Over 360 medarbejdere sørger for din perfekte købsoplevelse

Indbyggere fra staten Californien finder her vores CCPA Privacy Policy

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Navn og kontaktoplysninger for den dataansvarlige samt den driftsmæssige databeskyttelsesrådgiver

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for behandlingen af oplysninger gennem:

Ansvarlig: Chrono24 GmbH (i det følgende “Chrono24“)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-mail:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Fax: +49 (0)721 96693-990

Chrono24´s driftsmæssige databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes under den ovennævnte adresse, afdeling for databeskyttelse, eller på .

Indsamling og lagring af personlige oplysninger samt typen og formålet med deres anvendelse

a) Ved besøget på webstedet

Når vores Chrono24-websted åbnes, sendes der vha. den browser, der benyttes på din enhed, automatisk informationer til vores websteds servere. Disse informationer gemmes midlertidigt i en såkaldt logfil. Følgende informationer indsamles i den forbindelse, uden at du gør noget, og de slettes automatisk efter 20 uger:

 • IP-adressen for den anmodende computer,
 • datoen og tidspunktet for adgangen,
 • navnet og URL´en for den hentede fil,
 • webstedet, hvorfra adgangen etableres (referrer URL),
 • sessions-id´en,
 • brugeragenten,
 • den benyttede browser og evt. din computers operativsystem samt navnet for din internetudbyder.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at sikre webstedets uproblematiske etablering af forbindelse,
 • for at sikre en komfortabel brug af vores websted og optimering af vores platform,
 • for at sikre og analysere systemsikkerheden og -stabiliteten,
 • for at identificere og forhindre angreb på vores websted samt
 • til andre interne statistiske og administrative formål.

Grundlæggende benytter vi ikke de indsamlede oplysninger til at drage konklusioner om dig som person. I tilfælde af et angreb på vores netværksinfrastruktur, analyseres din indsamlede IP-adresse dog med henblik på at gøre retskrav gældende eller forsvare dem.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Vores legitime interesser fremgår af de førnævnte formål med indsamlingen af oplysninger.

Derudover anvender vi cookies i forbindelse med besøget på vores websted samt analysetjenester. Du kan læse nærmere forklaringer om det under pkt. 4 og 5 i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

b) Ved registreringen som bruger af vores platform

På vores platform kan købere, private sælgere samt erhvervsmæssige forhandlere oprette en brugerkonto. I forhold til etableringen af en brugerkonto, er indtastningen af de oplysninger, der nævnes under i), ii) og iii) strengt nødvendig. Behandlingen af disse oplysninger sker,

 • for at kunne identificere dig som vores kontraktpartner,
 • til begrundelse, indholdsmæssig udformning, gennemførsel og ændring af kontraktforhold med dig om brugen af vores platform og de tjenester, der tilbydes her,
 • til at kontrollere om de indtastede oplysninger er sandsynlige,
 • evt. til den nødvendige kontakt med dig ved efterfølgende spørgsmål samt
 • evt. til at gøre eventuelle krav gældende over for dig.

Behandlingen af de oplysninger, der nævnes under i), ii) og iii) sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Alt afhængig af typen af brugerkonto, har du til dels mulighed for at komme med frivillige angivelser. Behandlingen af sådanne angivelser, der er fremkommet frivilligt, bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Den har til formål at forbedre muligheden for at tage kontakt til dig, og den skal sikre en hurtig afklaring af eventuelle efterfølgende spørgsmål.

Efter sletning af din brugerkonto, slettes dine oplysninger automatisk i forhold til den videre anvendelse, med mindre, at vi i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra c GDPR pga. skatte- og handelsretlige opbevaring- og dokumentationspligter (ifølge HGB, StGB eller AO), er forpligtede til en længere lagring, eller hvis du har givet dit samtykke til en lagring, der rækker ud over dette i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

i) myChrono24-brugerkonto

I forhold til registreringen som bruger (køber) og etableringen af en brugerkonto, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • et kodeord, der frit kan vælges.

Oplysningerne bruges som login-oplysninger til brugerkontoen.

Derudover har du mulighed for at indtaste flere frivillige brugeroplysninger:

 • dit for- og efternavn,
 • et profilbillede,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land) samt
 • dit telefonnummer.
ii) Privat sælger

For at oprette tilbud som privat sælger, har du først brug for en brugerkonto (se under i)). For at offentliggøre et tilbud på platformen, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land),
 • dit telefonnummer samt
 • din fødselsdato.
Ved registreringen i forhold til salget via escrow-servicen

For at kunne sælge din vare som en del af Trusted Checkout processen, skal du som privat sælger registrere dig via escrow-servicen ift. salget.

Som en del af registreringen til escrow-servicen, anmoder du om åbningen af en Trusted Checkout konto hos betalingsudbyderen Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) fra Leetchi Corp. S.A., (hovedsæde på 59 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg). Via denne konto bliver de udbetalinger, der som en del af Trusted Checkout tildeles dig, senere udbetalt til dig.

I overensstemmelse med lovgivningen ift. forhindring af hvidvask og finansieringen af terroristiske organisationer, er Leetchi Corp. S.A. forpligtet til, at identificere enhver sælger på baggrund af foreskrevne dokumenter og informationer.

Som en del af registreringen til escrow-servicen indsamles der derfor de følgende data og dokumenter fra dig, som videregives til Leetchi Corp. S.A.:

 • Efternavn, fornavn, e-mailadresse, fødselsdato samt nationalitet og det land, hvor du har din bopæl.
 • Informationer om, hvilken bankkonto, der skal bruges til udbetalingerne.
 • En kopi af gyldig officiel legitimation:
  • Det tyske ID-kort (for- og bagside) for tyskere, passet for udlændinge, der bor i Tyskland eller udlandet.
  • Inden for EØS: Pas eller nationalt ID-kort eller kørekort. En opholdstilladelse for personer fra tredjelande.
  • Uden for EØS: Pas eller kørekort til USA og Canada.
iii) Forhandlere

I forhold til registreringen som erhvervsmæssig forhandler, er indtastningen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • dit firma,
 • en kontaktperson (for- og efternavn),
 • din adresse (vej, postnummer, by, land),
 • et telefonnummer,
 • en gyldig e-mailadresse,
 • et brugernavn, der frit kan vælges, samt
 • et kodeord, der frit kan vælges.

Derudover har du mulighed for at indtaste flere frivillige brugeroplysninger:

 • et faxnummer,
 • et mobilnummer samt
 • en internetadresse.

c) Ved brug af vores platforminterne Messenger

Som registreret bruger har du vha. en platformintern Messenger, der stilles til rådighed på webstedet, mulighed for at kommunikere med os, eller med en forhandler/køber/privat sælger. I forhold til brugen af den platforminterne Messenger, er en registrering nødvendig (se 2. b).

Inden for rammen af brugen af vores platforminterne Messenger, scannes og analyseres dine sendte meddelelser automatisk og manuelt af os. Det sker med det formål, at

 • forebygge svig,
 • afdække ulovlige handlinger og overtrædelser af vores Forretningsbetingelser
 • samt forbedring af kommunikationen og kundepleje.

Med behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

Du kan selv administrere dine sendte og modtagne meddelelser og du kan anmode os om at slette dem. I tilfælde af et forsøg på svig, en ulovlig handling eller en overtrædelse af vores Forretningsbetingelser, kan vi på baggrund af vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR, også fortsat opbevare de pågældende meddelelser efter din anmodning om sletning med henblik på dokumentationsmæssige formål og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

d) Automatisk oprettelse af en kundeprofil

Inden for rammen af brugen af vores platform som registreret bruger/forhandler, opretter vi en kundeprofil til din brugerkonto. For at du kun modtager sådanne informationer, som formodes at være interessante for dig, kategoriserer og tilføjer vi flere oplysninger til din kundeprofil. Til det benytter vi:

 • oplysninger om dig som person (f.eks. din kundeprofils basisoplysninger),
 • varigheden af dit medlemskab,
 • statistiske oplysninger (f.eks. typen, hyppigheden og intensiteten af brugen af webstedet) samt
 • historikken for de hentede tilbud, producentmærker og udbydere.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til statistiske analyser,
 • til markedsforskning,
 • for at muliggøre, at platformen fungerer uden problemer, og for at udforme vores platform, så den passer til behovene,
 • til personlig tilpasning af vores ydelser og
 • for udelukkende at sende dig reklamer, som bygger på dine faktiske eller formodede behov, og i henhold hertil ikke at genere dig med reklame, som du ikke har brug for.

