om tredjeparts kontaktoplysninger. Angivelserne fra tredjeparter benytter vi udelukkende til det tiltænkte formål ift. angivelsen (fx nødvendig kontakt, gennemførsel af betaling via den angivne kontoforbindelse). Sletningen af oplysningerne sker senest gennem sletningen af oplysninger for den angivne person, eller hvis denne person ændrer eller sletter de berørte angivelser. Behandlingen af oplysningerne for berørte tredjeparter sker på baggrund af vores legitime interesser (artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR), og for at gøre det muligt for vores kontraktpartnere legitimt at inddrage tredjeparter.

3. Videregivelse af oplysninger

Vi giver kun dine personlige oplysninger videre til en tredjepart, hvis:

 • du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til det,
 • der ift. videregivelser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra c GDPR eksisterer en lovmæssig forpligtelse samt
 • videregivelsen i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR er nødvendig med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse i, at dine oplysninger ikke videregives.

4. Synligheden af dine oplysninger for tredjepart

a) Som bruger og privat sælger

De personlige oplysninger, der er gemt i din brugerkonto (myChrono24, se under pkt. 2.b) i) og ii) ), kan ikke ses af tredjeparter, hvis du ikke har offentliggjort nogen tilbud på platformen. Hvis du offentliggør tilbud på platformen som privat sælger, kan registrerede og ikke registrerede brugere kun se dine udbyderoplysninger på platformen, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en offentliggørelse i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

b) Som forhandler

Hvis du som forhandler er registreret og offentliggør tilbud på platformen, kan registrerede og ikke registrerede brugere se dine udbyderoplysninger (ifølge pkt. 2. b) iii)) på platformen. Du kan allerede inden for rammen af registreringen, og senere inden for din profil, begrænse synligheden af dine oplysninger, så din adresse ikke bliver vist.

Offentliggørelsen af forhandleroplysningerne er inden for rammen af platformbrugen i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til opfyldelsen og gennemførslen af kontrakten mellem Chrono24 og forhandleren.

5. Cookies og pixels

På vores websted anvender vi såkaldte cookies og pixels (bl.a. også kendt som sporingspixels), for at registrere brugen af vores websted statistisk og for at analysere og optimere vores tilbud til dig (se under pkt. 6.). Det gør det muligt for os ved en nyt besøg på vores websted, at vide, at du allerede har været hos os før.

Vi bygger behandlingen af dine oplysninger gennem cookies og pixels til de førnævnte formål i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f DSGVO på vores samt tredjeparters legitime interesser. Disse skal i den forbindelse ses som legitime i henhold til den førnævnte bestemmelse.

a) Cookies

Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din enhed (bærbar, tablet, smartphone o.l.), når du besøger vores side. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

I cookien lagres der oplysninger, som hver især opstår i forbindelse med den enhed, der specifikt anvendes. Det betyder dog ikke, at vi herved direkte får kendskab til din identitet.

Brugen af cookies har for det første det formål, at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Således anvender vi såkaldte sessionscookies, for eksempel for at kunne vide, at du allerede har besøgt enkelte sider af vores websted, eller at du allerede har logget dig på din brugerkonto. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side.

Derudover anvender vi, ligeledes til optimering af brugervenligheden, midlertidige cookies, der gemmes på din enhed i et bestemt, fastlagt tidsrum. Hvis du besøger vores side igen for at gøre brug af vores tjenester, registreres det automatisk, at du allerede har været hos os før samt hvilke indtastninger og indstillinger, du har foretaget, så du ikke endnu en gang er nødt til at indtaste dem.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog indstille din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din computer eller altid vises en meddelelse, inden en ny cookie bliver gemt. Den fuldstændige deaktivering af cookies kan dog føre til, at du ikke kan benytte alle funktionerne på vores websted.

b) Pixels

Pixels, også kendt som sporingspixels, er små GIF-filer med en størrelse på 1x1 pixel, som ved besøg på et websted f.eks. kan være gemt i grafikker, e-mails o.l. Pixels forårsager ingen skader på din enhed, de indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

Pixlerne sender din IP-adresse, referrer URL´en for det websted, der blev besøgt, tidspunktet, hvor pixlen blev set, den benyttede browser samt tidligere satte cookie-informationer til en webserver. Herved er det muligt for os, at gennemføre målinger af rækkevidden og andre statistiske analyser, som har til hensigt at optimere vores platform og vores tilbud.