Behandlingen af oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af oplysninger til de førnævnte formål, regnes ifølge GDPR som anerkendt legitim interesse.

I tilfælde af en indsigelse mod oprettelsen af en brugerprofil, analyse og personlig tilpasning af vores ydelser og reklamer, som du til enhver tid kan indgive ved at klikke på dette link, stopper behandlingen og din brugerprofil slettes med det samme, hvis du ikke har givet dit samtykke til en lagring, der rækker udover dette i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

Som et alternativ, kan du også til enhver tid sende din indsigelse via e-mail til .

e) Ved brugen af Trusted Checkout-tjenesten

For at forberede og indgå købsaftaler med forhandlere/private sælgere via vores Trusted Checkout tjeneste, har du for det første brug for en brugerkonto (se under pkt. 2.b)i)). Derudover er angivelsen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • Dit for- og efternavn,
 • din adresse (vej, postnummer, by, land) samt
 • dit telefonnummer.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til kontrol og identifikation af, hvem der er forhandlerens/den private sælgers kontrahent,
 • til støtte ved begrundelsen, den indholdsmæssige udformning og gennemførsel af købsaftaler samt
 • evt. til den nødvendige kontakt med dig, hvis der er efterfølgende spørgsmål.

I tilfælde af, at du anmoder en forhandler/privat sælger om et købstilbud eller indgår en købsaftale med forhandleren/den private sælger, sender vi også dine personlige oplysninger til forhandleren/den private sælger til de førnævnte formål.

Behandlingen af dine førnævnte oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål med brugen af platformen og således til opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

f) Ved tilmelding til vores nyhedsbrev

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende vores personaliserede nyhedsbrev til dig. I forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet, er angivelsen af en e-mailadresse tilstrækkelig.

På baggrund af dine indsamlede personlige oplysninger kan der oprettes en kundeprofil om dig med det formål, at personalisere indholdet af nyhedsbrevet. I den forbindelse bliver personlige aspekter, som for eksempel de produktpræferencer, der fremgår af bestillinger, interesser, købsbeslutninger, foretrukket indkøbstidspunkt etc., behandlet automatisk og analyseret på en sådan måde, så der kan forudsiges relevante tilbud i forhold til dig. Profileringen kan desuden også foretages uden samtykke på baggrund af artikel 6 stk. 1 litra f GDPR pga. legitime interesser (se under pkt 2.c) ).

Eventuelt benytter vi også din e-mailadresse uden dit udtrykkelige samtykke til at sende dig informationer om vores virksomheds lignende produkter, hvis du allerede er vores eksisterende kunde og ikke har gjort indsigelser mod brugen af din e-mailadresse. I tilfælde af reklame til eksisterende kunder bygger vi behandlingen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Behandlingen af din e-mailadresse med henblik på direkte reklame, gælder i den forbindelse som en anerkendt, lovlig interesse ifølge GDPR.

I begge tilfælde er afmelding til enhver tid mulig, f.eks. via et link, der befinder sig i alle nyhedsbreve. Som et alternativ, er du også velkommen til at sende dit ønske om afmelding via e-mail til .

Til forsendelsen af vores nyhedsbrev benytter vi værktøjet Mailchimp fra firmaet The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Forsendelse af nyhedsbreve gennem vores partnere

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, sender vi din e-mailadresse videre til vores partnere, Zeitauktion GmbH, Mendelejewstr. 2, 09117 Chemnitz, Tyskland og Fratello Watches B.V., Het Kleine Loo 284, 2592CK Den Haag, Holland. Vores partnere benytter din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig personaliserede nyhedsbreve med tilbud samt nyheder om produkter og kampagner. I forhold til modtagelsen af nyhedsbrevet, er angivelsen af en e-mailadresse tilstrækkelig.

Afmelding er til enhver tid mulig, f.eks. via et link, der befinder sig i slutningen af alle nyhedsbreve. Som et alternativ, er du også velkommen til at sende dit ønske om afmelding via e-mail til .

g) Ved brug af vores kontaktformular

Ved enhver form for spørgsmål, tilbyder vi dig vha. en formular, der stilles til rådighed på webstedet, mulighed for, at tage kontakt til os eller en forhandler/privat sælger. I tilfælde af, at du ønsker at stille dit spørgsmål til en forhandler eller privat sælger, sender vi din kontaktanmodning videre til denne. I forhold til brugen af kontaktformularen, er angivelsen af de følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • en gyldig e-mailadresse og
 • dit konkrete spørgsmål eller meddelelse.

De oplistede oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at kunne identificere dig,
 • for at kunne svare på dit spørgsmål samt
 • evt. for at sende videre til den pågældende forhandler/private sælger.

Derudover kan du frivilligt angive dit telefonnummer, så det er hurtigere at tage kontakt.

Inden for rammen af brugen af vores kontaktformular, scannes og analyseres din meddelelse evt. af os. Det sker med henblik på at forhindre svig, samt generelt for at forbedre kommunikationen og behandlingen af kunder.

Behandlingen af oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til de førnævnte formål ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten. Derudover bygger behandlingen af oplysninger inden for rammen af kontaktanmodningen på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Disse fremgår ligeledes af de førnævnte formål.

De personlige oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med brugen af kontaktformularen, slettes automatisk efter at det spørgsmål, som du har stillet, er blevet besvaret.

h) Når du kontakter os via WhatsApp

Derudover giver vi dig mulighed for at kontakte os via WhatsApp vha. en widget, som du kan se under punktet „Du har spørgsmål“, når du bruger Chrono24.dk. I forhold til brugen af disse tjenester, er angivelsen af følgende oplysninger strengt nødvendig:

 • dit mobilnummer
 • dit konkrete spørgsmål eller meddelelse

De nævnte oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • for at kunne identificere dig
 • for at kunne svare på din meddelelse

Derudover er der mulighed for, at vi kan se dit WhatsApp-profilbillede pga. dine privatsfære-indstillinger.

Inden for rammen af kommunikation via WhatsApp, scannes og analyseres din meddelelse evt. af os. Det sker med henblik på at forhindre svig, samt generelt for at forbedre kommunikationen og kundeservice.

Databehandlingen i forhold til kommunikation via WhatsApp sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Den legitime interesse, som denne artikel kræver, har at gøre med den nemmere kommunikation, den mere effektive besvarelse af dine spørgsmål samt pga. de ovennævnte formål.

Dine meddelelser modtages af en smartphone, som udelukkende er beregnet til denne kommunikation. I den forbindelse gemmes din kontakt ikke, og de personlige oplysninger, som vi indsamler, bliver slettet manuelt efter vi har færdigbehandlet din henvendelse.

I forhold til denne form for kommunikation benytter vi tjenesterne fra WhatsApp, Inc. Med WhatsApp, Inc. er der blevet indgået en såkaldt databehandlerkontrakt iht. art. 28 GDPR. Vha. denne kontrakt forsikrer WhatsApp, Inc., at de behandler oplysningerne på vores ordre og i overensstemmelse med persondataforordningen, samt at de sikrer beskyttelsen af den registreredes rettigheder.

i) HubSpot

For at forbedre vores marketingaktiviteter benytter vi os af HubSpot (2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland). Der er her tale om en softwareløsning, hvormed vi dækker forskellige aspekter af vores online marketing.

Til det hører bl.a.:

 • E-mailmarketing
 • Rapportering
 • Kontaktstyring
 • Kontaktformularer

Disse informationer gemmes på vores softwarepartner HubSpots servere. De kan benyttes af os med henblik på at tage kontakt til de besøgende på vores hjemmeside, og for at finde ud af, hvilke af vores virksomheds ydelser, der er interessante for dig. I den forbindelse behandles følgende personoplysninger:

 • E-mailadresser
 • For- og efternavne
 • Kundeoplysninger

Behandlingen af dine oplysninger bygger vi på vores legitime interesse i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Den består i optimeringen af vores aktiviteter inden for online marketing.

Alle de oplysninger, som vi indsamler, er underlagt reglerne for beskyttelse af personoplysninger, og benyttes udelukkende til det ovennævnte formål.

Du finder flere oplysninger om HubSpots regler for beskyttelse af personoplysninger her.

j) Ved brugen af chatbotten

Vha. en chatbot tilbyder vi dig døgnet rundt mulighed for at stille spørgsmål, som bliver besvaret med det samme. Derudover kan du kontakte os via en digital formular.