De fleste browsere accepterer automatisk pixels. Vha. passende værktøjer eller browsertilføjelser, kan du forbyde brugen af pixels på vores sider (f.eks. gennem tilføjelsesprogrammet “AdBlock“ til Firefox-browseren).

6. Analyseværktøjer

a) Sporingsværktøjer

De sporingsforanstaltninger, der oplistes i det følgende, og som vi benytter os af, gennemføres på baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Gennem de benyttede sporingsforanstaltninger ønsker vi at sikre en behovsorienteret udformning og den løbende optimering af vores websted. Derudover benytter vi sporingsforanstaltningerne for at registrere brugen af vores websted statistisk og for at analysere og optimere vores tilbud til dig. Disse interesser skal ses som berettigede i henhold til den førnævnte bestemmelse.

De pågældende formål med databehandlingen og datakategorier kan ses på baggrund af de pågældende sporingsværktøjer.

i) Google Analytics

Med henblik på den behovsorienterede udformning og løbende optimering af vores sider, benytter vi Google Analytics, en webanalysetjenester fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google“). I den forbindelse oprettes der pseudonymiserede anvendelsesprofiler og der benyttes cookies (se pkt. 5). De informationer om din benyttelse af dette websted, der skabes gennem cookien, såsom

 • browsertype/-version,
 • benyttet operativsystem,
 • referrer URL (den tidligere besøgte side),
 • værtsnavn for den computer, der får adgang (IP-adresse),
 • tidspunktet for serveranmodningen,

sendes til en Google-server i USA og gemmes her. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

Informationerne benyttes til at analysere brugen af webstedet, til at sammensætte rapporter om webstedets aktiviteter og til at levere andre tjenester, der er forbundet med webstedets brug og brugen af internettet, med henblik på markedsforskning og behovsorienteret udformning af disse internetsider. Desuden overføres disse informationer evt. til en tredjepart, hvis det er lovpligtigt eller hvis en tredjepart behandler disse oplysninger på Googles vegne. Din IP-adresse sammenføres under ingen omstændigheder med andre oplysninger fra Google. IP-adresserne anonymiseres, så en tilknytning ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre installationen af cookiesene gennem en passende indstilling af browsersoftwaren; vi gør dog opmærksom på, at samtlige dette websteds funktioner i det tilfælde evt. ikke kan benyttes i fuldt omfang.

Du kan derudover forhindre indsamlingen af de oplysninger, som er skabt af cookien, og som omhandler din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) samt behandlingen af disse oplysninger gennem Google, ved at downloade og installere en browsertilføjelse .

Som et alternativ til en browsertilføjelse, især ift. browsere på mobile enheder, kan du derudover forhindre indsamlingen gennem Google Analytics ved at klikke på dette link . Der sættes en opt out-cookie, som forhindrer den fremtidige indsamling af dine oplysninger ved besøg af dette websted. Opt out-cookien gælder kun i denne browse og kun til vores websted, og den lagres på din enhed. Hvis du sletter cookierne i denne browser, skal du igen sætte opt out-cookien.

Du finder bl.a. mere information om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i Googles Hjælp til Analytics .

ii) Google Adwords konverteringssporing

For at registrere din brug af webstedet statistisk og for at analysere og optimere vores tilbud til dig, bruger vi derudover Googles konverteringssporing. I den forbindelse sætter Google Adwords en cookie (se pkt. 5) på din computer, hvis du er kommet til vores websted vha. en Google-annonce. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, og de har ikke en personlig identificering som formål. Hvis brugeren besøger bestemte sider på Adwords-kundens websted og cookien endnu ikke er udløbet, så kan Google og kunden vide, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet sendt videre til denne side.