Hvis du gør brug af indtastningsfelter, så bliver dine indtastede oplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit navn, registreret af os, så vi kan besvare dine spørgsmål. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b og artiklel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

Ved den første brug af chatbotten, tildeles brugeren en enkelt gang en „Universally Unique Identifier“ (UUID). Det gør det til enhver tid muligt at fortsætte en afbrudt samtale, søgning eller indtastning i chatbotten (på en lignende måde som cookies på hjemmesider). Disse gemmes ligeledes i hændelserne. UUID´en forbliver gemt i browseren og tilknyttet til brugeren, indtil lokale data bliver slettet. For hele tiden af forbedre chatbottens kvalitet, registrerer vi hændelser, som f.eks. »Bot blev vist" og klik-hændelser som f.eks. »Brugeren har klikket på svar X".

De data, der indtastes via chatbotten indsamles af vores databehandler (firmaet Solvemate, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin) og stilles til rådighed for os med henblik på evaluering.

k) Ved skrivning af en kommentar i vores magasin

I vores magasin på https://www.chrono24.dk/magazine/ har du mulighed for at skrive en kommentar til en af de artikler, der kan læses her. I forhold til offentliggørelsen af en kommentar, er det strengt nødvendigt, at angive følgende oplysninger:

 • dit navn,
 • en gyldig e-mailadresse samt
 • kommentaren.

Det er frivilligt at kommentere på artikler. Vi benytter dine personlige oplysninger til at kunne offentliggøre din kommentar og til at give andre brugere mulighed for, at kommentere på den. Vi har brug for din e-mailadresse for at kunne tage kontakt til dig og forfølge eventuelle lovovertrædelser.

Behandlingen af dine oplysninger til de førnævnte formål bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR.

I forhold til kommentarer i vores magasin benytter vi tjenesten Disqus fra firmaet Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

l) Kundeanmeldelser via Trustpilot

Din mening om vores produkter og vores service er vigtig for os. Vi giver dig derfor mulighed for, at anmelde vores platform via anmeldelsestjenesten www.trustpilot.com fra Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. sal, 1112 København K, Danmark; i det følgende »Trustpilot«). Hvis du skriver en anmeldelse, så offentliggøres den på vores websted samt Trustpilots websted. Vi forbeholder os dog ret til sletning eller ikke-offentliggørelse.

Efter et succesfuldt køb modtager du en e-mail fra os, hvor vi beder dig om at anmelde vores platform samt vores tjenester. I e-mailen finder du et "Business Generated Link" fra Trustpilot, hvormed du kommer til Trustpilot og kan anmelde din transaktion. "Business Generated Link" indeholder dit for- og efternavn, dit hjemland (f.eks. Danmark), din e-mailadresse samt transaktions-ID´et. Efter du har klikket på linket, sendes dine personlige oplysninger til Trustpilot, så vi kan tilknytte din anmeldelse til dit køb og sikre os, at anmeldelsen er ægte.

Vi har indgået en databehandleraftale med Trustpilot ift. brugen af anmeldelsestjenesten. I denne kontrakt forsikrer Trustpilot, at de behandler oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningen og sikrer beskyttelsen af den berørte persons rettigheder.

Derudover kan anmeldelser, der er afgivet direkte hos Trustpilot, også offentliggøres på vores websted, hvis vi kan bekræfte, at anmeldelsen er ægte.

Behandlingen af oplysninger inden for rammen af kundeanmeldelser via Trustpilot sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Hermed vil vi sikre en behovsorienteret udformning og optimering af vores websted.

Du kan læse flere detaljer om formålet og omfanget af databehandlingen gennem Trustpilot i Trustpilots persondatapolitik.

m) Ved brugen af Watch Collection

Du har mulighed for online at pleje og administrere din ursamling i din personlige Watch Collection ved at tilføje ure, gemme oplysninger i forhold til dem og uploade egne billeder af dine ure. Du kan se og administrere Watch Collection hjemmefra eller når du er undervejs. Derudover kan du bruge Watch Collection til at følge ure, som du endnu ikke ejer. Samtidig kan du bruge Watch Collection til hurtigt og nemt at få en vurdering af værdien af dit ur.

Her er det absolut nødvendigt, at vi registrerer følgende oplysninger:

 • Referencenummer, mærke, model, urets tilstand
 • Urets ejerstatus

Derudover kan du både angive købsprisen, købstidspunktet og købsstedet samt uploade et billede af dit ur. Her er der dog blot tale om frivillige angivelser.

De nævnte oplysninger behandles af os til følgende formål:

 • til dokumentation og vurdering af værdien af brugerens personlige samling
 • til registrering af brugernes interesse for enkelte ure, som brugerne endnu ikke ejer
 • til den statistiske evaluering ift. vores brugeres ure
 • til udvidelse af vores produktkatalog med ure, som vi indtil da ikke har kendt til

De oplysninger, som vi registrerer, er ikke personlige, men personrelaterbare oplysninger. Personrelaterbare oplysninger er oplysninger uden direkte personlig relation, men hvor en person kan udledes. I forhold til behandlingen af personrelaterbare oplysninger har vi således også brug for et juridisk grundlag.

Behandlingen af disse personrelaterbare oplysninger bygger vi på vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR.

Den legitime interesse går dermed ud på at benytte Watch Collection som informationskilde ift. urmarkedet, ved at vi evaluerer oplysningerne statistisk for at udvide vores knowhow om den aktuelle markedssituation og fremover optimere vores tjenester, så de opfylder behovene.

Hvis du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke, bruger vi ligeledes de oplistede oplysninger til køb og salg af urene i din Watch Collection.

n) Køb og salg af ure i samarbejde med Zeitauktion

Hvis du i forhold til salget af dit ur har valgt det direkte salg til Chrono24, og iht. art. 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til det, kontakter vi dig via e-mail og giver dig i samarbejde med vores datterselskab Zeitauktion GmbH et købstilbud. I den forbindelse er det absolut nødvendigt at sende følgende personlige oplysninger til Zeitauktion GmbH:

 • For- og efternavn
 • E-mailadresse
 • Evt. din fritekstmeddelelse
 • Grundlæggende informationer om det tilbudte ur (mærke, model, referencenummer)

Derudover kan du angive dit telefonnummer, som vi så ligeledes sender til Zeitauktion. Her er der dog tale om en frivillig angivelse.

De ovennævnte personlige oplysninger bliver sendt til Zeitauktion GmbH med henblik på gennemførslen af salg.

Databehandlingen, forstået som forsendelsen af oplysningerne til Zeitauktion GmbH, sker udelukkende efter du iht. art. 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til det.

Vi tilbyder dig som service at købe et ur i samarbejde med vores datterselskab Zeitauktion GmbH. I den forbindelse sendes følgende personlige oplysninger til Zeitauktion GmbH:

 • For- og efternavn
 • Adresse
 • Meddelelser fra kunden til forhandlerkontoen

De nævnte oplysninger indsamles for at kunne sælge uret til kunder og sende det solgte ur.

Samtidig tilbyder vi, i samarbejde med Zeitauktion GmbH, at rådgive dig i forhold til spørgsmål om direkte salg. For at kunne give dig en god, faglig rådgivning og behandle din henvendelse så hurtigt som mulig, bliver følgende personlige oplysninger sendt til Zeitauktion, med henblik på at inddrage deres ekspertise i forbindelse med besvarelse af dine spørgsmål:

 • For- og efternavn
 • Telefonnummer
 • Kundens henvendelse

Behandlingen af de nævnte oplysninger sker på din anmodning, og er ifølge artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig ift. en uproblematisk gennemførsel af salgsprocessen, og således ift. opfyldelsen af kontrakten og foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

o) Indsamling af personoplysninger fra tredjepart

I enkelte tilfælde kan det forekomme, at brugere meddeler os personoplysninger fra tredjepart (fx autoriserede repræsentanter, kontaktpersoner, afvigende kontoindehaver). I disse tilfælde af indsamling af personoplysninger, som ikke sker hos den berørte person selv, men udelukkende hos vores brugere ift. tredjeparter, er vores kontraktpartnere forpligtet til kun at behandle angivelser i det omfang, som den berørte tredjepart har kendskab til det. Til det hører især også viden fra os som ansvarlige samt om de angivne oplysninger og formålene bag en angivelse. I øvrigt gælder disse databeskyttelsesoplysninger også for de berørte tredjeparter, hvis oplysningerne ikke kun er relevante for kontraktpartneren. Det omfatter især oplysninger ift. os som ansvarlige og vores databeskyttelsesrådgiver samt oplysningerne om berørte personers rettigheder. Hvis vi undtagelsesvist modtager kontaktoplysninger for en berørt tredjepart, får denne direkte besked fra os. Normalt beder vi dog ikke om tredjeparts kontaktoplysninger. Angivelserne fra tredjeparter benytter vi udelukkende til det tiltænkte formål ift. angivelsen (fx nødvendig kontakt, gennemførsel af betaling via den angivne kontoforbindelse). Sletningen af oplysningerne sker senest gennem sletningen af oplysninger for den angivne person, eller hvis denne person ændrer eller sletter de berørte angivelser. Behandlingen af oplysningerne for berørte tredjeparter sker på baggrund af vores legitime interesser (artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR), og for at gøre det muligt for vores kontraktpartnere legitimt at inddrage tredjeparter.

p) Når du bruger live chatten

Chrono24 bruger en live chat fra virksomheden Userlike UG (begrænset ansvar). Du kan bruge livechatten som en kontaktformular til at chatte med vores medarbejdere i næsten realtid. Når chatten starter, indsamles følgende personoplysninger:

 • Dato og klokkeslæt for opkaldet
 • Browsertype/-version
 • Benyttet operativsystem
 • URL til det tidligere besøgte websted

Afhængigt af samtalens forløb med vores medarbejdere, kan der opstå yderligere personoplysninger i chatten, som så bliver angivet af dig. Typen af disse data afhænger meget af din forespørgsel eller det problem, du beskriver for os. Behandlingen af alle disse data tjener til at give dig en hurtig og effektiv kontaktmulighed og dermed forbedre vores kundeservice.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Userlike om brug af livechatten. I denne kontrakt forsikrer Userlike, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen, samt at beskyttelsen af de berørte personer rettigheder garanteres.

Databehandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, S. 1 lit. f) GDPR. Den legitime interesse, der kræves fra vores side, ligger i at gøre det lettere at få kontakt, og som følge heraf, at forbedre vores kundeservice.

Du finder flere oplysninger i Userlikes privatlivspolitik .

Videregivelse af oplysninger

Vi giver kun dine personlige oplysninger videre til en tredjepart, hvis:

 • du i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR har givet dit udtrykkelige samtykke til det,
 • der ift. videregivelser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra c GDPR eksisterer en lovmæssig forpligtelse samt
 • videregivelsen i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR er nødvendig med henblik på at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og der ikke er nogen grund til at antage, at du har en overvejende beskyttelsesværdig interesse i, at dine oplysninger ikke videregives.

Informationer iht. artikel 26 stk. 2 sætning 2 GDPR
om et fælles ansvar ift. behandlingen af personoplysninger

a) Chrono24 GmbH og datterselskaber

Chrono24 og vores datterselskaber (i det følgende fælles kaldt »parterne« eller »vi«) arbejder pga. vores organisationsstruktur tæt sammen inden for mange områder. På tværs af virksomheden bruger vi de samme edb-systemer og driver fælles databanker, hvor der især behandles kundedata fra begge parter.

Vi behandler i denne sammenhæng personoplysninger fra forhandlere og brugere af Chrono24´s online platforme som fælles dataansvarlige iht. artikel 26 GDPR. Pga. dette fælles ansvar har vi med hensyn til de registrerede personoplysninger lavet en ordning.

Chrono24 er ansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, hvis det berører leveringen af edb-systemerne og interne databanker til kunder.

Begge parter er ansvarlige for indlæsningen af data i de interne databaser, for plejen af posterne med personoplysninger fra registrerede og ikke registrerede brugere af platformene, samt for personoplysninger fra registrerede forhandlere.

Inden for rammen af det fælles ansvar, har vi især også aftalt, hvem af os, der opfylder hvilke pligter iht. GDPR. Det berører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligterne iht. artikel 13 og artikel 14 GDPR.

Begge sider har fastlagt, at Chrono24 offentliggør de iht. artikel 13 og 14 GDPR nødvendige oplysninger, der har at gøre med rammen af det fælles ansvar ift. den fastlagte databehandling samt det væsentlige indhold af betingelserne for behandlingen, på deres platforme.

Begge sider informerer sig derudover gensidigt om databeskyttelsesrettigheder, som registrerede brugere har gjort gældende. De stiller samtlige de informationer, der er nødvendige ift. svar på anmodninger om oplysninger, til rådighed for hinanden.

Databeskyttelsesrettigheder kan både gøres gældende over for Chrono24 og den pågældende forhandler. Chrono24 forpligter sig til, at efterkomme registreredes rettigheder ift. indsigt, berigtigelse, sletning eller spærring af deres personoplysninger, hvis de anmoder om det.

b) Med forhandlere hos Chrono24 GmbH

Vi og vores kontrahenter (i det følgende „forhandlere“) arbejder kontraktuelt sammen i forbindelse med online markedspladsen for ure. Chrono24 driver her online platformen, hvor den pågældende forhandler kan sælge og købe ure.

Chrono24 og den pågældende forhandler behandler i denne sammenhæng personoplysninger fra brugere af platformen som fælles dataansvarlige iht. artikel 26 GDPR. Pga. dette fælles ansvar har Chrono24 og den pågældende forhandler med hensyn til de registrerede personoplysninger lavet en ordning.

Ifølge denne er Chrono24 ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis det har at gøre med teknikker til analyse af brugernes adfærd på hjemmesiden, den statistiske evaluering og levering af statiske data til forhandleren samt videresendelsen af kundernes kontaktoplysninger med henblik på gennemførslen af bestillingen/forsendelsen. Til gengæld er den pågældende forhandler ansvarlig for behandlingen af personoplysninger, hvis det har at gøre med parametrisering af de statiske data gennem dropdown-funktionen og modtagelsen og brugen af kontaktoplysninger til forsendelse af købsgenstanden.

Inden for rammen af det fælles ansvar, har Chrono24 og den pågældende forhandler især også aftalt, hvilken af de to parter, der opfylder hvilke pligter iht. GDPR. Det berører især udøvelsen af de registreredes rettigheder og opfyldelsen af oplysningspligterne iht. artikel 13 og artikel 14 GDPR.

Begge sider har fastlagt, at Chrono24 offentliggør de iht. artikel 13 og 14 GDPR nødvendige oplysninger, der har at gøre med rammen af det fælles ansvar ift. den fastlagte databehandling samt det væsentlige indhold af betingelserne for behandlingen, på deres platform.

Begge sider informerer sig derudover gensidigt om databeskyttelsesrettigheder, som registrerede brugere har gjort gældende. De stiller samtlige de informationer, der er nødvendige ift. svar på anmodninger om oplysninger, til rådighed for hinanden.

Databeskyttelsesrettigheder kan både gøres gældende over for Chrono24 og den pågældende forhandler. Chrono24 forpligter sig til at overholde indsigtspligten iht. artikel 15 GDPR, og stille de oplysninger til rådighed, som de registrerede personer har iht. artikel 15 GDPR, hvis de beder om det.

Synligheden af dine oplysninger for tredjepart

a) Som bruger og privat sælger

De personlige oplysninger, der er gemt i din brugerkonto (myChrono24, se under pkt. 2.b) i) og ii) ), kan ikke ses af tredjeparter, hvis du ikke har offentliggjort nogen tilbud på platformen. Hvis du offentliggør tilbud på platformen som privat sælger, kan registrerede og ikke registrerede brugere kun se dine udbyderoplysninger på platformen, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til en offentliggørelse i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR.

b) Som forhandler

Hvis du som forhandler er registreret og offentliggør tilbud på platformen, kan registrerede og ikke registrerede brugere se dine udbyderoplysninger (ifølge pkt. 2. b) iii)) på platformen. Du kan allerede inden for rammen af registreringen, og senere inden for din profil, begrænse synligheden af dine oplysninger, så din adresse ikke bliver vist.

Offentliggørelsen af forhandleroplysningerne er inden for rammen af platformbrugen i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra b GDPR nødvendig til opfyldelsen og gennemførslen af kontrakten mellem Chrono24 og forhandleren.

Cookies og pixels

På vores websted anvender vi såkaldte cookies og pixels (fremover samlet set kaldet »scripter«), for at registrere brugen af vores websted statistisk og for at analysere og optimere vores tilbud til dig (se under pkt. 6.). Det gør det muligt for os ved en nyt besøg på vores websted, at vide, at du allerede har været hos os før. De scripter, der anvendes på vores websted, består af teknisk nødvendige og teknisk unødvendige scripter.