Alle Adwords-kunder modtager forskellige cookies. Cookies kan således ikke spores via Adwords-kunders websteder. De informationer, der indsamles vha. konverteringscookien, har til formål at oprette konverteringsstatistikker for Adwords-kunder, som har valgt konverteringssporing. Adwords-kunderne får det samlede antal brugere at vide, som har klikket på deres annonce og som blev sendt videre til en side, som har et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen informationer, hvormed brugere kan identificeres personligt.

Hvis du ikke ønsker at være en del af sporingsprocessen, kan du også afvise den nødvendige sætning af en cookie i forhold hertil – for eksempel via den browserindstilling, som generelt deaktiverer den automatiske sætning af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser på en sådan måde, så cookies fra domænet „www.googleadservices.com“ blokeres. Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ift. konverteringssporing finder du her .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Derudover bruger vi også VWO. Der er her tale om en webanalysetjeneste fra Wingify Software Pft. Ltd . Denne gør det muligt for os, at gennemføre A/B- og multivariattests , som tillader os at se, hvilken version af vores websted, som brugerne synes bedst om. Til det formål benytter VWO cookies (se pkt. 5), hvor bl.a. din IP-adresse gemmes. Den anonymiseres af VWO inden den sendes til en server i Indien. I den forbindelse gemmer og behandler VWO ingen kendetegn, der kan identificere en person.

Du kan til enhver tid deaktivere VWO´s indsamling og behandling af de oplysninger, der har at gøre med din brug af vores websted, med fremtidig virkning. I den forbindelse benyttes der en opt out-cookie . Den indeholder den information, at du ikke ønsker en indsamling af oplysninger gennem VWO. En videregivelse af informationer til tredjepart sker ikke, med mindre der er en lovmæssig forpligtelse til det eller en tredjepart behandler oplysningerne på vores vegne (f.eks. en datacentral).

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos VWO og om den måde, som tjenesten fungerer på, i deres Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

iv) Hotjar

Derudover benytter vi på vores side analysetjenesten Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar er et værktøj til analyse af brugeradfærd. Vha. Hotjar kan vi måle og analysere adfærden hos de besøgende på vores websted (f.eks. bevægelser med musen, klik, scrollhøjde etc.).

Til det formål benytter Hotjar cookies (se pkt. 5) på de sidebesøgendes enheder, og de kan gemme oplysninger fra sidebesøgende, som f.eks. browseroplysninger, operativsystem, opholdstid på siden etc. i en anonymiseret form.

Du kan forhindre denne behandling af oplysninger gennem Hotjar ved at du i din webbrowsers indstillinger deaktiverer brugen af cookies og sletter allerede aktive cookies. En anden mulighed for at forhindre en behandling af oplysninger gennem Hotjar er, at aktivere “Do-Not-Track“-funktionen i din browser. Hvordan det kan indstilles, kan du læse her .

v) Bing Ads

Vi benytter Bing Universal Event Tracking (UET) fra Microsoft Bing Ads. Der er her tale om en tjeneste fra Microsoft Corporation (“Microsoft“). Denne gør det muligt for os, at spore aktiviteterne af brugere på vores websted, når de er kommet til vores websted via annoncer fra Bing Ads.

Kommer du til vores websted via en Bing Ads-annonce, sættes der en cookie (se pkt. 5) på din computer. På vores websted er der et integreret Bing UET-tag. Her er der tale om en kode, hvormed der i forbindelse med cookien gemmes nogle ikke-personlige oplysninger om brugen af webstedet. Til det hører bl.a. opholdstiden på webstedet, hvilke områder af webstedet der blev åbnet og hvilken annonce, der førte til, at brugerne kom til webstedet. Der indsamles ingen informationer om din identitet.