Hvis der ift. teknisk nødvendige cookies også behandles personoplysninger, begrunder vi denne behandling med vores legitime interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. At kunne drive vores websted uden forstyrrelser skal anses som legitimt ifølge den førnævnte bestemmelse. Scripter, der ikke er teknisk nødvendige, aktiveres først efter du inden da giver dit udtrykkelige samtykke til dem. Under pkt. 6 kan du se, hvilke scripter, der konkret er tale om.

a) Cookies

Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som gemmes på din enhed (bærbar, tablet, smartphone o.l.), når du besøger vores side. Cookies forårsager ingen skader på din enhed, indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

I cookien lagres der oplysninger, som hver især opstår i forbindelse med den enhed, der specifikt anvendes. Det betyder dog ikke, at vi herved direkte får kendskab til din identitet.

Brugen af cookies har for det første det formål, at gøre brugen af vores tilbud mere behagelig for dig. Således anvender vi såkaldte sessionscookies, for eksempel for at kunne vide, at du allerede har besøgt enkelte sider på vores websted, eller at du allerede har logget dig på din brugerkonto. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side.

Derudover anvender vi, ligeledes til optimering af brugervenligheden, midlertidige cookies, der gemmes på din enhed i et bestemt, fastlagt tidsrum. Hvis du besøger vores side igen for at gøre brug af vores tjenester, registreres det automatisk, at du allerede har været hos os før samt hvilke indtastninger og indstillinger, du har foretaget, så du ikke endnu en gang er nødt til at indtaste dem.

De fleste browsere accepterer automatisk cookies. Du kan dog indstille din browser, så der ikke gemmes nogen cookies på din computer eller altid vises en meddelelse, inden en ny cookie bliver gemt. Den fuldstændige deaktivering af cookies kan dog føre til, at du ikke kan benytte alle funktionerne på vores websted.

Nødvendig
Party Cookie Lifetime
Chrono24 chronosessid 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 hasUserAccount 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 JSESSIONID 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 appInfo 1 day Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-data 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24userprefs 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-dealer-session 12 hours Databeskyttelseserklæring
Chrono24 bannerIdsToShow 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 editResourceTexts 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 shippingCountryId 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 isLostOffer 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 dashboard_skip_profile 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-user-session 1 month Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 month Databeskyttelseserklæring
Chrono24 isMobileWebsite 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 ignoreMobileWebsite 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 deletedWatchIds 5 minutes Databeskyttelseserklæring
Chrono24 timezoneOffset 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 noUserProfileTracking 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 dealerbanner 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minutes Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minutes Databeskyttelseserklæring
Chrono24 csrf-token 1 day Databeskyttelseserklæring
Chrono24 __Host-csrf-token 1 day Databeskyttelseserklæring
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 day Databeskyttelseserklæring
Chrono24 c24-consent 1 year Databeskyttelseserklæring
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minutes Databeskyttelseserklæring
Google Tag Manager _gid 1 day Databeskyttelseserklæring
Riskified rskxRunCookie 10 years Databeskyttelseserklæring
Riskified rCookie 10 years Databeskyttelseserklæring
CloudFlare __cfduid 1 month Databeskyttelseserklæring
CloudFlare __cf_bm 30 minutes Databeskyttelseserklæring
Statistik
Party Cookie Lifetime
Chrono24 cfctGroup 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 PSOrderTracking 30 minutes Databeskyttelseserklæring
Chrono24 last-search-result-ids 14 days Databeskyttelseserklæring
Chrono24 mobile-app-pu 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 pu 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 added_offer_sellwatchbox 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 added_offer_sellyourwatch 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 added_offer_uhrforum 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 optly_test 1 year Databeskyttelseserklæring
Google Analytics _ga 2 years Databeskyttelseserklæring
Google Analytics _ga_* 2 years Databeskyttelseserklæring
Google Analytics _gat 1 minutes Databeskyttelseserklæring
Google Analytics _gat_* 1 minutes Databeskyttelseserklæring
Google Analytics __ssid 4 years Databeskyttelseserklæring
Facebook _fbp 3 months Databeskyttelseserklæring
Personalisering
Party Cookie Lifetime
Chrono24 userHistory 1 year Databeskyttelseserklæring
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 days Databeskyttelseserklæring
Chrono24 rtFreqTeaser 14 days Databeskyttelseserklæring
Chrono24 rtProductIds 14 days Databeskyttelseserklæring
Chrono24 rtWatchIds 14 days Databeskyttelseserklæring
Chrono24 jameslist_addwatch 1 year Databeskyttelseserklæring
Komfort
Party Cookie Lifetime
Hotjar _hjid 1 year Databeskyttelseserklæring
Hotjar _hjIncludedInSample 1 year Databeskyttelseserklæring
Hotjar _hjTLDTest Session Databeskyttelseserklæring
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 year Databeskyttelseserklæring
Userlike uslk_e 1 year Databeskyttelseserklæring
Userlike uslk_s Session Databeskyttelseserklæring
Marketing
Party Cookie Lifetime
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Session Databeskyttelseserklæring
Google Ad Manager __gads 2 years Databeskyttelseserklæring
Google Ad Manager IDE 1 year Databeskyttelseserklæring
Google Ad Manager ANID 1 year Databeskyttelseserklæring
Google Ad Manager NID 1 year Databeskyttelseserklæring
DoubleClick __gads 2 years Databeskyttelseserklæring
DoubleClick IDE 1 year Databeskyttelseserklæring
DoubleClick ANID 1 year Databeskyttelseserklæring
DoubleClick NID 1 year Databeskyttelseserklæring
Pinpoll visitor 1 month Databeskyttelseserklæring

b) Pixels

Pixels, også kendt som sporingspixels, er små GIF-filer med en størrelse på 1x1 pixel, som ved besøg på et websted f.eks. kan være lagret i grafikker, e-mails o.l. Pixels forårsager heller ingen skader på din enhed, de indeholder ingen virusser, trojanske heste eller anden skadelig software.

Pixlerne sender din IP-adresse, referrer URL´en for det websted, der blev besøgt, tidspunktet, hvor pixlen blev set, den benyttede browser samt tidligere satte cookie-informationer til en webserver. Herved er det muligt for os, at gennemføre målinger af rækkevidden og andre statistiske analyser, som har til hensigt at optimere vores platform og vores tilbud.

De fleste browsere accepterer automatisk pixels. Vha. passende værktøjer eller browsertilføjelser, kan du forbyde brugen af pixels på vores sider (f.eks. gennem tilføjelsesprogrammet “AdBlock“ til Firefox-browseren).

Analyseværktøjer

a) Sporingsværktøjer

De sporingsforanstaltninger, der oplistes i det følgende, gennemføres på baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR, dvs. dit samtykke. Med hjælp fra Consent Manager, som du finder i slutningen af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og det kan ske separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Legitimiteten af behandlingen indtil tidspunktet for din fortrydelse bliver ikke påvirket af det. Gennem de benyttede sporingsforanstaltninger ønsker vi at sikre en behovsorienteret udformning og den løbende optimering af vores websted. Derudover benytter vi sporingsforanstaltningerne for at registrere brugen af vores websted statistisk, og for at analysere og optimere vores tilbud til dig.

Du kan se de pågældende databehandlingsformål og datakategorier i den følgende liste.

i) Google Analytics

Med henblik på den behovsorienterede udformning og løbende optimering af vores sider, benytter vi Google Analytics, en webanalysetjenester fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google“). I den forbindelse oprettes der pseudonymiserede anvendelsesprofiler og der benyttes cookies (se pkt. 5). De informationer om din benyttelse af dette websted, der skabes gennem cookien, såsom

 • browsertype/-version,
 • benyttet operativsystem,
 • referrer URL (den tidligere besøgte side),
 • værtsnavn for den computer, der får adgang (IP-adresse),
 • tidspunktet for serveranmodningen,

sendes til en Google-server i USA og gemmes her. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

Informationerne benyttes til at analysere brugen af webstedet, til at sammensætte rapporter om webstedets aktiviteter og til at levere andre tjenester, der er forbundet med webstedets brug og brugen af internettet, med henblik på markedsforskning og behovsorienteret udformning af disse internetsider. Desuden overføres disse informationer evt. til en tredjepart, hvis det er lovpligtigt eller hvis en tredjepart behandler disse oplysninger på Googles vegne. Din IP-adresse sammenføres under ingen omstændigheder med andre oplysninger fra Google. IP-adresserne anonymiseres, så en tilknytning ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre installationen af cookiesene helt fra starten gennem en passende indstilling af browsersoftwaren; vi gør dog opmærksom på, at samtlige dette websteds funktioner i det tilfælde evt. ikke kan benyttes i fuldt omfang.

Du finder bl.a. mere information om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i Googles Hjælp til Analytics .

ii) Google Adwords konverteringssporing

For at registrere brugen af webstedet statistisk og for at optimere vores tilbud til dig, bruger vi derudover Googles Conversion Tracking. I den forbindelse sætter Google AdWords en cookie (se pkt. 5) på din computer, hvis du er kommet til vores websted vha. en Google-annonce. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage, og de har ikke en personlig identificering som formål. Hvis brugeren besøger bestemte sider på AdWords-kundens websted og cookien endnu ikke er udløbet, så kan Google og kunden konstatere, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet sendt videre til denne side.

Alle AdWords-kunder modtager forskellige cookies. Cookies kan således ikke spores via AdWords-kunders websteder. De informationer, der indsamles vha. konverteringscookien, har til formål at oprette konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, som har valgt konverteringssporing. AdWords-kunderne får det samlede antal brugere at vide, som har klikket på deres annonce og som blev sendt videre til en side, som har et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen informationer, hvormed brugere kan identificeres personligt.

Hvis du ikke ønsker at være en del af sporingsprocessen, kan du også afvise den nødvendige sætning af en cookie i forhold hertil – for eksempel via den browserindstilling, som generelt deaktiverer den automatiske sætning af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser på en sådan måde, så cookies fra domænet „www.googleadservices.com“ blokeres. Googles erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger ift. konverteringssporing finder du her .

iii) Hotjar

Derudover benytter vi på vores side analysetjenesten Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe). Hotjar er et værktøj til analyse af brugeradfærd. Vha. Hotjar kan vi måle og analysere adfærden hos de besøgende på vores websted (f.eks. bevægelser med musen, klik, scrollhøjde etc.).

Til det formål benytter Hotjar cookies (se pkt. 5) på de sidebesøgendes enheder, og de kan gemme oplysninger fra sidebesøgende, som f.eks. browseroplysninger, operativsystem, opholdstid på siden etc. i en anonymiseret form.

iv) Bing Ads

Vi benytter Bing Universal Event Tracking (UET) fra Microsoft Bing Ads. Der er her tale om en tjeneste fra Microsoft Corporation (“Microsoft“). Denne gør det muligt for os, at spore aktiviteterne af brugere på vores websted, når de er kommet til vores websted via annoncer fra Bing Ads.

Kommer du til vores websted via en Bing Ads-annonce, sættes der en cookie (se pkt. 5) på din computer. På vores websted er der et integreret Bing UET-tag. Her er der tale om en kode, hvormed der i forbindelse med cookien gemmes nogle ikke-personlige oplysninger om brugen af webstedet. Til det hører bl.a. opholdstiden på webstedet, hvilke områder af webstedet der blev åbnet og hvilken annonce, der førte til, at brugerne kom til webstedet. Der indsamles ingen informationer om din identitet.

Disse informationer sendes til Microsoft-servere i USA, hvor de grundlæggende gemmes i maksimalt 180 dage. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

Du finder nærmere oplysninger om analysetjenesterne fra Bing på Bing´s websted.

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Microsoft i Microsofts Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

v) MaxMind

For at forhindre svig, overfører vi din IP-adresse og oplysninger om din anvendte enhed til tjenesteyderen MaxMind, Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, USA, i det følgende “MaxMind“). Dine oplysninger sendes i den forbindelse til en MaxMind-server i USA, hvor de gemmes. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse. Vi modtager på denne måde statistiske analyser om IP-adresser, anvendte enheder og steder, hvormed vi kan identificere og forhindre forsøg på svig.

Dine oplysninger, der behandles på denne måde, behandler vi udelukkende ift. denne funktion. Hvis du afslutter brugen, slettes dine oplysninger. Du finder mere information om databeskyttelse i forbindelse med MaxMind her.

Du kan i den browser forhindre geolokalisering gennem en passende indstilling af browsersoftwaren; vi gør dog opmærksom på, at samtlige dette websteds funktioner i det tilfælde evt. ikke kan benyttes i fuldt omfang.

vi) Crashlytics

Vores mobile app benytter analyseprogrammet crashlytics fra Google Ireland Limited, med hovedsæde i Irland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (i det følgende: "Crashlytics"). Crashlytics indsamler oplysninger om app-brug, specielt i forbindelse med systemnedbrud og fejl. I den forbindelse benyttes der oplysninger om enheden, om den installerede app-version samt andre oplysninger, der kan hjælpe med at rette fejl, især i forbindelse med brugerens soft- og hardware. Du finder mere information om det i Crashlytics Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf.

Du kan gøre indsigelse mod brugen af Crashlytics i vores mobile app´s indstillinger ift. beskyttelse af personlige oplysninger.

b) Targeting-værktøjer

De sporingsforanstaltninger, der nævnes i den følgende tekst, og som vi benytter os af, gennemføres på baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR, dvs. dit samtykke. Med hjælp fra Consent Manager, som du finder i slutningen af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og det kan ske separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Legitimiteten af behandlingen indtil tidspunktet for din fortrydelse bliver ikke påvirket af det. Gennem de targeting-foranstaltninger, der bliver anvendt, ønsker vi at sikre os, at der kun vises reklame på dine enheder, som er rettet mod dine faktiske eller formodede interesser.

Du kan se de pågældende databehandlingsformål og datakategorier i den følgende liste.

i) Google Adwords remarketing

Vi bruger Google Remarketing Tags. Det er tjenesteydelser fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende “Google“). Google benytter cookies (se pkt. 5), som gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af webstedet. De oplysninger, som cookien opretter om din brug af dette websted (inklusiv din IP-adresse), sendes til en Google-server i USA, hvor de gemmes. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

IP-adressen forkortes herefter af Google med tre cifre, og en entydig tilknytning af IP-adressen er således ikke længere mulig. Google vil benytte disse informationer til at analysere din brug af webstedet, til at sammensætte rapporter om webstedets aktiviteter til webstedets operatør og til at levere andre tjenester, der er forbundet med webstedets brug og brugen af internettet.

Samtidig vil Google eventuelt sende disse oplysninger til en tredjepart, hvis det er lovpligtigt eller hvis en tredjepart behandler disse oplysninger på Googles vegne. Tredjepartsudbydere, inklusiv Google, annoncerer på websteder på internettet. Tredjepartsudbydere, inklusiv Google, benytter gemte cookies til at annoncere på baggrund af en brugers tidligere besøg på dette websted. Google vil under ingen omstændigheder sammenføre din IP-adresse med andre af Googles oplysninger.

Du finder flere oplysninger om Googles bestemmelser her .

ii) Google Double Click

Gennem brug af cookies (se pkt. 5) indsamles og analyseres informationer på vores websted med henblik på optimering af reklamevisninger. Til det benytter vi targeting-teknologier fra Google Inc. (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Disse teknologier gør det muligt for os, at henvende os målrettet til dig med individuel, interesseorienteret reklame. De benyttede cookies indsamler for eksempel oplysninger om, hvilke af vores produkter du har interesseret dig for. På baggrund af informationerne, kan vi også på tredjeparts sider tilbyde dig annoncer, der er specielt rettet mod dine interesser, sådan som de ser ud på baggrund af din hidtidige brugeradfærd. Indsamlingen og analysen af din brugeradfærd sker udelukkende under pseudonym og gør det ikke muligt for os, at identificere dig. Især sammenføres informationerne ikke med dine personlige oplysninger.

Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

Cookien slettes automatisk efter 30 dage.

Du kan derudover benytte indstillinger ift. visning af interesseorienteret reklame via Googles annoncemanager.

Du finder yderligere oplysninger og reglerne for databeskyttelse i forhold til reklame og Google i Googles Privatlivspolitik og Servicevilkår .

iii) Facebook Custom Audiences

Derudover benytter vi også Facebook Website Custom Audiences fra Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland). Der er her tale om en marketingtjeneste fra Facebook. Den gør det muligt for os, at få vist individuelt tilpasset og interesseorienteret reklame på Facebook for bestemte grupper af pseudonymiserede besøgende på vores websted, som også bruger Facebook.

På vores websted er der integreret en Facebook Custom Audience-pixel. Her er der tale om en Java Script-kode, hvormed ikke-personlige oplysninger om brugen af webstedet gemmes. Til det hører din IP-adresse, den anvendte browser samt udgangs- og destinationsside. Disse informationer sendes til Facebook-servere i USA. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.

Her undersøges automatisk, om du har gemt en Facebook-cookie. Via Facebook-cookien bliver det automatisk undersøgt, om du tilhører den målgruppe, der er relevant for os. Hvis du hører til målgruppen, får du hos Facebook vist passende annoncer fra os. Ved denne proces identificeres du gennem datasynkroniseringen ikke personligt af os og heller ikke af Facebook.