Disse informationer sendes til Microsoft-servere i USA, hvor de grundlæggende gemmes i maksimalt 180 dage. Microsoft er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

Du finder nærmere oplysninger om analysetjenesterne fra Bing på Bing´s websted.

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft i Microsofts Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

vi) MaxMind

For at forhindre svig, overfører vi din IP-adresse og oplysninger om din anvendte enhed til tjenesteyderen MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, i det følgende “MaxMind“). Dine oplysninger sendes i den forbindelse til en MaxMind-server i USA, hvor de gemmes. MaxMind er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres. Vi modtager på denne måde statistiske analyser om IP-adresser, anvendte enheder og steder, hvormed vi kan identificere og forhindre forsøg på svig.

Dine oplysninger, der behandles på denne måde, behandler vi udelukkende ift. denne funktion. Hvis du afslutter brugen, slettes dine oplysninger. Du finder mere information om databeskyttelse i forbindelse med MaxMind her .

Du kan i den browser forhindre geolokalisering gennem en passende indstilling af browsersoftwaren; vi gør dog opmærksom på, at samtlige dette websteds funktioner i det tilfælde evt. ikke kan benyttes i fuldt omfang.

vii) Crashlytics

Vores mobile app benytter analyseprogrammet crashlytics fra Google Ireland Limited, med hovedsæde i Irland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (i det følgende: "Crashlytics"). Crashlytics indsamler oplysninger om app-brug, specielt i forbindelse med systemnedbrud og fejl. I den forbindelse benyttes der oplysninger om enheden, om den installerede app-version samt andre oplysninger, der kan hjælpe med at rette fejl, især i forbindelse med brugerens soft- og hardware. Du finder mere information om det i Crashlytics Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

Du kan gøre indsigelse mod brugen af Crashlytics i vores mobile app´s indstillinger ift. beskyttelse af personlige oplysninger.

b) Targeting-værktøjer

De tracking-foranstaltninger, der oplistes i det følgende, og som vi benytter os af, gennemføres på baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Gennem de targeting-foranstaltninger, der bliver anvendt, ønsker vi at sikre os, at der kun vises reklame på dine enheder, som er rettet mod dine faktiske eller formodede interesser. Disse interesser skal ses som berettigede i henhold til den førnævnte bestemmelse.

De pågældende formål med databehandlingen og datakategorier kan ses på baggrund af de pågældende targeting-værktøjer.

i) Google Adwords remarketing

Vi bruger Google remarketingtags. Det er tjenesteydelser fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google“). Google benytter cookies (se pkt. 5), som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, som cookien opretter om din brug af dette websted (inklusiv din IP-adresse), sendes til en Google-server i USA, hvor de gemmes. Google er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

IP-adressen forkortes herefter af Google med tre cifre, og en entydig tilknytning af IP-adressen er således ikke længere mulig. Google vil benytte disse informationer til at analysere din brug af webstedet, til at sammensætte rapporter om webstedets aktiviteter til webstedets operatør og til at levere andre tjenester, der er forbundet med webstedets brug og brugen af internettet.

Samtidig vil Google eventuelt sende disse oplysninger til en tredjepart, hvis det er lovpligtigt eller hvis en tredjepart behandler disse oplysninger på Googles vegne. Tredjepartsudbydere, inklusiv Google, annoncerer på websteder på internettet. Tredjepartsudbydere, inklusiv Google, benytter gemte cookies til at annoncere på baggrund af en brugers tidligere besøg på dette websted. Google vil under ingen omstændigheder sammenføre din IP-adresse med andre af Googles oplysninger. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod indsamlingen og lagringen af oplysninger med virkning for fremtiden. Du kan deaktivere brugen af cookies gennem Google ved at åbne siden til deaktivering af Google-reklamer.