Du kan også gøre indsigelser mod brugen af tjenesten Custom Audiences på Facebooks websted. Efter tilmelding til din Facebook-konto kommer du til indstillingerne for Facebook-reklameannoncer.

Du finder nærmere oplysninger om databeskyttelse hos Facebook i Facebooks Datapolitik.

iv) Criteo

På dette websted indsamles og gemmes oplysninger med teknologier fra Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrig) med henblik på marketing og optimering. Vi fastlægger sammen med Criteo formålene med og midlerne for behandlingen, og vi er således i fællesskab ansvarlige for behandlingen. Chrono24 er ansvarlig for behandlingen af registreredes rettigheder.

Criteos teknologier muliggør bedømmelsen af vores reklamekampagner og reklamemæssige indhold. På baggrund af disse oplysninger kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. Til det formål benyttes der cookies. De oplysninger, der indsamles med Criteo-teknologien, benyttes ikke uden separat tildelt samtykke fra den registrerede, til personligt at identificere den besøgende på dette websted og de sammenføres ikke med personlige oplysninger om bæreren af pseudonymet. På baggrund af en algoritme, analyserer Criteo internetadfærden og kan efterfølgende vise målrettede produktanbefalinger som personaliserede reklamebannere på andre websider (såkaldte udgivere). En anden benyttelse eller videregivelse til tredjepart sker ikke. Du finder mere information om Criteos teknologi i Criteos Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger .

Gennem brugen af Criteo sættes der flere pixels fra kontraktpartnere, som Criteo samarbejder med. En oversigt over alle udgivere og netværk, som sætter pixels, finder du her .

Bemærk venligst, at du efter en eventuel deaktivering af visningen af personaliserede reklameannoncer fra Criteo og andre reklamepartnere, fortsat vil modtage reklameannoncer, men de er i mindre grad tilpasset til dine interesser/din internetadfærd.

v) CrossEngage

På vores webside indsamles og analyseres der vha. brug af cookies (se pkt. 5) oplysninger om din brugeradfærd på vores websted gennem vores tjenesteudbyder CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). Det gør det muligt for os, at udforme vores marketingforanstaltninger optimalt i henhold til dine faktiske eller formodede interesser og at kunne vise reklamerne på andre websider eller andre reklamekanaler.

Du finder mere information om databeskyttelse i forbindelse med CrossEngage her .

Plugins til sociale medier

På vores websted anvender vi sociale plugins fra de sociale netværk Facebook, Twitter og Instagram. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 S. 1 litra a GDPR, dvs. dit samtykke. Med hjælp fra Consent Manager, som du finder i slutningen af erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og det kan ske separat for hvert enkelt værktøj med virkning for fremtiden. Legitimiteten af behandlingen indtil tidspunktet for din fortrydelse bliver ikke påvirket af det. Den pågældende udbyder har ansvaret for, at driften sker i overensstemmelse med databeskyttelsen.

Integrationen af de sociale medie-knapper sker ved at benytte en løsning, som vi selv har udviklet, og som forhindrer, at der allerede opbygges en forbindelse til et socialt netværk udelukkende fordi du åbner en side med en social medie-knap, uden at aktivere denne. Det betyder, at der først sendes oplysninger til det sociale netværk, når du aktiverer knappen.

a) Facebook

På vores platform benyttes der plugins til sociale medier fra Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland), for at gøre deres brug mere personlig. Til det formål bruger vi „SYNES GODT OM“- eller “DEL”-knappen. Der er her tale om et tilbud fra Facebook.

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og hvor du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse med Facebooks servere. Indholdet af pluginet sendes af Facebook direkte til din browser og integreres af denne i websiden.

Gennem integrationen af pluginerne modtager Facebook den oplysning, at du har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Facebook-konto eller på dette tidspunkt ikke er logget på Facebook. Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Facebook-server i USA, hvor den gemmes.

Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook direkte tilknytte besøget på vores websted med din Facebook-konto. Hvis du interagerer med pluginet, for eksempel ved at trykke på „SYNES GODT OM“- eller “DEL”-knappen, sendes den pågældende information ligeledes direkte til en Facebook-server og gemmes her. Oplysningerne offentliggøres derudover på Facebook og vises for dine Facebook-venner.

Facebook kan benytte disse oplysninger med henblik på reklame, markedsforskning og behovsorienteret udformning af Facebook-siderne. Til det formål opretter Facebook anvendelses-, interesse- og civilstandsprofiler, f.eks. for at analysere din brug af vores websted i forhold til de reklameannoncer, der vises for dig på Facebook, for at informere andre Facebook-brugere om dine aktiviteter på vores websted og for at levere yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af Facebook.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook tilknytter de indsamlede oplysninger om din brug af vores websted til din Facebook-konto, skal du logge dig ud inden dit besøg på vores websted.

Formålet med, og omfanget af, indsamlingen af oplysninger og den videre benyttelse af oplysningerne gennem Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder i den forbindelse ift. at beskytte din privatsfære, kan du læse i Facebooks Datapolitik .

b) Twitter

På vores internetsider er der integreret plugins for kortmeddelelses-netværket fra Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland; i det følgende “Twitter“). Twitter-plugins (Tweet-knap) kan du genkende ved Twitter-logoet på vores side. En oversigt over Tweet-knapper finder du her .

Hvis du åbner en af siderne af vores web-tilstedeværelse, som indeholder et sådant plugin, og du selv aktiverer dette plugin, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Twitter-serveren. Twitter modtager herved den oplysning, at du med din IP-adresse har besøgt vores side. Hvis du klikker på Twitters “tweet-knap“, mens du er logget på din Twitter-konto, kan du forbinde indholdet af vores sider på din Twitter-profil. Herved kan Twitter tilknytte besøget på vores sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke får noget kendskab til indholdet af de sendte oplysninger samt brugen af dem gennem Twitter.

Hvis du ikke ønsker, at Twitter kan tilknytte besøget på vores sider, så log dig venligst af din Twitter-brugerkonto.

Du finder mere information om det i Twitters Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

c) Instagram

På vores websted benyttes der også såkaldte sociale plugins (“plugins“) fra Instagram, som drives af Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram“).

Disse plugins er mærket med et Instagram-logo, for eksempel i form af et “Instagram-kamera“.

Hvis du åbner en side af vores web-tilstedeværelse, som indeholder sådant et plugin, og du selv aktiverer dette plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til Instagrams servere. Indholdet af pluginet sendes af Instagram direkte til din browser og integreres i siden. Gennem denne integration modtager Instagram den oplysning, at din browser har åbnet den pågældende side af vores web-tilstedeværelse, også selvom du ikke har en Instagram-profil eller på dette tidspunkt ikke er logget på Instagram.

Din browser sender denne oplysning (inklusiv din IP-adresse) direkte til en Instagram-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget på Instagram, kan Instagram direkte tilknytte besøget på vores websted med din Instagram-konto. Hvis du interagerer med pluginnet, for eksempel ved at trykke på “Instagram“-knappen, sendes denne information ligeledes direkte til en Instagram-server og gemmes her.

Oplysningerne offentliggøres derudover i din Instagram-konto og vises for dine kontakter her.

Hvis du ikke ønsker, at Instagram direkte tilknytter de indsamlede oplysninger om vores web-tilstedeværelse med din Instagram-konto, skal du logge dig af Instagram inden dit besøg på vores websted.

Du finder mere information om det i Instagrams Politik om beskyttelse af personlige oplysninger .

d) YouTube

På vores websted har du mulighed for at blive sendt direkte videre til vores YouTube-side. Her er der i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a GDPR tale om et link, hvor der er pligt til samtykke. Derudover benytter vi i den forbindelse YouTubes udvidede databeskyttelsestilstand, så der ved disse links ikke sættes nogen cookies til analyse af brugernes adfærd.

Det ansvarlige sted ift. disse eksterne links er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Du finder flere oplysninger i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de og https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de

Redskab til forsendelse af e-mails

For at sende transaktions- og servicemails, videregiver vi din e-mailadresse til e-mail-serviceudbydere. Vi bruger følgende serviceudbydere:

a) Mailgun

Vi bruger værktøjet Mailgun fra firmaet Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://www.mailgun.com/privacy-policy.

b) Sparkpost

Vi bruger værktøjet Sparkpost fra firmaet Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Dataoverførslen sker på baggrund af såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen, så der garanteres et passende niveau af databeskyttelse.
Du finder flere oplysninger om databehandlingen gennem udbyderen på https://www.sparkpost.com/policies/privacy/.

Behandlingen af oplysninger inden for rammen af forsendelsen af transaktions- og servicemails sker på baggrund af vores legitime interesser i henhold til art. 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Hermed ønsker vi at sikre en behovsorienteret automatisering af kommunikationsprocesser, især ift. handlinger, som du har foretaget dig, eller for hurtigtst muligt at informere dig om sikkerhedsrelevante oplysninger.

Løsninger til forhindring af svindel

Vi ønsker at gøre handelen på Chrono24 så sikker som mulig for dig. For at forebygge svig benytter vi derfor løsninger fra tjenesteydere, der er specialiseret på området, og vi bruger informationer fra disse tjenesteydere i forbindelse med transaktioner på Chrono24. Bl.a. behandles IP-adressen for den enhed, som henter vores webside, samt andre informationer i forbindelse med brugen af Chrono24. En tilknytning til en konkret bruger er ikke mulig for os. Den bliver først etableret, hvis der på baggrund af oplysninger er mistanke om svigagtig opførsel. I det tilfælde er der tale om specialiserede tjenesteydere, som er virksomheder med hovedsæde i USA. Den pågældende udvælgelse foretages dog kun af tjenesteydere, der tilbyder såkaldte standardkontraktbestemmelser fra EU-Kommissionen. Herved sikres det, at vi kun samarbejder med tjenesteydere, der opfylder et databeskyttelsesniveau, sådan som det er foreskrevet inden for EU. Retsgrundlaget er artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f) GDPR. Forhindring af svindelforsøg, som enten går ud over vores kunder eller os selv, anerkendes udtrykkeligt som en legitim interesse ifølge GDPR.

IDnow

For at identificere brugere på vores platform, benytter vi AutoIdent-løsningen fra IDnow (Auenstraße 100, 80469 München). Her er der tale om en verifikations-app, der vha. smartphonekamera registrerer slutbrugerens legitimation og således gennemfører en online verifikation. I den forbindelse registreres følgende personoplysninger:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Fødselsdato
 • ID-kortnummer
 • Videooptagelser af ansigtet

Derudover registreres ID-kortets personlige oplysninger, der har til formål entydigt at bekræfte brugerens identitet.

Med AutoIdent-løsningen er der ikke tale om en fuldstændig automatisk proces. Så snart verifikations-appen registrerer uoverensstemmelser, bliver dataene tjekket manuelt af medarbejdere fra IDnow.

Vi har indgået en databehandleraftale med IDnow ift. brugen af AutoIdent-løsningen. I denne kontrakt forsikrer IDnow, at de behandler oplysningerne i overensstemmelse med persondataforordningen og sikrer beskyttelsen af den berørte persons rettigheder.

Personoplysningerne indsamles iht. artikel 6 stk. 1 S.1 litra b GDPR, dvs. som foranstaltninger, der træffes forud for indgåelsen af kontrakten.

Derudover sker dataindsamlingen på baggrund af artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR. Den legitime interesse består her af den generelle forhøjelse af markedspladsens sikkerhed.

Alle de informationer, som vi registrerer, er underlagt databeskyttelsesreglerne. Vi benytter udelukkende alle informationer til verifikation og identifikation af brugerne.

Indsamling af personlige oplysninger med henblik på overholdelelse af den amerikanske »sales tax«

Avalara

For at overholde de lovmæssige skatteregler i USA, benytter vi den cloudbaserede løsning AvaTax fra udbyderen Avalara. Den automatiserer både bestemmelsen af momssatser og den komplekse satsberegning af den amerikanske sales tax. I den forbindelse behandles følgende personlige oplysninger hos forhandlere med sæde i USA:

 • Adresse

Dataindsamlingen har til hensigt at fastlægge, hvilke regionale skatteretslige krav vi er underlagt. I USA adskiller de sig ikke kun på delstatsniveau, men også i nogle tilfælde fra county til county. Derfor er det for os afgørende at vide, hvor en forhandler i USA præcist befinder sig, for derefter at bestemme den korrekte momssats vha. AvaTax.

Vi har indgået en databehandleraftale med Avalara ift. brugen af den cloudbaserede løsning med henblik på overholdelse af skatteregler. I denne kontrakt forsikrer Avalara, at oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen, samt at beskyttelsen af den berørte persons rettigheder garanteres.

Lovgrundlaget for dataindsamlingen er art. 6 stk. 1 S. 1 litra c GDPR, idet behandlingen er nødvendig med henblik på at opfylde vores lovmæssige pligt til at overholde den amerikanske skattelovgivning.

Registreredes rettigheder

Du har ret til:

 • til enhver tid at tilbagekalde dit samtykke, som du allerede har givet, over for os i henhold til artikel 7 stk. 3 GDPR. Det medfører, at vi i fremtiden ikke længere må fortsætte med behandlingen af oplysninger, der byggede på dette samtykke;
 • at kræve indsigt i dine personlige oplysninger, som vi har behandlet, i henhold til artikel 15 GDPR. Især kan du kræve indsigt i formålene med behandlingen, kategorierne af personlige oplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger blev forelagt eller bliver forelagt, den planlagte varighed af lagringen, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en ret til at klage, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke blev indsamlet hos os, samt om eksistensen af en automatiseret afgørelse, inklusiv profilering, og evt. fyldestgørende oplysninger om detaljerne ift. dem;
 • at kræve berigtigelsen eller fuldstændiggørelsen af dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, med det samme i henhold til artikel 16 GDPR;
 • at kræve sletningen af alle dine personlige oplysninger, der er gemt hos os, i henhold til artikel 17 GDPR, hvis ikke behandlingen er nødvendig ift. at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed, til opfyldelsen af en retlig forpligtelse, pga. den offentlige interesse eller for at retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares;
 • at kræve begrænsningen af behandlingen af dine personlige oplysninger i henhold til artikel 18 GDPR, hvis rigtigheden af oplysningerne bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men hvor du afviser deres sletning og vi ikke længere har brug for oplysningerne, men hvor du dog har brug for dem til at fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende, eller du i henhold til artikel 21 GDPR har gjort indsigelse mod behandlingen;
 • at modtage dine personlige oplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format i henhold til artikel 20 GDPR, eller kræve transmissionen til en anden dataansvarlig og
 • at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77 GDPR. Som regel kan du til det formål henvende dig hos en tilsynsmyndighed, der hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller din sædvanlige arbejdsplads eller der, hvor vores virksomhed har sit hovedsæde.

Ret til indsigelse

Hvis dine personlige oplysninger behandles på baggrund af berettigede interesser i henhold til artikel 6 stk. 1 S. 1 litra f GDPR, har du ifølge artikel 21 GDPR ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger, hvis der foreligger grunde, som vedrører din særlige situation eller hvis indsigelsen er rettet mod direkte reklame. I det sidste tilfælde, har du en generel ret til indsigelse, som følges af os uden angivelse af en særlig situation.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret, er det tilstrækkeligt at sende en e-mail til .

Datasikkerhed

Til vores websted benytter vi den udbredte TLS-proces (Transport Layer Security) i forbindelse med det pågældende højeste krypteringsniveau, som støttes af din browser. TLS er en sikker og gennemtestet standard, der f.eks. også anvendes i netbanker. Du genkender bl.a. en sikker TLS-forbindelse ved det s, der er tilføjet til http (altså https://..) i din browsers adresselinje eller ved låsesymbolet i din browsers nederste område.

Vi benytter derudover egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller bevidst manipulation, delvist eller fuldt tab, ødelæggelse eller mod tredjeparts uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Hvis du registrerer dig som bruger hos os, er adgangen til din brugerkonto kun mulig efter indtastning af dit personlige kodeord. Du bør altid behandle dine login-oplysninger fortroligt og lukke browservinduet, efter du har afsluttet kommunikationen med os, især hvis du bruger computeren sammen med andre.

Vi tager også den virksomhedsinterne databeskyttelse meget alvorligt. Vores medarbejdere og de tjenesteydelses-virksomheder, som arbejder på vores vegne, er forpligtede til fortrolighed og til at overholde databeskyttelsesmæssige bestemmelser.

Aktualitet og ændring af denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er pt. aktuel og stammer fra september 2021.

Gennem videreudviklingen af vores websted og tilbud via denne, eller pga. ændrede lovmæssige eller myndighedsmæssige forskrifter, kan det blive nødvendigt, at ændre denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. Den pågældende aktuelle erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, kan du til enhver tid læse på webstedet under
https://www.chrono24.dk/info/datenschutz.htm
og udskrive.