Vi gør dog opmærksom på, at du i det tilfælde eventuelt ikke kan benytte samtlige dette websteds funktioner i fuldt omfang. Gennem brugen af dette websted erklærer du dig indforstået med Googles behandling af de oplysninger, der er indsamlet om dig, på den tidligere beskrevne type og måde og til det førnævnte formål. Du finder flere oplysninger om Googles bestemmelser her .

ii) Google Double Click

Gennem brug af cookies (se pkt. 5) indsamles og analyseres informationer på vores websted med henblik på optimering af reklamevisninger. Til det benytter vi targeting-teknologier fra Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Disse teknologier gør det muligt for os, at henvende os målrettet til dig med individuel, interesseorienteret reklame. De benyttede cookies indsamler for eksempel oplysninger om, hvilke af vores produkter du har interesseret dig for. På baggrund af informationerne, kan vi også på tredjeparts sider tilbyde dig annoncer, der er specielt rettet mod dine interesser, sådan som de ser ud på baggrund af din hidtidige brugeradfærd. Indsamlingen og analysen af din brugeradfærd sker udelukkende under pseudonym og gør det ikke muligt for os, at identificere dig. Især sammenføres informationerne ikke med dine personlige oplysninger.

Google er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

Cookien slettes automatisk efter 30 dage.

Du kan derudover benytte indstillinger ift. visning af interesseorienteret reklame via Googles annoncemanager.

Du finder yderligere oplysninger og reglerne for databeskyttelse i forhold til reklame og Google i Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår .

iii) Facebook Custom Audiences

Derudover benytter vi også Facebook Website Custom Audiences fra Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Der er her tale om en marketingtjeneste fra Facebook. Den gør det muligt for os, at få vist individuelt tilpasset og interesseorienteret reklame på Facebook for bestemte grupper af pseudonymiserede besøgende på vores websted, som også bruger Facebook.

På vores websted er der integreret en Facebook Custom Audience-pixel. Her er der tale om en Java Script-kode, hvormed ikke-personlige oplysninger om brugen af webstedet gemmes. Til det hører din IP-adresse, den anvendte browser samt udgangs- og destinationsside. Disse informationer sendes til Facebook-servere i USA. Facebook er underlagt EU-US Privacy Shield, så et passende niveau af databeskyttelse garanteres.

Her undersøges automatisk, om du har gemt en Facebook-cookie. Via Facebook-cookien bliver det automatisk undersøgt, om du tilhører den målgruppe, der er relevant for os. Hvis du hører til målgruppen, får du hos Facebook vist passende annoncer fra os. Ved denne proces identificeres du gennem datasynkroniseringen ikke personligt af os og heller ikke af Facebook.

Du kan gøre indsigelser mod brugen af tjenesten Custom Audiences på Facebooks websted. Efter tilmelding til din Facebook-konto kommer du til indstillingerne for Facebook-reklameannoncer.

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Facebook i Facebooks Datapolitik.

iv) Criteo

På dette websted indsamles og gemmes oplysninger med teknologier fra Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig) med henblik på marketing og optimering. Vi fastlægger sammen med Criteo formålene med og midlerne for behandlingen, og vi er således i fællesskab ansvarlige for behandlingen.

Criteos teknologier muliggør bedømmelsen af vores reklamekampagner og reklamemæssige indhold. På baggrund af disse oplysninger kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. Til det formål benyttes der cookies. De oplysninger, der indsamles med Criteo-teknologien, benyttes ikke uden separat tildelt samtykke fra den registrerede, til personligt at identificere den besøgende på dette websted og de sammenføres ikke med personlige oplysninger om bæreren af pseudonymet. På baggrund af en algoritme, analyserer Criteo internetadfærden og kan efterfølgende vise målrettede produktanbefalinger som personaliserede reklamebannere på andre websider (såkaldte udgivere). En anden benyttelse eller videregivelse til tredjepart sker ikke. Du finder mere information om Criteos teknologi i Criteos Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

Gennem brugen af Criteo sættes der flere pixels fra kontraktpartnere, som Criteo samarbejder med. En oversigt over alle udgivere og netværk, som sætter pixels, finder du her .

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod den pseudonymiserede analyse af din internetadfærd gennem os. Under det følgende link fra Criteo finder du en vejledning til at deaktivere tjenesten fra Criteo.

Bemærk venligst, at du efter en eventuel deaktivering af visningen af personaliserede reklameannoncer fra Criteo og andre reklamepartnere, fortsat vil modtage reklameannoncer, men de er i mindre grad tilpasset til dine interesser/din internetadfærd.

v) CrossEngage

På vores webside indsamles og analyseres der vha. brug af cookies (se pkt. 5) oplysninger om din brugeradfærd på vores websted gennem vores tjenesteudbyder CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Det gør det muligt for os, at udforme vores marketingforanstaltninger optimalt i henhold til dine faktiske eller formodede interesser og at kunne vise reklamerne på andre websider eller andre reklamekanaler.

Hvis du ikke er indforstået med det, kan du forhindre det ved at gøre indsigelse mod denne indsamling og brug af oplysninger med fremtidig virkning ved at sende en e-mail til optout@crossengage.io. Du finder mere information om databeskyttelse i forbindelse med CrossEngage her .

7. Plugins til sociale medier

På baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR, benytter vi sociale plugins for de sociale netværk Facebook, Twitter, Google+ og Instagram, for herved at gøre vores virksomhed mere kendt. Det reklamemæssige formål, der står bag, skal ses som berettiget interesse i henhold til GDPR. Ansvaret for driften i overensstemmelse med databeskyttelsen, skal den pågældende udbyder overtage.

Integrationen af de sociale medie-knapper sker ved at benytte en løsning, som vi selv har udviklet, og som forhindrer, at der allerede opbygges en forbindelse til et socialt netværk udelukkende fordi du åbner en side med en social medie-knap, uden at aktivere denne. Det betyder, at der først sendes oplysninger til det sociale netværk, når du benytter knappen.

a) Facebook

På vores platform benyttes der plugins til sociale medier fra Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), for at gøre deres brug mere personlig. Til det formål bruger vi „SYNES GODT OM“- eller “DEL”-knappen. Der er her tale om et tilbud fra Facebook.

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og hvor du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse med Facebooks servere. Indholdet af pluginet sendes af Facebook direkte til din browser og integreres af denne i websiden.

Gennem integrationen af pluginerne modtager Facebook den oplysning, at du har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Facebook-konto eller på dette tidspunkt ikke er logget på Facebook. Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Facebook-server i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook direkte tilknytte besøget på vores websted med din Facebook-konto. Hvis du interagerer med pluginet, for eksempel ved at trykke på „SYNES GODT OM“- eller “DEL”-knappen, sendes den pågældende information ligeledes direkte til en Facebook-server og gemmes her. Oplysningerne offentliggøres derudover på Facebook og vises for dine Facebook-venner.

Facebook kan benytte disse oplysninger med henblik på reklame, markedsforskning og behovsorienteret udformning af Facebook-siderne. Til det formål opretter Facebook anvendelses-, interesse- og civilstandsprofiler, f.eks. for at analysere din brug af vores websted i forhold til de reklameannoncer, der vises for dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores websted og for at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook tilknytter de indsamlede oplysninger om din brug af vores websted til din Facebook-konto, skal du logge dig ud inden dit besøg på vores websted.

Formålet med, og omfanget af, indsamlingen af oplysninger og den videre benyttelse af oplysningerne gennem Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse ift. at beskytte din privatsfære, kan du læse i Facebooks Datapolitik .

b) Twitter

På vores internetsider er der integreret plugins for kortmeddelelses-netværket fra Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; i det følgende “Twitter“). Twitter-plugins (Tweet-knap) kan du genkende ved Twitter-logoet på vores side. En oversigt over Tweet-knapper finder du her .

Hvis du åbner en af siderne af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og du selv aktiverer dette plugin, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Twitter-serveren. Twitter modtager herved den oplysning, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Hvis du klikker på Twitters “tweet-knap“, mens du er logget på din Twitter-konto, kan du forbinde indholdet af vores sider på din Twitter-profil. Herved kan Twitter tilknytte besøget på vores sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får noget kendskab til indholdet af de sendte oplysninger samt brugen af dem gennem Twitter.

Hvis du ikke ønsker, at Twitter kan tilknytte besøget på vores sider, så log dig venligst af din Twitter-brugerkonto.

Du finder mere information om det i Twitters Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

c) Google+

På vores websted benyttes der såkaldte plugins fra det sociale netværk Google Plus, som tilbydes af Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Disse plugins kan f.eks. genkendes ved knapper med tegnet „+1“ på hvid eller farvet baggrund. En oversigt over Google-pluginsene og deres udseende finder du her .

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder sådant et plugin, og du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Indholdet af pluginet sendes af Google direkte til din browser og integreres i siden. Gennem integrationen modtager Google den oplysning, at din browser har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en profil hos Google Plus eller på dette tidspunkt ikke er logget på Google Plus. Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Google-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Google Plus, kan Google direkte tilknytte besøget på vores websted med din Google Plus-konto.

Hvis du interagerer med pluginnet, for eksempel ved at trykke på “+1“-knappen, sendes den pågældende information ligeledes direkte til en Google-server og gemmes her. Oplysningerne offentliggøres derudover på Google Plus og vises for dine kontakter her.

Formålet med, og omfanget af, indsamlingen af oplysninger og den videre benyttelse af oplysningerne gennem Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse ift. at beskytte din privatsfære, kan du læse i Googles Privatlivspolitik .

Hvis du ikke ønsker, at Google direkte tilknytter de indsamlede oplysninger om din brug af vores websted til din Google Plus-profil, skal du logge dig af Google Plus inden dit besøg på vores websted. Med tilføjelsesprogrammer til din browser kan du også fuldstændig forhindre, at Google-pluginsene hentes, f.eks. med script-blokeringsprogrammet “NoScript“ (http://noscript.net/ ).

d) Instagram

På vores websted benyttes der også såkaldte sociale plugins (“plugins“) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram“).

Disse plugins er mærket med et Instagram-logo, for eksempel i form af et “Instagram-kamera“.

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder sådant et plugin, og du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Indholdet af pluginet sendes af Instagram direkte til din browser og integreres i siden. Gennem denne integration modtager Instagram den oplysning, at din browser har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Instagram-profil eller på dette tidspunkt ikke er logget på Instagram.

Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Instagram-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram direkte tilknytte besøget på vores websted med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med pluginnet, for eksempel ved at trykke på “Instagram“-knappen, sendes denne information ligeledes direkte til en Instagram-server og gemmes her.

Oplysningerne offentliggøres derudover i din Instagram-konto og vises for dine kontakter her.

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte tilknytter de indsamlede oplysninger om vores web-tilstedeværelse med din Instagram-konto, skal du logge dig af Instagram inden dit besøg på vores websted.

Du finder mere information om det i Instagrams Politik om beskyttelse af personlige oplysninger .

8. Redskab til forsendelse af e-mails

For at sende transaktions- og servicemails, videregiver vi din e-mailadresse til e-mail-serviceudbydere. Vi bruger følgende serviceudbydere:

a) Mailgun

Vi bruger redskabet Mailgun fra firmaet Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Firmaet er tiltrådt EU-U.S. Privacy Shield og er dermed underlagt en lovgivning, der minder om EU´s databeskyttelse.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://www.mailgun.com/privacy-policy .

b) Sparkpost

Vi bruger redskabet Sparkpost fra firmaet Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Firmaet er tiltrådt EU-U.S. Privacy Shield og er dermed underlagt en lovgivning, der minder om EU´s databeskyttelse.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://www.sparkpost.com/policies/privacy/ .

Behandlingen af oplysninger inden for rammen af forsendelsen af transaktions- og servicemails sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Hermed ønsker vi at sikre en behovsorienteret automatisering af kommunikationsprocesser, især ift. handlinger, som du har foretaget dig, eller for hurtigtst muligt at informere dig om sikkerhedsrelevante oplysninger.

9. Registreredes rettigheder

Du har ret til:

 • til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke, som du allerede har givet, over for os i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR. Det medfører, at vi i fremtiden ikke længere må fortsætte med behandlingen af oplysninger, der byggede på dette samtykke;
 • at kræve indsigt i dine personlige oplysninger, som vi har behandlet, i henhold til artikel 15 GDPR. Især kan du kræve indsigt i formålene med behandlingen, kategorierne af personlige oplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger blev forelagt eller bliver forelagt, den planlagte varighed af lagringen, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en ret til at klage, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke blev indsamlet hos os, samt om eksistensen af en automatiseret afgørelse, inklusiv profilering, og evt. fyldestgørende oplysninger om detaljerne ift. dem;
 • at kræve berigtigelsen eller fuldstændiggørelsen af dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, med det samme i henhold til artikel 16 GDPR;
 • at kræve sletningen af alle dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, i henhold til artikel 17 GDPR, hvis ikke behandlingen er nødvendig ift. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, til opfyldelsen af en retlig forpligtelse, pga. den offentlige interesse eller for at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
 • at kræve begrænsningen af behandlingen af dine personlige oplysninger i henhold til artikel 18 GDPR, hvis rigtigheden af oplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men hvor du afviser deres sletning og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men hvor du dog har brug for dem til at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, eller du i henhold til artikel 21 GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen;
 • at modtage dine personlige oplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format i henhold til artikel 20 GDPR, eller kræve transmissionen til en anden dataansvarlig og
 • at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 GDPR. Som regel kan du til det formål henvende dig hos en tilsynsmyndighed, der hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din sædvanlige arbejdsplads eller der, hvor vores virksomhed har sit hovedsæde.

10. Ret til indsigelse

Hvis dine personlige oplysninger behandles på baggrund af berettigede interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR, har du ifølge artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation eller hvis indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I det sidste tilfælde, har du en generel ret til indsigelse, som følges af os uden angivelse af en særlig situation.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til .

11. Datasikkerhed

Til vores websted benytter vi den udbredte TLS-proces (Transport Layer Security) i forbindelse med det pågældende højeste krypteringsniveau, som støttes af din browser. TLS er en sikker og gennemtestet standard, der f.eks. også anvendes i netbanker. Du genkender bl.a. en sikker TLS-forbindelse ved det s, der er tilføjet til http (altså https://..) i din browsers adresselinje eller ved låsesymbolet i din browsers nederste område.

Vi benytter derudover egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller bevidst manipulation, delvist eller fuldt tab, ødelæggelse eller mod tredjeparts uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Hvis du registrerer dig som bruger hos os, er adgangen til din brugerkonto kun mulig efter indtastning af dit personlige kodeord. Du bør altid behandle dine login-oplysninger fortroligt og lukke browservinduet, efter du har afsluttet kommunikationen med os, især hvis du bruger computeren sammen med andre.

Vi tager også den virksomhedsinterne databeskyttelse meget alvorligt. Vores medarbejdere og de tjenesteydelses-virksomheder, som arbejder på vores vegne, er forpligtede til fortrolighed og til at overholde databeskyttelsesmæssige bestemmelser.

12. Aktualitet og ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er pt. aktuel og stammer fra juli 2019.

Gennem videreudviklingen af vores websted og tilbud via denne, eller pga. ændrede lovmæssige eller myndighedsmæssige forskrifter, kan det blive nødvendigt, at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Den pågældende aktuelle erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid læse på webstedet under

https://www.chrono24.dk/info/datenschutz.htm

og udskrive.